Donegal County Council Logo
Home > Business > Developing our Tourism Sector > Regional Festivals and Participative Events 2024

Application Process for 2024 Funding is now open for the Regional Festivals and Participative Events.

 

 

Application Process for 2024 Funding for the Regional Festivals and Participative Events is now closed

 

Donegal County Council is inviting applications for funding under the Regional Festivals & Participative Events Programme.  This Programme aims to support festivals and participative events that will drive domestic tourism and help to improve the visitor experience.

The key objectives are (i) to attract and develop domestic and international visitors to the area particularly in the shoulder season, (ii) benefit the local economy and (iii) to raise awareness of the region internationally.

 

The application process for 2024 is now open and will close at 5pm on 23rd February 2024.   Programme Guidelines and Application Form can be accessed via the below links or by phoning (074) 915 3900.

 

Completed application forms should be emailed to [email protected] or posted to: Tourism Unit, Donegal County Council, Drumlonagher, Donegal Town, Co Donegal.

 

2024 Regional Festival and Participative Events Application Form

 

DCC-Fáilte Ireland-Donegal Logo

IARRATAIS AR MHAOINIÚ Á LORG Ó FHÉILTE RÉIGIÚNACHA AGUS IMEACHTAÍ RANNPHÁIRTÍOCHA I NDÚN NA NGALL

 

Táthar ag glacadh anois le hIarratais ar mhaoiniú don bhliain 2024 le haghaidh Féilte Réigiúnacha agus Imeachtaí Rannpháirtíocha

 

 

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall ag lorg iarratais ar mhaoiniú faoi Chlár na bhFéilte Réigiúnacha agus na nImeachtaí Rannpháirtíochta.  Tá sé mar aidhm ag an gClár seo tacú le féilte agus le himeachtaí rannpháirteacha a spreagfaidh turasóireacht intíre agus a chabhróidh le heispéireas na gcuairteoirí a fheabhsú

 

Is iad na príomhchuspóirí ná (i) cuairteoirí intíre agus idirnáisiúnta a mhealladh agus a fhorbairt chuig an gceantar go háirithe i séasúr na nguaillí, (ii) tairbhe an gheilleagair áitiúil agus (iii) feasacht ar an réigiún a ardú go hidirnáisiúnta.

 

Tá an próiseas iarratais do 2024 oscailte anois agus dúnfar é ag 5pm an 23 Feabhra 2024.   Is féidir teacht ar Threoirlínte an Chláir agus ar an bhFoirm Iarratais trí na naisc thíos nó trí ghlaoch ar (074) 915 3900.

 

Ba chóir foirmeacha comhlánaithe a sheoladh trí ríomhphost chuig [email protected] nó tríd an phost chuig: An tAonad Turasóireachta / Tourism Unit, Comhairle Contae Dhún na nGall, Droim Lonachair, Baile Dhún na nGall, Contae Dhún na nGall.

 

2024 Féilte Réigiúnacha agus Imeachtaí Rannpháirtíochta

 

DCC-Fáilte Ireland-Donegal Logo