Donegal County Council Logo
Home > Business > Developing our Tourism Sector > Regional Festivals and Participative Events 2023

Application Process for 2023 Funding is now open for the Regional Festivals and Participative Events.

DONEGAL REGIONAL FESTIVALS AND PARTICIPATIVE EVENTS 2023

 

The application process is now closed.

 

Donegal County Council is inviting applications for funding under the Regional Festivals & Participative Events Programme. This Programme aims to support festivals and participative events that will drive domestic tourism and help to improve the visitor experience. They key objectives are (i) to attract and develop domestic and international visitors to the area in the shoulder season, (ii) to increase bed-nights and benefit the local economy and (iii) to raise awareness of the region internationally.

For queries, please contact [email protected] or phone: 074 9153900. 

DCC-Fáilte Ireland-Donegal Logo

IARRATAIS AR MHAOINIÚ Á LORG Ó FHÉILTE RÉIGIÚNACHA AGUS IMEACHTAÍ RANNPHÁIRTÍOCHA I NDÚN NA NGALL

 

Tá an proiséas le haghaidh iarratais a chur isteach dúnta anois

 

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall ag fáiltiú roimh iarratais ar mhaoiniú faoi Chlár na bhFéilte Réigiúnacha agus Imeachtaí Rannpháirtíocha. Is é is aidhm leis an Chlár seo tacú le féilte agus imeachtaí rannpháirtíocha a chuirfidh borradh faoin turasóireacht áitiúil agus feabhas ar eispéireas an chuairteora. I measc na bpríomhchuspóirí tá (i) cuairteoirí as Éirinn agus as tíortha eile a mhealladh chuig an réigiún san idirshéasúr, (ii) an líon oícheanta lóistín a chaitear sa réigiún a mhéadú agus cur leis an gheilleagar áitiúil agus (iii) eolas agus feasacht a ardú go hidirnáisiúnta faoin réigiún.

Ba chóir foirmeacha comhlánaithe a sheoladh trí ríomhphost chuig [email protected] nó trí scairt a chur ar 074 9153900.

DCC-Fáilte Ireland-Donegal Logo