Donegal County Council Logo

Menu

Home > Culture > Heritage > Heritage News > Colmcille 1500 Grant Scheme

Colmcille 1500 Grant Scheme/Scéimh Deontais Colmcille 1500

Colmcille 1500 is a year-long commemoration marking the 1500th anniversary of the birth of Colmcille. Donegal County Council and Derry City & Strabane District Council are co-ordinating a programme for the year which is being supported by key partners including the North West Development Fund, in conjunction with and supported by The Executive Office and The Irish Government.

The programme for the year includes a range of projects, events and activities, as well as a small grants scheme to provide opportunities for local communities to engage in the commemorations. Grants of €2,000 or £1,800 are available to support specific Colmcille activities that contribute to the commemorations or deliver recommendations of the Audit of Columban Heritage.

For any queries, contact Deirdre Harte, Colmcille 1500 Project Manager by:

E-mail: [email protected]

Telephone: (00353) 087 246 7424.

 

Colmcille 1500 Grant Scheme - Guidance Notes

Colmcille 1500 Grants Scheme - Application Form

 

Closing date for receipt of applications is 3pm, Friday 19th February, 2021.

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Is comóradh bliana é Colmcille 1500 a cheiliúrann 1500 bliain ó rugadh Cholm Cille.
Tá Comhairle Contae Dhún na nGall agus Comhairle Chathair Dhoire & Cheantair an tSratha Báin ag comhordú clár don bhliain.  Cuireann Ciste Forbartha an Iarthuaiscirt, i gcomhar leis an Oifig Feidhmiúcháin agus Rialtas na hÉireann an tacaíocht ar fáil don scéim deontais seo. 

Mar pháirt de chlár na bliana beidh réimse tionscadal, imeachtaí agus gníomhaíochtaí, chomh maith le scéim bheag deontais chun deiseanna a thabhairt do phobail áitiúla páirt a ghlacadh san chomóradh. Tá deontais de
€ 2,000 nó £ 1,800 ar fáil chun tacú le gníomhaíochtaí Colmcille ar leith a chuireann leis na cuimhneacháin nó a chuireann moltaí chun tosaigh ar Iniúchadh ar Oidhreacht Chultúrtha Columban.


Thig teaghmháil a dhéanamh le Deirdre Harte, Colmcille 1500 Bainisteoir Tionscadail  ag:
R-phost: [email protected]
Fón: (00353) 087 246 7424.

 

Nótaí Treorach le haghaidh Scéim Deontais Colmcille 1500 

Foirm Iarratais le haghaidh Scéim Deontais Colmcille 1500

 

Spriocdáta chun iarratais a chur isteach ná 3i.n, Dé hAoine 19ú Feabhra, 2021.