Donegal County Council Logo

In this Section

Home > Culture > Irish Language > Irish Language County Plan 2016 - 2022

Irish Language Plan for County Donegal 2016 - 2022

 

Public Consultation

Donegal County Council, in conjunction with a range of other Gaeltacht and Irish language organisations and agencies, are currently drafting an Irish Language Plan for County Donegal. This plan will promote and support the increased use of our native language in every area of daily life across the county in the years ahead.

 

The Council will welcome views and proposals in relation to a wide range of areas, including

 

 1. Brandáil an Phlean (lógó agus mana fógraíochta) / Branding of the Plan (logo and promotional slogan)

 

 1. Gaeltacht Dhún na nGall / Donegal Gaeltacht

 

  1. An Ghaeltacht Oifigiúil (Limistéir Phleanála Teanga) / The Official Gaeltacht (Language Planning Areas)
  2. Bailte Seirbhíse Gaeltachta / Gaeltacht Service Towns
  3. Na hOileáin Ghaeltachta / Gaeltacht Islands of Donegal
  4. Líonraí Pobail Gaeilge / Irish Language Network Communities

 

 1. Oideachas / Education

 

  1. Oideachas Gaeltachta / Gaeltacht Education
  2. Gaelscolaíocht / Irish-medium sector
  3. Scoileanna Béarla – English-medium sector
  4. Institiúidí Tríú Leibhéal agus eile (eg ITLC, Gaelchultúr, Acadamh, TEG) / Third Level and other Institutions
  5. Coláistí Samhraidh / Summer Colleges
  6. Cúrsaí Gaeltachta / Gaeltacht Courses for adults
  7. Ranganna Gaeilge / Irish language classes

 

 1. An Teaghlach / The Family

 

  1. Teaghlaigh Ghaeltachta / Gaeltacht Families
  2. Teaghlaigh lasmuigh den Ghaeltacht / Families outside Gaeltacht
  3. Imeachtaí agus Tacaíochtaí / Events and Supports

 

 1. Seirbhísí Poiblí / Public Services

 

  1. Comhairle Contae Dhún na nGall / Donegal County Council
  2. Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte / Health Service Executive
  3. Bord Oideachais agus Oiliúna / Education and Training Board
  4. An Garda Síochána
  5. An tSeirbhís Poist / An Post
  6. Seirbhísí eile / Other services

 

 1. An Ghaeilge sa Phobal / The Irish Language in the Community

 

  1. Coistí Pobail Gaeltachta / Gaeltacht Community Groups
  2. Coistí Pleanála Teanga sa Ghaeltacht / Language Planning Committees in Gaeltacht
  3. Coistí Gaeilge lasmuigh den Ghaeltacht / Irish language groups outside the Gaeltacht
  4. Eagraíochtaí ag tacú leis an Ghaeilge / Organisations actively supporting the Irish language  

 

 1. An Óige / Youth

 

  1. Cumainn Óige Gaeltachta / Gaeltacht Youth Groups
  2. Cumainn Óige Gaeilge lasmuigh den Ghaeltacht / Irish Language Youth Groups outside Gaeltacht
  3. Cur chun cinn na Gaeilge laistigh de chumainn óige eile ar fud an chontae / Promotion of Irish in other Youth Clubs in Donegal

 

 1. Féilte Contae / Imeachtaí Gaeilge – Festivals and Irish Language Events

 

  1. Seachtain na Gaeilge / Irish Language Week
  2. Tacú le Coirm ‘Ghael Linn’ / Éigse Uladh / Éigse Sheáin Bháin / Éigse Cholm Cille / Cabaret Craiceáilte – Supporting Irish language festivals/events
  3. Ciorcail chomhrá a spreagadh agus a bhunú / Encouraging and establishing conversation groups
  4. An Ghaeilge mar chuid d’Fhéilte agus d’imeachtaí eile sa chontae / Promoting use of Irish in countywide Festivals

 

 1. An Ghaeilge sa Ghnó – Irish and Business

 

  1. Gnólachtaí Gaeltachta / Gaeltacht Businesses
  2. Cothú na Gaeilge i measc gnólachtaí lasmuigh den Ghaeltacht / Promoting Irish amongst businesses outside the Gaeltacht
  3. Scéimeanna Tacaíochta / Poiblíochta i measc gnólachtaí / Support and publicity schemes amongst businesses

 

 1. Na Meáin agus an Teicneolaíocht / The Media and Technology

 

  1. Na Meáin Ghaeilge / Irish language media
  2. Na meáin shóisialta / Social Media

 

 1. An Duine Aonair

 

  1. Scéim Fáinne don Chontae? A Fáinne Scheme for Donegal?
  2. Scéim éigin ar nós Líofa? A Scheme similar to Líofa?

 

 1. An Turasóireacht
  1. Slí an Atlantaigh Fhiáin / Wild Atlantic Way etc

 

 

 1. Monatóireacht agus Nuashonrú – Monitoring and Updating

 

Proposals are also welcome on other areas of interest not included above.

 

Submissions may be made in writing to:

Plean Teanga 2016-2022, Oifig na Gaeilge, Comhairle Contae Dhún na nGall, Teach an Chontae, Leifear, Contae Dhún na nGall, or by email tosdaimhin@donegalcoco.ie, by Friday 10th June, 2016.

 

Irish Language Office: 074 9172496

 

In addition to written submissions, the Council and its Partner Organisations are organising a series of Public Meetings as outlined below. The Public Meeting will involve a 30 minute overview, followed by a Workshop for the discussion and collection of ideas and proposals.

 

Those not fluent in Irish will be welcome, and arrangements made to facilitate this.

 

 

NB: The Online Survey will be available on this page very soon. Please return at beginning of next week. 

 

SCHEDULE OF PUBLIC MEETINGS

 

Ionad

Venue

Dáta agus Am

Date and Time

 

Áras Sheáin Bháin

Baile na Finne

 

Déardaoin 12 Bealtaine

Thursday 12th May

7pm – 8.15pm

 

Ionad Ealaíne Balor / Balor Arts Centre

Bealach Féich / Ballybofey

 

Dé Luain 16 Bealtaine

Monday 16th May

7pm – 8.15pm

 

Óstán na Mainistreach / Abbey Hotel

Baile Dhún na nGall / Donegal Town

 

Dé Máirt 17 Bealtaine

Tuesday 17th May

7pm – 8.15pm

 

Leabharlann Bhun Cranncha Buncrana Community Library

Bun Cranncha / Buncrana

 

Déardaoin 19 Bealtaine

Thursday 19th May

7pm – 8.15pm

 

Áislann Chill Chartha

Cill Chartha

 

Dé Máirt 24 Bealtaine

Tuesday 24th May

7pm – 8.15pm

 

An Chrannóg

Doirí Beaga

Gaoth Dobhair

 

Déardaoin 26 Bealtaine

Thursday 26th May

7pm – 8.15pm

 

Ionad Teampall Chróine

An Clochán Liath / Dungloe

 

Dé Máirt 31 Bealtaine

Tuesday 31st May

7pm – 8.15pm

 

An tIonad Cultúrtha Réigiúnach /  Regional Cultural Centre

 

Leitir Ceanainn / Letterkenny

 

Déardaoin 2 Meitheamh

Thursday 2nd June

7pm – 8.15pm

 

Ionad Acmhainne Mhíobhaigh / Mevagh Resource Centre

Na Dúnaibh / Downings

 

Dé Máirt 7 Meitheamh

Tuesday 7th  June

7pm – 8.15pm

 

Rate this Page

Select an option below

Map Services

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO