Donegal County Council Logo

  26 Aibreán 2016    Féile Bealtaine ar na bacáin

  Beidh breis agus 170 imeacht ar siúl le daoine a mhealladh chuig an 19ú Féile Bealtaine i mbliana, agus beidh imeachtaí ar siúl ar fud Chontae Dhún na nGall i leabharlanna, in Ionaid Taobh Tíre, in ionaid ealaíne agus phobail, in otharlanna pobail agus in ionaid chúram lae. Léigh leat

  4 Feabhra 2016    Deis dheireanach le clárú ar liosta na vótóirí

  Is í An Mháirt 9 Feabhra an lá deireanach chun clárú ar an fhorlíonadh le Liosta na Vótóirí do thoghchán na Dála ar an 26 Feabhra 2016 Léigh leat

  28 Aibreán 2016    Acadamh Dornálaíochta Bhostúin i nDún na nGall

  Bhí d’onóir ag Cathaoirleach Chomhairle Contae Dhún na nGall, An Clr. Ciarán Ó Brógáin fáilte a chur roimh Fhoireann Acadamh Dornálaíochta Bhostúin ag ócáid fáiltithe in Ionad Seirbhísí Poiblí Leitir Ceanainn Dé hAoine seo caite nuair a thug siad cuairt ar Dhún na nGall. Léigh leat

  28 Aibreán 2016    Gradaim Oidhreachta na mBailte Slachtmhara

  Tá Oifig Oidhreachta Chontae Dhún na nGall, Comhairle Contae Dhún na nGall ag tathant ar ghrúpa Bailte Slachtmhara ar fud Chontae Dhún na ngall cur isteach ar Ghradaim Oidhreachta na mBailte Slachtmhara mar chuid de chomórtas na bliana seo. Léigh leat

Tuilleadh nuachta ón Chomhairle

Cuir scéala

Is féidir leat scéala a chur chuig Comhairle Contae Dhún na nGall fá dtaobh de rudaí éagsúla, mar shampla, an dumpáil mhídhleathach, poill ar na bóithre, fadhb le solas poiblí nó ainmhí marbh ar an bhóthar, ar na dóigheanna seo a leanas:

 

 • Cuir scairt orainn ar 074 91 53900
 • Cuir ríomhphost chugainn ar info@donegalcoco.ie
 • Buail isteach in aon cheann dár gcuid oifigí
 • Ar an idirlíon anseo . Leis an tseirbhís-ar-líne seo a úsáid beidh ort clárú linn roimh ré.  Má tá tú cláraithe cheana féin thig leat logáil isteach anseo.

 

 

Rátáil an leathanach

Déan rogha thíos

Léarscáileanna

Map Portal

 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Tourism Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO