• Ferry Service Image
 • Bloic lochtacha
 • Scrap Sale image

  10 Lúnasa 2023    Iarratas úr do Thionscadal an Riverine

  10 Lúnasa 2023     Iarratas úr do Thionscadal an Riverine

  Tá sé i gceist ag Comhairle Contae Dhún na nGall agus Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin féachaint le hiarratas úr a chur isteach ar mhaoiniú faoi PeacePlus le haghaidh an Tionscadail Cois Abhann i Leifear agus An Srath Bán. Léigh leat

  11 Lúnasa 2023    Suirbhé ar Sheirbhísí Rialtais Áitiúil ar Líne

  Le tacaíocht ón LGMA, tá Straitéis úr Dhigiteach agus TFC á forbairt ag an rialtas áitiúil. Tá suirbhé curtha le chéile chun cuidiú linn tuigbheáil níos fearr a fháil ar riachtanais an phobail agus lucht gnó. Úsáidfear torthaí an tsuirbhé le bonn eolais a chur faoin Straitéis úr. Léigh leat

  27 Meitheamh 2023    Clárchosán agus áiseanna do Mhachaire Bhardáin

  Sheol Cathaoirleach Chomhairle Contae Dhún na nGall, an Clr. Liam Ó Bléine, an clárchosán úr, cathaoir rothaí inrochtana agus an chéad siúladán Aoisbháúil in Éirinn ag Machaire Bhardáin, Port an tSalainn Dé Luain 26 Meitheamh. Léigh leat

  23 Meitheamh 2023    Lá na Comhairle

  23 Meitheamh 2023     Lá na Comhairle

  Bhí aird agus aitheantas á dhíriú Dé hAoine, Lá na Comhairle, ar oibrithe Chomhairle Contae Dhún na nGall agus an méid a dhéanann siad do shaol sóisialta agus eacnamaíochta an chontae seo. Léigh leat

Tuilleadh nuachta ón Chomhairle

Cuir scéala

Is féidir leat scéala a chur chuig Comhairle Contae Dhún na nGall fá dtaobh de rudaí éagsúla, mar shampla, an dumpáil mhídhleathach, poill ar na bóithre, fadhb le solas poiblí nó ainmhí marbh ar an bhóthar, ar na dóigheanna seo a leanas:

 

 • Cuir scairt orainn ar 074 91 53900
 • Cuir ríomhphost chugainn ar [email protected]
 • Buail isteach in aon cheann dár gcuid oifigí
 • Ar an idirlíon anseo . Leis an tseirbhís-ar-líne seo a úsáid beidh ort clárú linn roimh ré.  Má tá tú cláraithe cheana féin thig leat logáil isteach anseo.

 

 

 • Ferry Service Image
 • Bloic lochtacha
 • Scrap Sale image
Rátáil an leathanach

Déan rogha thíos

Léarscáileanna

Map Portal

 • NRDO European Project Logo
 • NWGreenway network icon