Donegal County Council Logo

  5 Lúnasa 2014    Uisce Éireann

  Is é Uisce Éireann an áisíneacht náisiúnta úr le haghaidh cúrsaí uisce agus tá sí freagrach as seirbhísí uisce a sholáthar do thithe agus do ghnólachtaí in Éirinn. Léigh tuilleadh

  13 Lúnasa 2014    Seachtain Náisiúnta Oidhreachta 2014

  Tá roinnt imeachtaí áitiúla á mbeartú i nDún na nGall an mhí seo agus muid ag déanamh réidh fá choinne Sheachtain Náisiúnta na hOidhreachta. Is é atá i Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta ceiliúradh ar ár stair, ár gcultúr agus ár nádúr Léigh tuilleadh

  5 Lúnasa    Fógra i dtaca le Dréacht-Treoir Aireachta

  Ar an 22 Iúil 2014 thug an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil fógra do Chomhairle Contae Dhún na nGall go bhfuil sé de rún aige Treoir a eisiúint de bhun Alt 31 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú). Léigh tuilleadh

  5 Lúnasa    An Lá Leictreonach - 19 Meán Fómhair 2014

  Lá Leictreonach – 19 Meán Fómhair 2014 Is é atá i Lá Leictreonach, an 19 Meán Fómhair 2014, ná an dáta óna n-iarrfar ar Ranna Rialtais, Údaráis Áitiúla agus Áisineachtaí Stáit gan glacadh le seiceanna níos mó mar mhodh íocaíochta ó ghnólachtaí. Léigh tuilleadh

Tuilleadh nuachta ón Chomhairle

Cuir scéala

Is féidir leat scéala a chur chuig Comhairle Contae Dhún na nGall fá dtaobh de rudaí éagsúla, mar shampla, an dumpáil mhídhleathach, poill ar na bóithre, fadhb le solas poiblí nó ainmhí marbh ar an bhóthar, ar na dóigheanna seo a leanas:

 

 • Cuir scairt orainn ar 074 91 53900
 • Cuir ríomhphost chugainn ar info@donegalcoco.ie
 • Buail isteach in aon cheann dár gcuid oifigí
 • Ar an idirlíon anseo . Leis an tseirbhís-ar-líne seo a úsáid beidh ort clárú linn roimh ré.  Má tá tú cláraithe cheana féin thig leat logáil isteach anseo.

 

 

Rátáil an leathanach

Déan rogha thíos

Léarscáileanna

 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Tourism Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO