• Winter Maintenance Dashboard image
 • Bloic lochtacha

  18 Nollaig 2023    Tuairisc ar Bhearna Pháighe idir na hInscní 2023

  Tuairisc foilisithe ag Comhairle Contae Dhún na nGall ar an Bhearna Pháighe idir na hInscní, ag taispeáint na difríochta, mar chéatadán, idir an méid a fhaigheann fir agus mná Léigh leat

  19 Nollaig 2023    Glaoch Oscailte d'Ealaíontóirí agus Dearthóirí

  Tá Comhairle Contae Dhún na nGall ar lorg iarrataisí ó ealaíontóirí nó ó dhearthóirí chun moltaí a dhéanamh i dtaca le Gradam Bliantúil Dhiaspóra na hÉireann Tip Uí Néill a athdhearadh don bhliain 2024 Léigh leat

  20 Nollaig 2023    Ceapachán le déanamh ar NWEA

  20 Nollaig 2023     Ceapachán le déanamh ar NWEA

  Tá iarrtais á lorg ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu le post amháin mar Stiúrthóir Seachtrach a líonadh ar Bhord Eatramhach Chomhlacht Ghníomhaireacht Fuinnimh an Iarthuaiscirt. Léigh leat

  02 Eanáir 2024    Fógra maidir le Rátaí Tráchtála 2024

  TUGTAR FÓGRA LEIS SEO, de réir Alt 3 de na Rialacháin Rátaí Rialtais Áitiúil (Gnásanna Airgeadais) 2023 gurb é €0.232 an Luacháil Inrátáilte Bhliantúil (LIB) Léigh leat

Tuilleadh nuachta ón Chomhairle

Cuir scéala

Is féidir leat scéala a chur chuig Comhairle Contae Dhún na nGall fá dtaobh de rudaí éagsúla, mar shampla, an dumpáil mhídhleathach, poill ar na bóithre, fadhb le solas poiblí nó ainmhí marbh ar an bhóthar, ar na dóigheanna seo a leanas:

 

 • Cuir scairt orainn ar 074 91 53900
 • Cuir ríomhphost chugainn ar [email protected]
 • Buail isteach in aon cheann dár gcuid oifigí
 • Ar an idirlíon anseo . Leis an tseirbhís-ar-líne seo a úsáid beidh ort clárú linn roimh ré.  Má tá tú cláraithe cheana féin thig leat logáil isteach anseo.

 

 

 • Winter Maintenance Dashboard image
 • Bloic lochtacha
Rátáil an leathanach

Déan rogha thíos

Léarscáileanna

Map Portal

 • NRDO European Project Logo
 • NWGreenway network icon