Donegal County Council Logo

Sa Rannóg Seo

Baile > An Chomhairle > Ardbhainistíocht

An Fhoireann Ardbhainistíochta

Is é atá i bhFoireann Ardbhainistíochta Chomhairle Contae Dhún na nGall ná an Príomhfheidhmeannach agus cúigear Stiúrthóirí Seirbhíse agus Ceannasaí Airgeadais. Is é an Príomhfheidhmeannach atá freagrach as an eagraíocht a reáchtáil ó lá go lá, agus go háirithe maidir le cur i bhfeidhm na bpolasaithe atá aontaithe ag an Chomhairle thofa. Tá sé cinn de Stiúrthóireachtaí ag Comhairle Contae Dhún na nGall, agus tá gach ceann acu faoi stiúir ag Stiúrthóir Seirbhíse nó ag Ceannasaí Airgeadais, mar atá leagtha amach thíos faoi seo. 

 

John McLaughlin Portrait

An tUas. John G McLaughlin

An Príomhfheidhmeannach

  

Garry Martin 90x90 image

An tUas. Garry Martin

Stiúrthóir Forbartha Eacnamaíochta, Seirbhísí Éigeandála agus Córais Eolais  

Liam Ward 90 x 90

An tUas. Liam Mac an Bhaird

Stiúrthóir Forbartha Pobail agus Seirbhísí Pleanála  

‌‌‌Patsy Lafferty 90x90 image

 

An tUas. Patsy Lafferty

An Stiúrthóir Gníomhach le haghaidh Seirbhísí Tithíochta, Corparáide agus Cultúrtha

  

Bryan Cannon 90x90 image


Mr. Bryan Cannon

An Stiúrthóir Gníomhach le haghaidh Bóithre agus Iompair

  

 ‌Michael McGarvey 90 x 90

An tUas. Mícheál Mac Gairbheith

An Stiúrthóir Gníomhach le haghaidh Uisce agus Timpeallachta

 

 Richard Gibson

 

An tUas. Richard Gibson

Ceann Airgeadais