Donegal County Council Logo

Sa Rannóg Seo

Baile > An Chomhairle > Na Meáin > An Lárcholún > Sábháilteacht Bóthair

Ag iarraidh ar thiománaithe a bheith cúramach

Summer Road Safety

 

Tá Meitheal Sábháilteachta Bóthair Dhún na nGall ag iarraidh ar thiománaithe a bheith níos cúramaí ar na bóithre le linn an tsamhraidh seo mar gur cailleadh seisear go dtí seo i mbliana i dtionóisc bhóthair sa chontae. Maraíodh go tragóideach beirt siúlóirí, beirt tiománaithe, rothaí amháin agus gluaisrothaí amháin.

 

Tá contúirt níos mó ann ag an am seo den bhliain mar go mbíonn níos mó tráchta ar na bóithre de bharr daoine a bheith ar saoire, níos suaimhní, agus ar an drochuair, níos réchúisí i dtaca le contúirtí. Tá na mílte cuairteoir as tíortha eile ag úsaid na mbóithre agus tá daoine ag taisteal chuig áiteanna fá choinne saoire agus fá choinne imeachtaí éagsúla. Tá níos mó innealra feirmeoireachta ar na bóithre fosta. Cuireann sé seo uilig leis an chontúirt a bhíonn ann ar na bóithre ag an am seo den bhliain.

 

Tá fianaise ann fiú a thabharfadh le fios go bhfuil tiománaithe ag tiomáint ar luasanna atá i bhfad róghasta ar na bóithre, tá tiománaithe ann a bhíonn ag tiomáint faoi thionchar an óil agus na ndrugaí, ag úsáid an ghutháin phóca agus iad ag tiomáint, agus gan crios sábhála a chaitheamh.

 

Is é a dúirt Brian Ó Domhnaill, an tOifigeach Sábháilteachta Bóthair “D’iarrfainn ar gach duine a úsáideann na bóithre a bheith freagrach agus dea-chleachtas a úsáid ó thaobh sábháilteachta bóthair de, agus chuirfinn i gcuimhne do thiománaithe go bhfuil sé i gcoinne an dlí a bheith ag tiomáint faoi thionchar an óil agus nó na ndrugaí.”

 

Agus ar seisean fosta “Caithfidh tiománaithe a thuigbheáil fosta gur féidir nach bhfuil sé sábháilte a bheith ag tiomáint ar maidin má bhí tú amuigh an oíche roimhe sin, mar gur féidir go bhfuil alcól i do chorp go fóill.  Níl sé inghlactha níos mó sa tsochaí seo a bheith ag tiomáint faoi thionchar an óil nó na ndrugaí, is cuma cén t-am den bhliain atá ann. Níl sé de cheart ag éinne sábháilteacht agus beatha daoine eile a chur i gcontúirt ar na bóithre, de bharr a gcuid iompar santach féin.”

 

Míníonn Brian Ó Domhnaill fosta gur fadhb mhór é tuirse tiománaí fosta ag an am seo den bhliain. “Bíonn turais fhada á ndéanamh ag tiománaithe ag an am seo den bhliain, iad ag dul ar laethanta saoire agus ag tabhairt cuairte ar dhaoine muinteartha. Nuair a bhíonn tuirse ar thiománaí d’fhéadfadh siad titim ina gcodladh ar chúl an rotha stiúrtha agus is mó i bhfad an chontúirt atá ann go dtarlóidh tionósc dóibh dá bharr sin. Ná déan dearmad, níl ach aon dóigh amháin le dul i ngleic le tuirse tiomána, agus is é sin a chinntiú go bhfuil go leor scíste déanta agat, agus sosa a ghlacadh le linn turais fhada.”

 

Is iad na príomhtheachtaireachtaí atá le tabhairt roimh an tréimhse ghnoitheach atá romhainn ná seo - ná tiomáin in am ar bith i ndiaidh duit alcól nó drugaí a ghlacadh, nó ná gabh isteach i gcarr le duine atá ag tiomáint i ndiaidh dóibh alcól nó drugaí a ghlacadh; cloígh leis na teorainneacha luais; tiomáin níos moille nuair a bhíonn an aimsir go holc; fág neart ama agat féin le go mbainfeá ceann scríbe amach go sábháilte; cuir ort do chrios sábhála i gcónaí; ná húsáid guthán póca choíche nuair atá tú ag tiomáint, agus coimheád an tuirse tiomána.

 

I bhfad rómhinic, téann tiománaithe sa seans, agus déanann siad an cinneadh mícheart. An fiú beatha duine an chontúirt sin?

 

Rátáil an leathanach

Déan rogha thíos

Léarscáileanna

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO