Donegal County Council Logo

Sa Rannóg Seo

Baile > Ciste Atosaithe do Ghnólachtaí > Deontas Breise Atosaithe

Deontas Breise Atosaithe - Deontas chun Gnólachtaí Beaga agus Meánmhéide a athcheangal lena gcuid Fostaithe agus Custaiméirí

Deontas Breise Atosaithe - Deontas chun Gnólachtaí Beaga agus Meánmhéide a athcheangal lena gcuid Fostaithe agus Custaiméirí

 

Nóta Tábhachtach: Tabhair faoi deara go bhfuil síneadh ama curtha leis an dáta deireanach le haghaidh an Deontais Bhreise Atosaithe ó 30 Meán Fómhair go dtí 31 Deireadh Fómhair 2020, agus nach féidir glacadh le hiarratais i ndiaidh an dáta seo.

 

Tá íocaíocht bhreise 30% ar fáil anois mar gheall ar na srianta Leibhéal 3 atá i bhfeidhm faoi láthair i gContae Dhún na nGall.  Eiseofar seo in am is i dtráth agus níl aon ghá le hiarratas eile a dhéanamh.

 

Maidir le pubanna ‘fliucha’ a fuair íocaíocht bhreise 40%, ní bhainfidh aon íocaíocht bhreise leofa.

 

Tá muid ag próiseáil líon an-ard iarratas agus bheimis fíorbhuíoch as d’fhoighid sa chás seo.

 

 

Is é atá sa Deontas Breise Atosaithe ná deontas ÚR neamhspleách atá ar fáil do gach gnólacht incháilithe, a bhfuil ina measc iad siúd a fuair deontas sa chéad Scéim Deontais Atosaithe.  Tá an deontas ann le cuidiú leis na costais a bhaineann le gnólacht a athoscailt nó a choinneáil ag dul, agus iad a athcheangal le hoibrithe agus le custaiméirí.

 

Is é €25,000 an deontas is airde atá ar fáil anois, agus is é €4,000 an íocaíocht is lú a dhéantar, bunaithe ar do bhille rátaí tráchtála don bhliain 2019.  Custaiméirí a fuair an chéad Deontas Atosaithe, tá siad incháilithe le cur isteach ar an dara híocaíocht bhreise.

 

Is féidir le haon eintiteas tráchtála, atá i mbun trádáil ó ghnólacht tráchtála inrátaithe, iarratas a dhéanamh, faoi réir ag na coinníollacha seo a leanas;

 

Go bhfuil idir 0-250 fostaí acu

Go bhfuil láimhdeachas de níos lú ná €100k in aghaidh an fhostaí acu, suas go dtí uasmhéid de €25m.

Gur chaill siad 25%+ dá láimhdeachas idir 1 Aibreán agus 30 Meitheamh 2020.

Go raibh siad ag trádáil roimh ghéarchéim COVID-19

Go dtabharfaidh siad gealltanas go bhfanóchaidh siad oscailte, nó go n-athosclóidh siad má tá siad druidte; agus

Go bhfuil sé de rún acu na fostaithe sin a choinneáil atá ar an Scéim Fóirdheontais Fostaíochta (Sealadach)

 

Léigh Ceisteanna Coitianta fá choinne tuilleadh eolais.

 

Más é seo do chéad iarratas, is gá duit Foirm Iarratais a chur isteach.

 

Nóta le haghaidh Iarratasóirí Úra: Lena chinntiú nach mbeidh aon mhoill ar d’iarratas a phróiseáil, seiceáil an méid seo a leanas nuair a bheas tú ag uaslódáil cheannlitir do chuntais bhainc (bogtha suas arís)

 

  • Is gá gur cuntas gnó atá ann, san ainm céanna leis an ghnólacht nó le húinéir cláraithe an ghnólachta (más trádálaí aonair) i.e. Ní féidir é a bheith in ainm duine aonair más comhlacht teoranta é.
  • Ní mór don BIC, IBAN agus ainm agus seoladh an chuntais a bheith breá soiléir. Ní mór d’ainm an chuntais a bheith mar an gcéanna leis an ainm ar an iarratas.
  • Ní mór don BIC agus IBAN a bheith mar an gcéanna leis an BIC agus IBAN a chuirtear isteach nuair atá an t-iarratas ar líne á líonadh
  • Caithfidh sé bheith réasúnta úr (is fearr laistigh de thrí mhí anuas)

 

 Iarratasóirí a fuair deontas cheana féin faoin chéad Scéim Atosaithe thig leo cur isteach arís don dara deontas trí  Foirm Dhearbhaithe a sheoladh isteach. Ní gá duit an dara foirm iarratas a chur isteach.

 

Nóta: Más féidir, bíodh do dhuillín íocaíochta faoi réir agat sula líonfaidh tú isteach an fhoirm dhearbhaithe mar go bhfuil d’Uimhir Ráta (faoi ‘Tagairt s’againne’ ) le fáil ann agus deimhníonn sé an méid atá íoctha leat go dtí sin. Amharc isteach i do bhosca dramhphoist mura bhfuil tú in ann é a fháil i do bhosca isteach.

 

 

 

Nóta: Tá líon an-ard iarratas faighte ag Comhairle Contae Dhún na nGall atá á bpróiseáil againn chomh gasta agus a thig linn.  Bheimis buíoch as d’fhoighid sa chás seo.

 

 

Rátáil an leathanach

Déan rogha thíos

Léarscáileanna