Donegal County Council Logo
Baile > Cultúr > An Ghaeilge > Scéim Teanga na Comhairle Contae

Scéim Teanga Chomhairle Contae Dhún na nGall

 

IARRATAS AR AIGHNEACHTAÍ

 

ACHT NA DTEANGACHA OIFIGIÚLA 2003

 

ULLMHÚ DRÉACHTSCÉIME

2017-2020

 

Tá tús curtha ag Comhairle Contae Dhún na nGall le scéim nua a dhréachtú de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.  Is é bunchuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeadh fáil níos mó ar sheirbhísí i nGaeilge don phobal agus go mbeadh siad ar chaighdeán níos airde.

 

Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréachtscéime á lorg ag Comhairle Contae Dhún na nGall anois ó aon pháirtí leasmhar.  Ba chóir nach rachadh na haighneachtaí sin thar 4,000 focal (c. 8 leathanach). Is féidir aighneachtaí a dhéanamh in aon cheann den dá theanga oifigiúla, nó sa dá theanga. B’fhearr dá gcuirfí aighneachtaí, a chuirfear ar fáil ar shuíomh idirlín Chomhairle Contae Dhún na nGall, ar aghaidh go leictreonach chuig sdaimhin@ccdhunnangall.ie.

 

Nó, ina ionad sin, is féidir iad a sheoladh fríd an phost chuig:

Seán Ó Daimhín, Oifigeach Forbartha Gaeilge, Comhairle Contae Dhún na nGall, Teach an Chontae, Leifear, Contae Dhún na nGall. F93 Y622

 

Is féidir chomh maith d’aighneacht a thabhairt isteach chuig aon cheann dár nIonaid Seirbhíse Poiblí, ach an seoladh thuas a bheith scríofa ar an chlúdach.

 

Is féidir teacht ar chóip de scéim reatha Chomhairle Contae Dhún na nGall ag an nasc anseo: Scéim Teanga Chomhairle Contae Dhún na nGall 2014 - 2017

 

Is é an dáta deireanach d’aighneachtaí a bheith faighte ná 4.30in Dé hAoine, 10 Márta, 2017.

 

Tá tuilleadh eolais faoin Acht ar fáil ar shuíomh idirlín na Roinne Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta www.ahrrga.gov.ie/ga/ agus ar shuíomh idirlín Oifig an Choimisinéara Teanga ag www.coimisineir.ie

 

 

 

 

 

 

Rátáil an leathanach

Déan rogha thíos

Léarscáileanna

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO