Donegal County Council Logo
Baile > Cultúr > An Ghaeilge > Seirbhísí i nGaeilge uainn

Seirbhísí i nGaeilge ón Chomhairle

Seirbhís Labhartha ar an Ghuthán

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Chomhairle tríd an Lár-Ionad Custaiméara ar  (074) 91 53900. Tá roinnt ball foirne againne ansin a thig seirbhís labhartha a chur ar fáil i nGaeilge. Fáiltímid roimh scairteanna ón phobal i nGaeilge, bíodh sin ón Ghaeltacht nó ó bhaill den phobal lasmuigh den Ghaeltacht.

 

Más mian leat dul fríd chuig rannóg eile nó chuig seirbhís eile, is féidir leat a chur in iúl dúinn gur mhaith leat labhairt le ball foirne a bhfuil Gaeilge aige nó aici. Má tá ball foirne ar fáil agus Gaeilge aige nó aici, cuirfear fríd chuig an duine sin tú.

 

Mura bhfuil muid in ann seirbhís i nGaeilge a chur ar fail don cheist atá agat féin, agus más mian leat gearán a dhéanamh faoi sin, is féidir leat dul i dteagmháil leis an Oifigeach Forbartha Gaeilge (féach na sonraí teagmhála thíos), agus déanfar do ghearán a thaifead agus féachfar le feabhas a chur ar an tseirbhís.

 

 

Seirbhís Scríofa

Comhfhreagras / Litreacha

 

Tá de cheart reachtúil ag gach ball den phobal comhfhreagras / litreacha i nGaeilge, bíodh sin i bhfoirm leictreonach nó i bhfoirm scríofa, a chur chuig Comhairle Contae Dhún na nGall. Caithfidh an Chomhairle freagra a thabhairt ar an chomhfhreagras sin i nGaeilge.

 

Nuair a fhaigheann tusa comhfhreagras nó litir ón Chomhairle Contae mar chuid de litreacha atá á gcur chuig baill eile den phobal, agus an comhfhreagras sin tosaithe ag an Chomhairle Contae, agus más é cuspóir an chomhfhreagrais seo eolas a chur ar fáil duit féin agus do dhaoine eile sa phobal, is féidir go bhfuil dualgas reachtúil ar an Chomhairle an comhfhreagras sin a chur ar fáil go dátheangach, i nGaeilge agus i mBéarla.

 

Ma fhaigheann tú comhfhreagras mar seo i mBéarla amháin, agus má shíleann tú gur chóir go seolfaí i nGaeilge chomh maith é, agus más mian leat an scéal seo a fhiosrú, thig leat dul i dteagmháil leis an Oifigeach Forbartha Gaeilge ag na sonraí teagmhála thíos. Déanfar do chás a thaifead agus féachfar le feabhas a chur ar an tseirbhís trí chomhoibriú le seirbhísí eile na Comhairle.

 

 

Foirmeacha Iarratais

Tá de cheart agat gach foirm iarratais de chuid Chomhairle Contae Dhún na nGall a fháil i nGaeilge. Mura raibh tú in ann teacht ar leagan Gaeilge den fhoirm iarratais, ba chóir duit dul i dteagmháil leis an Oifigeach Forbartha Gaeilge, ag úsáid na sonraí teagmhála thíos faoi seo, agus déanfar do chás a thaifead agus féachfar le foirm iarratais i nGaeilge a sholáthar duit gan mhoill, i gcomhar leis an rannóg chuí den Chomhairle.

 

Fá choinne ceisteanna a bhaineann le seirbhísí Gaeilge, déan teagmháil le:

Seán Ó Daimhín, Oifigeach Forbartha Gaeilge, Comhairle Contae Dhún na nGall, Teach an Chontae, Leifear, Contae Dhún na nGall. Phone: (074) 91 72496. Email: sdaimhin@donegalcoco.ie

Rátáil an leathanach

Déan rogha thíos

Léarscáileanna

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO