Donegal County Council Logo
Baile > Gnó > Ag tacú le gnó agus geilleagar > Diaspóra Dhún na nGall

Diaspóra Dhún na nGall‌

 

Bunaíodh Togra an Diaspóra mar acmhainn chun tacú le forbairt eacnamaíochta, shóisialta agus chultúrtha Dhún na nGall. Tá sé ag feidhmiú ar bhonn nuálach, tras-earnálach leis an Iarthuaisceart a cheangal lena chlann domhanda Diaspóra, ag cruthú nascanna trína bhforbraítear scileanna, taithí, gréasáin agus acmhainní don Chontae.  

 

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ach cuairt a thabhairt ar an suíomh idirlín tiomnaithe:  www.donegaldiaspora.ie

 

 

An Ríomh-Iris "Dún na nGall - Pobal i dTeagmháil"

 

Foilsíodh an ríomh-iris "Dún na nGall - Pobal i dTeagmháil" den chéad uair i mí na Samhna 2008 agus is nuachtlitir leictreonach í a dhírítear ar phobal an diaspóra, ag soláthar eolais reatha i dtaca le nuacht áitiúil, deiseanna oideachais, cúrsaí gnó, imeachtaí agus scéalta suimiúla.  Go dtí seo, tá fiche eagrán den ríomh-iris 'Dún na nGall - Pobal i dTeagmháil' foilsithe. Tá an ríomh-iris rannta i gcúig chuid / réimse spéise: Nuacht, Gnó Dhún na nGall, Oideachas agus Foghlaim, Sóisialta agus Cultúrtha, agus Nascanna Pobail Dhún na nGall.  Tagann an t-ábhar don ríomh-iris ó pháirtnéirí i réimse earnálacha - pobal agus deonach, reachtúil, forbairt áitiúil, institiúidí oideachais, cumainn tráchtála, agus tionscail agus gnólachtaí san earnáil phríobháideach, rud a léiríonn cur chuige fíor-chomhpháirtíochta i dtaca le cur chun cinn an réigiún.

 

Tá sé d'aidhm ag an ríomh-iris fosta gréasán de dhaoine, a bhfuil ceangal acu le Dún na nGall, a thógáil ar bhonn leanúnach, go háirithe tríd an rannóg 'Nascanna Pobail Dhún na nGall'.  Sa rannóg "Gnó Dhún na nGall" sa ríomh-iris, cuireann áisíneachtaí forbartha eacnamaíochta ábhar ar fáil a dhíríonn aird ar na tacaíochtaí agus na tionscnaimh atá ar fáil do chomhlachtaí ar suim leo teacht go Contae Dhún na nGall. Tá sé d'aidhm ag an rannóg seo tacú le hiarrachtaí chun forbairt eacnamaíochta, forbairt fiontraíochta agus fostaíocht a fhorbairt sa réigiún. 

 

Feidhmíonn an ríomh-iris mar phointe teagmhála fosta do dhaoine a dhéanann fiosrúcháin i dtaca le pilleadh ar an réigiún, agus is meicníocht í fosta le heolas a chur ar fáil fá dtaobh de dheiseanna atá sa réigiún.  Faigheann, agus freagraíonn, an fhoireann fhoilsithe ceisteanna ar bhonn leanúnach, agus oibríonn siad le páirtnéirí eile le fiosrúcháin a threorú mar is cuí agus leis an tacaíocht chuí a chur ar fáil.

 

Leanfaidh Comhairle Contae Dhún na nGall leis an ríomh-iris a fhoilsiú mar ghné amháin den togra ginearálta Diaspóra Dhún na nGall. Fá choinne tuilleadh eolais tabhair cuairt ar www.donegaldiaspora.ie

 

Le hamharc ar an eagrán is déanaí de ríomh-iris 'Dún na nGall - Pobal i dTeagmháil', ba chóir cliceáil ar an nasc seo a leanas Nuachtlitir Ríomh-Irise - Dún na nGall, Pobal i dTeagmháil‌ 

 

Rátáil an leathanach

Déan rogha thíos

Léarscáileanna

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO