Donegal County Council Logo
Baile > Gnó > An Earnáil Turasóireachta a fhorbairt > Tograí Margaíochta

Turasóireacht Dhún na nGall

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall, i gcomhar le Cónaidhm Óstáin na hÉireann, Turasóireacht Inis Eoghain Teo agus Fáilte Éireann san Iarthuaisceart, tá siad i ndiaidh a bheith chun tosaigh le margaíocht a dhéanamh ar Chontae Dhún na nGall mar cheann scríbe turasóireachta den chéad scoth. In 2013, chuir Turasóireacht Dhún na nGall Teo tús le feachtas mór fógraíochta ag díriú ar phríomh-mhargaí de chuid Dhún na nGall ar oileán na hÉireann. Bhí Feachtas Margaíochta Thurasóireacht Dhún na nGall, arna chomh-mhaoiniú ag LEADER i gcomhpháirt le Comhpháirtíocht Forbartha Inis Eoghain agus Comhlacht Forbartha Áitiúil Dhún na nGall, freagrach as an mhéid seo a leanas in 2013:

 

 • Fógraíocht Tomhaltóirí - Mórchláracha Fógraí i mBéal Feirste agus i nDoire, fógraí cúl bus i mBaile Átha Cliath, Dhá Fheachtas Náisiúnta ar Raidió, Fógraíocht sna Meáin Chlóite Náisiúnta, Margaíocht Dhigiteach agus Caidreamh Poiblí.
 • Treoir-Iris Saoire Dhún na nGall - Seolfar an Treoir-Iris Saoire úr do Dhún na nGall go luath i mí Mhárta 2014.
 • Banc Grianghrafanna Dhún na nGall - forbraíodh banc grianghrafanna turasóireachta in 2013 agus tá sin ar siúl go fóill.

 

 

In 2014, leanfaidh Turasóireacht Dhún na nGall ag obair le Cónaidhm Óstáin na hÉireann agus le gach páirtí leasmhar turasóireachta, ag soláthar ardán le haghaidh margaíocht chomhoibrithe, promóisin tomhaltóirí agus deiseanna dearfacha le haghaidh caidrimh phoiblí arb aidhm leo cur leis an líon cuairteoirí a thagann go Contae Dhún na nGall.

 

Goitse go Dún na nGall

 

Is é atá in Goitse go Dún na nGall (govisitdonegal.com) ná tairseach turasóireachta ar líne do Chontae Dhún na nGall. Cuireann an suíomh idirlín eolas ar fáil ar lóistín, féilte agus imeachtaí, taitneamhachtaí do chuairteoirí, tránna brait ghoirm agus eolas taistil. Tá an suíomh idirlín saor in aisce do sholáthraithe seirbhísí le clárú air agus lena ngnólacht a chur chun cinn, agus tá breis agus 600 soláthraí liostaithe air faoi láthair.

 

Le cois GoVisitDonegal.com, úsáideann Comhairle Contae Dhún na nGall na méain shóisialta éagsúla le Contae Dhún na nGall a chur chun cinn:

 

www.facebook.com/govisitdonegal

www.twitter.com/govisitdonegal

 

Seolfar Aip Iphone agus Android do GoVisitDonegal i mí Mhárta 2014.

 

Chun clár ar an suíomh idirlín níl le déanamh ach cliceáil ar www.govisitdonegal.com

 

 

 

 

Leantar le Suíomh Idirlín Shlógadh Dhún na nGall in 2014

  

Chuidigh bliain an tSlógaidh 2013 le muintir Dhún na nGall a mhúscailt agus cúiseanna a thabhairt dóibh le bheith bródúil as a gcuid pobal féin, agus gníomhach iontu. Chomh maith leis sin, cruthaíodh cuid mhór nascanna dearfacha lenár mórchlann ar fud an domhain, agus chan amháin gur athmhúsclaíodh a bhféiniúlacht siúd ach gur spreag an Slógadh iad chun pilleadh ar a ndúchas cultúrtha ar dhóigh réamhghníomhach agus dhearfach.

 

Bhí Dún na nGall ar cheann den bheagán contaetha le linn bhliain an tSlógaidh a chuir suíomh idirlín ar leith ar fáil, suíomh a úsáideadh le gach eolas a bhailiú faoi imeachtaí a bhí ar siúl laistigh den chontae. Tá an meán idirlín seo iontach idirghníomhach agus suimiúil, ag cur ardán digiteach ar fáil dóibh siúd ar fud an domhain a bhfuil spéis acu i nDún na nGall leis an eolas is déanaí a aimsiú i dtaca le himeachtaí.

 

Tharraing an suíomh idirlín www.donegalgathering.com chóir a bheith 160,000 cuairt go dtí seo, agus tá rún daingean ag Comhairle Contae Dhún na nGall an t-ardán digiteach seo a úsáid leis na himeachtaí den chéad scoth atá againn sa chontae seo a chur chun cinn agus a thaispeáint.

 

Ceann de na ceachtanna ba mhó a d'fhoghlaim Comhairle Contae Dhún na nGall ó bhliain an tSlógaidh ná an tairbhe a thig leis an chontae iomlán a bhaint as ardán comhordaithe a bheith ann le gach imeacht bríomhar a bhíonn ar siúl laistigh den chontae a chur i mbéal an phobail.

 

Le linn 2014, beidh www.donegalgathering.com ag feidhmiú mar ardán margaíochta do ghrúpaí pobail laistigh den chontae leis na himeachtaí atá ar siúl ina gcuid ceantracha a chur in iúl do lucht féachana domhanda.

 

Fá choinne tuilleadh eolais ar Shlógadh Dhún na nGall tabhairt cuairt ar www.donegalgathering.com nó déan teagmháil le Sarah Meehan ar marketing@donegalgathering.com 

 

 

 

 

Rátáil an leathanach

Déan rogha thíos

Léarscáileanna

 • winterweather Image
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Tourism Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO