Donegal County Council Logo
Baile > Seirbhísí > Bóithre > Fógraí Poiblí do Bhóithre / Druidim Bóithre

Fógraí Poiblí Bóithre / Bóithre Druidte

 

Faoi Alt 75 den Acht Bóithre 1993, d'fhéadfadh údarás bóithre, le hordú, bóthar poiblí a dhruidim do thrácht ar feadh tréimhse shonraithe agus ar choinníollacha ar leith, le haghaidh rás bóthair, le hoibreacha a éascú nó le haghaidh cúis ar bith eile.
Leagann Alt 12 de na Rialacháin Bóithre 1994 síos riachtanais i dtaca le tréimhsí chun fógra a thabhairt, agus agóidí a dhéanamh agus a mheas.

Ag lorg druidim sealadach bóthair

 • Caithfear iarratas ar dhruidim sealadach bóthair a chur isteach, i scríbhinn, chuig Comhairle Contae Dhún na nGall, An Rannóg Bóithre agus Iompair, Teach an Chontae, Leifear, ar a laghad sé seachtaine roimh an dáta a bhfuil sé beartaithe an bóthar a dhruidim, le go mbeadh go leor ama ag an Chomhairle a cuid dualgas reachtúil a chomhlíonadh.
  Ar an iarratas caithfear an fáth atá leis an druidim a lua, chomh maith le fad ama, áit agus slí mhalartach agus léarscáil agus fianaise go bhfuil go leor cumhdach árachas dliteanais phoiblí ann.
 • Sula ndruidfear an bóthar, caithfidh an Chomhairle, ar a laghad, dhá sheachtain d'fhógra a thabhairt go bhfuil sé i gceist acu sin a dhéanamh, i nuachtán amháin, nó níos mó nuachtán, atá á scaipeadh sa cheantar, agus don Gharda Síochána. Caithfear trí lá, ar a laghad, a thabhairt chun agóidí a fháil i dtaca leis an druidim bóthair atá beartaithe.
 • Caithfear fógra breise deiridh, ar a mbeidh sonraí faoin druidim bóthair agus slite malartacha, caithfear sin a chur isteach i nuachtáin áitiúla ar a laghad seacht lá sula ndruidfear an bóthar.
 • Caithfidh an t-iarratasóir na costais fógraíochta i dtaca leis an druidim bóthair a íoc leis an Chomhairle.

 

Thíos faoi seo tá liosta de na Bóithre atá Druidte go Sealadach i nDún na nGall faoi láthair.

 

 

Is féidir tuilleadh eolais a fháil trí ríomhphost: dccroadscentral@donegalcoco.ie

 

 

 

Rátáil an leathanach

Déan rogha thíos

Léarscáileanna

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO