Donegal County Council Logo

Sa Rannóg Seo

Baile > Sócmhainní Stíle > Learscáil an tSuímh A - Z

Liosta Seirbhísí A go Z

 

Is féidir teagmháil a dhéanamh go díreach le haon seirbhís ach scairt a chur ar 074 91 53900:

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

A

 

 • Ábhar cartlainne a dheonú
 • Acht Stocaireachta 2015
 • Acmhainní Idirlín
 • Ag Obair i gComhpháirt
 • Ag tacú le gnó agus geilleagar
 • Ag Tacú le Pobail
 • Airgeadas
 • Áiseanna Fóillíochta
 • Aisíocaíocht Mótarchánach
 • Aonad um Chuimsiú Sóisialta
 • Aontas Dhlí na mBocht / Bord  Bardachta 1840 - 1923
 • Ard-Ghiúiré
 • Athchúrsáil Boinn
 • Athchúrsáil Cadhnraí
 • Athchúrsáil Cois Colbha
 • Athchúrsáil Earraí Leictreacha
 • Athrú Úinéireachta

B

 

 • Bailiúcháin de Dhramhaíl Chontúirteach Tí
 • Bailiúchán Cartlainne an Chontae
 • Bailiúchán Cartlainne an Chontae
 • Bailiúchán Iarsmalainne
 • Bailte Oidhreachta
 • Bailte Stairiúla
 • Bainc Athchúrsála
 • Bainistiú Taifead
 • Bliainiris Dhún na nGall
 • Bord Sláinte agus Cúnaimh Phoiblí Dhún na ngall

 

 

C

 

 

 • Cabhair tithíochta
 • Cad é an rud é Oidhreacht?
 • Cáin a chur ar Fheithicil
 • Cáin Bhóthair
 • Cartlann
 • Cartlann Dhún na nGall
 • Cé hé gach duine san Oidhreacht?
 • Ceadanna agus Ceadúnais Bhóithre
 • Ceadúnais Mhadaidh
 • Ceadúnais Pheitriliam / Substaintí Contúirteacha
 • Ceadúnú Dramhaíola
 • Ceadúnú Tiománaithe
 • Ceannaigh Léarscáileanna Pleanála
 • Ceantar Abhantrach an Iarthuaiscirt
 • Ceisteanna Coitianta
 • Ceisteanna Coitianta
 • Ceisteanna Coitianta i dtaca le Clár na Vótóirí
 • Clár na Séadchomharthaí Stairiúla
 • CLG Dhún na nGall
 • Coimisinéirí Dhlí na mBocht & An Bord Rialtais Áitiúil
 • Coinníollacha Clárúcháin
 • Cóiríocht Phríobháideach ar cíos
 • Comhairle Ceantair Uirbeach Bhun Dobhráin
 • Comhairle Ceantair Uirbeach Leitir Ceanainn
 • Comhairleoirí
 • Comhairlí Baile
 • Comhairlí Ceantair Tuaithe
 • Cosaint Shibhialta
 • Costais Comhairleoirí
 • Cothabháil Gheimhridh
 • Cruinnithe na Comhairle
 • Cuardach Iarratas Pleanála
 • Cuir scéala

 

 

D

 

 

 • Déan teagmháil linn
 • Déanmhais Chosanta
 • Deimhnithe Sábháilteachta Dóiteáin
 • Deontais Ardoideachais
 • Deontais Oidhreachta
 • Diaspóra Dhún na nGall -
 • Diosca nua nó Teastas nua Cláraithe
 • Dramh-Phacáistiú
 • Dumpáil Mhídhleathach

E

 • Ealaín Phoiblí
 • Earcaíocht

F

 • Feithicil a Bhriseadh
 • Feithiclí ar an dé deiridh
 • Fiosrú Preasa
 • Fiosrú Preasa a dhéanamh
 • Fíricí agus Sleachta
 • Foilseacháin
 • Foirmeacha do Chlár na Vótóirí
 • Foirmeacha Iarratais
 • Fóram Eacnamaíochta Thairseach Dhún na nGall
 • Fóram Oidhreachta
 • Forbairt Pobail
 • Forlíonadh leis an Chlár Vótóirí

G

 • Gairdíní Stairiúla
 • Gearán Timpeallachta
 • Glantachán Earraigh Náisiúnta
 • Gníomhais Dhleathacha
 • Gnólachtaí Pórú Madaí
 • Grianghraif

 

H

 

I

 • Iarnróid
 • Iarratas ar Chláruimhreacha Trádála
 • Iarratas ar Laghdú san Uisce
 • Iarsmalann an Chontae
 • Iascaigh
 • Imeachtaí agus For-Rochtain
 • Ionad Cultúrtha Réigiúnach
 • Ionaid Athchúrsála
 • Ionaid Fóillíochta

 

K

 

L

 

 

 • Lár-Shaotharlann
 • Leabharlanna
 • Leabharthaí Rolla Scoile agus taifid eile:
 • Léarscáil de Cheantracha Sainaitheanta Tuaithe
 • Léarscáileanna - Toghranna
 • Léarscáileanna na Suirbhéireachta Ordanáis
 • Léasú Fadtéarmach
 • Liosta Vótóirí

 

 

M

 

 

 • Maoiniú do do Choiste

 

 

N

 

 

 

 

O

 

 

 • Oibreacha Bóthair faoi láthair
 • Oideachas agus For-Rochtain
 • Oidhreacht
 • Oidhreacht Nádúrtha
 • Oidhreacht Seandálaíochta
 • Oidhreacht Thógtha
 • Oifig an Ombudsman
 • Oifig Ealaíne
 • Oifig na Cumarsáide
 • Oifig na Scannán
 • Oifig Scannán Dhún na nGall

 

 

P

 

 

 • Plaisteacha Feirme
 • Plean Bainistíochta Dramhaíola
 • Plean Oidhreachta
 • Pleanáil
 • Preas-Ráitis
 • Próiseas Réitithe i dtaca le Riaráiste Morgáiste (MARP)

 

 

Q

 

 

R

 

 

 

 

S

 

 

 • Sábháilteacht agus Oideachas Bóthair
 • Sábháilteacht ar Bhóithre
 • Sábháilteacht Dóiteáin Pobail
 • Sábháilteacht Dóiteáin sa Bhaile
 • Saoráil Faisnéise 
 • Scéim Ranníocaíochta Forbraíochta 2006-2007‌
 • Scileanna agus Ceardaíocht Thraidisiúnta
 • Scoileanna Glasa
 • Seachtain na hOidhreachta
 • Séadchomharthaí Náisiúnta
 • Seandálaíocht
 • Seirbhís Bóithre
 • Seirbhís Dóiteáin
 • Seirbhís Tréidliachta
 • Seirbhísí Maor Madaidh
 • Seirbhísí Mara
 • Seirbhísí Pleanála
 • Seirbhísí Timpeallachta
 • Sláinte agus Sábháilteacht
 • Sleachta ón Chartlann
 • Soilsiú Poiblí
 • Soláthar
 • Stair Mhuintire
 • Suíomhanna/Iarsmaí Seandálaíochta neamhthaifeadta a thuairisciú
 • Suirbhé Seandálaíochta ar Chontae Dhún na nGall

 

 

T

 

 

 • Tabhair cuairt orainn in Iarsmalann an Chontae
 • Tabhair cuairt orainn in Oifig na Cartlainne
 • Taifead na Struchtúr atá faoi Chosaint
 • Taifead Séadchomharthaí & Áiteanna (RMP)
 • Taifid Luachála:
 • Taifid na gCúirteanna Cúirt Ghearr
 • Taifid Phríobháideacha
 • Táille ar Mhálaí Plaisteacha
 • Táillí Forbraíochta
 • Táillí Pleanála
 • Taispeántais - Cartlann
 • Taispeántais - Iarsmalann Chontae Dhún na nGall
 • Teagmhálaithe úsáideachta eile
 • Timpeallacht
 • Tinte Aitinn
 • Tithíocht
 • Tithíocht Dheonach
 • Toghcháin Áitiúla
 • Togra Hericoast
 • Tograí
 • Truailliú Aeir
 • Truailliú Tormáin
 • Truailliú Uisce
 • Turasóireacht
 • Uisce
 • Uisce Éireann

 

 

V

 

 

 • Vótálaithe Poist agus Vótálaithe Speisialta

 

 

W

Rátáil an leathanach

Déan rogha thíos

Léarscáileanna

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • NRDO European Project Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO