Donegal County Council Logo

Menu

Home > Services > recruitment > Clerical Officer 2024

Clerical Officer 2024

Donegal County Council

 

Recruitment Competition

 

Donegal County Council is seeking applications from qualified candidates for the following positions:

 

 • Clerical Officer

 

The Council proposes to form a panel of qualified candidates from which it will fill vacancies as they arise.

 

The closing date for receipt of completed application forms is 12 noon on:

 

Monday, 26th February 2024

 

A satisfactory competence in the Irish Language is deemed desirable and beneficial in relation to any vacancy deemed as requiring same by the Council.

 

Application Forms and Further Details will be available at www.donegalcoco.ie

 

Clerical Officer Information Booklet 2024

Clerical Officer Application Form 2024

 

No late applications will be accepted

 

Donegal County Council is an Equal Opportunities Employer

 

 

 

Comhairle Contae Dhún na nGall

 

Comórtais Earcaíochta

 

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall ar lorg iarratas ó iarratasóirí cáilithe do na poist seo a leanas:

 

 • Oifigeach Cléireachais

 

Tá sé beartaithe ag an Chomhairle painéal d'iarratasóirí cáilithe a chruthú óna líonfar folúntais de réir mar a thiocfaidh siad aníos.

 

Is é an dáta deiridh choinne foirmeacha iarratais comhlánaithe a bheith linn ná 12 meán lae:

 

Dé Luain, 26 Feabhra 2024

 

Meastar inniúlacht shásúil sa Ghaeilge a bheith inmhianaithe agus tairbheach maidir le haon fholúntas a measann an Chomhairle a leithéid a bheith riachtanach ina leith.

 

Foirmeacha Iarratais agus Tuilleadh Eolais ar fáil ag www.donegalcoco.ie

 

Oifigeach Cléireachais - Eolas d'Iarratasóirí 2024

Oifigeach Cléireachais Foirm Iarratais 2024

 

Ní ghlacfar le hiarratais a gheofar mall

 

Is fostóir comhionannas deiseanna í Comhairle Contae Dhún na nGall

Rate this Page

Select an option below

Map Services

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • NRDO European Project Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO