Donegal County Council Logo

Menu

Home > Services > recruitment > Executive Engineer TII Regional Greenway Programme

Executive Engineer / Innealtóir Feidhmiúcháin

Donegal County Council

 

Recruitment Competition

 

Donegal County Council is seeking applications from qualified candidates for the following position:

 

 • Executive Engineer – TII Regional Greenway Programme

 

The Council proposes to form a panel of qualified candidates from which it will fill vacancies as they arise.

 

The closing date for receipt of completed application forms is 12 noon on:

 

Monday, 8th April 2024

 

Application Forms and Further Details are available at the below links:

 

Executive Engineer - Application Form

Executive Engineer - Information Booklet

 

No late applications will be accepted

 

Donegal County Council is an Equal Opportunities Employer

 

 

 

Comhairle Contae Dhún na nGall

 

Comórtais Earcaíochta

 

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall ar lorg iarratas ó iarratasóirí cáilithe do na poist seo a leanas:

 

 • Innealtóir Feidhmiúcháin – Clár Réigiúnach Glasbhealaí TII

 

Tá sé beartaithe ag an Chomhairle painéal d'iarratasóirí cáilithe a chruthú óna líonfar folúntais de réir mar a thiocfaidh siad aníos.

 

Is é an dáta deiridh choinne foirmeacha iarratais comhlánaithe a bheith linn ná 12 meán lae:

 

Dé Luain, 8 Aibreán 2024

 

Tá Foirmeacha Iarratais agus Tuilleadh Eolais ar fáil ag na naisc thíos faoi:

 

Innealtóir Feidhmiúcháin Foirm Iarratais

Innealtóir Feidhmiúcháin Eolas d\'Iarratasóirí

 

Ní ghlacfar le hiarratais a gheofar mall

 

Is fostóir comhionannas deiseanna í Comhairle Contae Dhún na nGall

Rate this Page

Select an option below

Map Services

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • NRDO European Project Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO