Donegal County Council Logo

Menu

Home > Your Council > Communications Office > Press Releases 2024 > May

13/05/2024 - Community Funding Application Process Questionnaire

 

‌Donegal LCDC are inviting Community and Voluntary Groups throughout the County to complete a short questionnaire, on what supports they may require to complete and submit funding applications, before Friday, 21st June 2024.

 

Donegal LCDC are aware of the difficulties Community/Voluntary Groups experience in completing and submitting high quality applications when seeking the funding necessary to deliver projects and initiatives within their communities to enhance and improve the places in which we live in Donegal. 

 

This questionnaire is being issued to help identify ways assistance and support can be provided to Community and Voluntary Groups to guide and support them through the various application processes.

 

The questionnaire is available at: https://consult.donegal.ie/en/content/community-funding-application-process-questionnaire

13/05/2024 - Ceistneoir maidir le Pr├│isis Iarratais ar Mhaoini├║ Pobail

 

Tá CFPA Dhún na nGall ag tabhairt cuireadh do Ghrúpaí Pobail agus Deonacha ar fud an Chontae ceistneoir gairid a chomhlánú, faoi na tacaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil uathu chun iarratais ar mhaoiniú a chomhlánú agus a chur isteach, roimh Dé hAoine, 21 Meitheamh 2024.

 

Tuigeann CFPA Dhún na nGall na deacrachtaí a bhíonn ag Grúpaí Pobail/Deonacha iarratais ardchaighdeáin a chomhlánú agus a chur isteach agus iad ag lorg an mhaoinithe atá riachtanach chun tionscadail agus tionscnaimh a sheachadadh laistigh dá bpobail chun na háiteanna ina bhfuil cónaí orainn i nDún na nGall a fheabhsú.

 

Tá an ceistneoir seo á eisiúint chun cabhrú le bealaí a aithint inar féidir cúnamh agus tacaíocht a sholáthar do Ghrúpaí Pobail agus Deonacha chun iad a threorú agus tacú leo trí na próisis iarratais éagsúla


Tá an ceistneoir ar fáil ag: https://consult.donegal.ie/ga/content/community-funding-application-process-questionnaire