Donegal County Council Logo
Home > Community > Sports Bursary Awards

Sports Bursary Awards 2021/2022

Duais-sparánachtaí Spóirt 2021/2022.

 

Fáiltíonn Comhairle Contae Dhún na nGall roimh iarratais i leith gach spórt a n-aithníonn Spórt Éireann é, agus a ndéanann coiste náisiúnta rialaithe maoirseacht air, le haghaidh maoiniú ón Scéim Duais-Sparánachtaí Spóirt 2021/2022.

 

Tá daoine a rugadh, nó a bhfuil sainchónaí orthu, i gContae Dhún na nGall incháilithe lena gcás a mheas faoi na catagóirí seo a leanas:

 

Catagóir 1 - Oilimpeach Sinsearach/Den Chéad Scoth/Idirnáisiúnta.

Catagóir 2 - Forbarthach

Catagóir 3 - Seanfhondúir.

Nóta: Tá iarratais ó rannpháirtithe foirne spóirt neamh-incháilithe.

 

Tá foirmeacha iarratais ar fáil le híoslódáil ag: 2021/2021 Duais-Sparánachtaí Spóirt 2021/2022 Nótaí Treorach & Foirm Iarratais

trí ghlaoch ar (074) 9172445.

 

Is féidir foirmeacha iarratais comhlánaithe a chur isteach trí r-phost chuig: [email protected] nó sa phost chuig: Duais-Sparánachtaí Spóirt, Rannán Forbartha Pobail, Comhairle Contae Dhún na nGall, Oileán an Stáisiúin, Leifear, Co Dhún na nGall.

 

Is é 1pm Dé hAoine 28 Eanáir 2022 an dáta deiridh le haghaidh iarratais chomhlánaithe. Measfar iarratais a gheofar i ndiaidh an ama/an dáta seo a bheith neamh-incháilithe.

 

Sports Bursary Awards 2021/2022.

 

Donegal County Council wishes to invite applications in respect of all sports recognised by Sport Ireland and overseen by a national governing body for funding from the 2021/2022 Sports Bursary Awards Scheme.

 

Individuals born or domiciled in County Donegal are eligible for consideration under the following categories:

 

Category 1 – Senior Olympic / World Class / International.

Category 2 – Developmental.

Category 3 – Veteran.

Note: Applications from team sport participants are ineligible.

 

Application forms are available for download at: 2021/2022 Sports Bursary Application form Guidance notes

or by phoning (074) 9172445.

 

Completed application forms can be submitted by email to: [email protected] or post to: Sports Bursary Awards, Community Development Division, Donegal County Council, Station Island, Lifford, Co. Donegal.

 

The closing date for receipt of completed applications is 1pm Friday 28th January 2022. Applications received after this time/date will be deemed ineligible.

 

 

Rate this Page

Select an option below

Map Services

 • winterweather Image
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Tourism Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO