Donegal County Council Logo
Baile > An Chomhairle > Na Meáin > An Lárcholún > Ainmniúcháin Laochra Spóirt 2018

Ainmniúcháin le haghaidh Ghradaim Laochra Spóirt Dhún na nGall 2018

               

Buíochas

Monica Grier, Ráth Mealtain (Jump ‘n’ Jacks’)

Thomas McCarron, Cumann Dornálaíochta Charraig Airt

Tom Beag Gillespie, C.L.G. Ghaoth Dobhair

 

An Lúthchleasaíocht

Brendan Boyce, Cumann Lúthchleasaíochta Ghleannán na Finne.

Ciaran Doherty, Cumann Lúthchleasaíochta Leitir Ceanainn

Sommer Lecky, Cumann Lúthchleasaíochta Ghleannán na Finne

 

Cispheil

Aisling Nee, Fabplus North West

Andrea McGlynn, 88ers Bhéal Átha Seanaidh

Laura Kealy, Blaze Leitir Ceanainn

Luke Cassidy, Blaze Leitir Ceanainn

Shannon Cunningham, Blaze Leitir Ceanainn

 

Boxing

Dylan Browne McMonagle, Cumann Dornálaíochta Leitir Ceanainn

Leah Gallen, Cumann Dornálaíochta Ráth Bhoth

Paddy McShane, Cumann Dornálaíochta Leitir Ceanainn

Shaun McConigley, Cumann Dornálaíochta Leitir Ceanainn

 

Gradam Speisialta Cuimhneacháin Brendan McDaid

Jason Black, Leitir Ceanainn (Dreapadh ar K2)

Martin Mooney, Cumann Lúthchleasaíochta Inis Eoghain (Ilspóirt) Inishowen

Shaun Stewart, An Craoslach (Rásaíocht Eachtraíochta)

 

Camógaíocht

Hannah Mc Dermott, CLG na Birte

Shantel Robinson, CLG na Birte

Zoe Whoriskey, CLG na Birte

 

Lámhach Crécholúr

George Grier, Cumann Crécholúr na Maoile Rua

Liam O’Donnell, Cumann Gunna Thuaisceart Inis Eoghain

Marcus Logue, Cumann Crécholúr na Maoile Rua

Shaun Gavigan, Cumann Gunna Ard an Rátha agus Downstrands

 

Cóitseálaí

Declan Boyle, Cláirseacha na Finne faoi 17bl

Declan Bonner, Foireann Shinsir Fear CLG Dhún na nGall

Francie Martin, CLG Mhná Ghleann Fhinne

Maxi Curran, Foireann Shinsir Ban CLG Dhún na nGall

Mervyn O’Donnell, C.L.G. Ghaoth Dobhair

Ollie Horgan, Foireann Shinsir Chláirseacha na Finne

Trevor Alcorn, CLG An Tearmainn

 

Spóirt le Ciúnna

John Connors, Club Snúcair an Iarthuaiscirt

Ronan Whyte, Club Snúcair an Iarthuaiscirt

Sean Devenney, Club Snúcair an Iarthuaiscirt

 

Rothaíocht

Callum Morris, Cluain Maine

Cathal Gallagher, Club Rothaíochta an Earagail

Mitchell McLaughlin, Club Rothaíochta na gCeithre Máistrí

Odhran Doogan, Foireann Spóirt Powerhouse

Ronan Mc Laughlin, Magh

 

Dairteanna

Charlie Grant, Rinn Uí Choigligh

Declan Quinn, Na Gleannta

Jordan Boyce, An Baile Nua

Sean Wilson, Droim Fraoigh, Bun Cranncha

 

Eachaíocht

Conor Orr, Ráth Maoláin

Dylan Browne-McMonagle, Leitir Ceanainn

Mary Devine, Gleann Súilí

Oisin Orr, Ráth Maoláin

 

CLG

Eoghan Bán Gallagher, Na Cealla Beaga

Karen Guthrie, Gleann Fhinne

Megan Ryan, Baile na nGallóglach

Nathan Boyle, Aodh Ruadh

Odhrán Mac Niallais, Gaoth Dobhair

Ryan McHugh, Cill Chartha

Treasa Doherty, Carn Domhnach

Yvonne Bonner, Gleann Fhinne

 

Galf

Club Gailf Bhaile Lifín

 

Gleacaíocht

Crystal Gjorgjievski, Bun Cranncha (Twisters Northwest Gymnastics Centre of Excellence)

On-In Fisher, Carraig Airt

Ruby McBride, An Clochán Liath

 

Haca

Alexander Tinney, Ráth Bhoth (Club Haca Dhroichead na Banna)

Ben Wallace, Ráth Bhoth (Club Haca Annadale, Béal Feirste)

Luke Witherow, Ráth Bhoth (Club Haca Dhroichead na Banna)

 

Iománaíocht

Ciaran Mathewson, Sheáin Mhic Cumhaill

Declan Coulter, Setanta

Padraic Doherty, An Bheart

Stephen Gillespie, An Bheart

 

Éacht Idirnáisiúnta

Avril McNamee, Bealach Féich

Charlotte Kennedy, Ard an Rátha

Jason Quigley, Golden Boy Promotions

John Quinn, Baile Uí Leannáin

Kieran Murray, Ráth Mealtain

Shaun Sharkey, An Clochán Liath

 

Na hEalaíona Trofa

Adele Smyth, Carn Domhnach

Darragh Mc Cole, Rinn Uí Choigligh

Laura Browne, Club Cearáité Shotokan an Iarthuaiscirt

Ruairi Dougal, Bun an Phobail

Stephen John Carlin, Club Cearáité Shotokan an Iarthuaiscirt

Stephen Sims, Leitir Ceanainn

 

Gluaisrothaíocht

Caolán Irwin, Cill Mhic Réanáin

Rhys Irwin, Cill Mhic Réanáin

Richard Kerr, Cill Mhic Réanáin

 

Spórt Mótair

Daniel Conaghan, Baile na nGallóglach & Terence Magee, Cill Mhic Réanáin

Declan Boyle, Leitir Mhic an Bhaird

Gary McElhinney, Baile Dhún na nGall

Manus Kelly, Gleann Súilí & Donal Barrett, Baile na nGallóglach 

Paddy Robinson, Cill Mhic Réanáin

Rory Kennedy, Leitir Ceanainn

Timothy Duggan, Baile na nGallóglach

 

Para-Lúthchleasaí

Catherine Grier, Ráth Mealtain

James Boyle, An Clochán Liath

Oisin Merritt, Srath an Urláir

Thomas Sweeney, An Lathaigh

 

Tréantógail Meáchan

Bosco Reid, Foireann Tréantógála Vikings Ghleannán na Finne

Caroline Dolan,   Foireann Tréantógála Vikings Ghleannán na Finne

Connor Logue, na Frosa

Edyta Piechowicz, Foireann Tréantógála Vikings Ghleannán na Finne

Megan Keown, Leitir Ceanainn

 

Spóirt Bhunscoile – Buachaillí

Liam Carlin, Scoil Mhuire gan Smál, Leifear

Matthew Ryder, Scoil Náisiúnta Ghort a’ Choirce

Seaghan Mac Cormaic, S.N. Taobhóige, An Clochán

Stephen O Cuireain, Scoil Náisiúnta Ghort a’ Choirce

 

Spóirt Bhunscoile – Cailíní

Jodie Loughrey, Scoil Íosogáin, Bun Cranncha

Lauren McCann, Scoil Náisiúnta Naomh Aengus, Ceann an Droichid

Riona Doherty, Scoil Náisiúnta Naomh Muire, Srath an Urláir

 

Bunscoil (Beag <100)

S.N na Foithreach, Dún Fionnachaidh

S.N. Taobhóige, An Clochán

S.N. Cailíní Naomh Pádraig, Carn Domhnach

 

Bunscoil (Mór >100)

Scoil Mhuire gan Smál, Leitir Ceanainn

Scoil Naomh Bríd, Magh 

 

Múinteoir Spóirt Bunscoile

Conor Delap, Scoil Íosogáin, Bun Cranncha

Eimhear Bradley, Scoil Mhuire gan Smál, Leitir Ceanainn

Johanne Mc Colgan, Scoil Naomh Bríd, Magh 

Máire de Blaca, S.N. Taobhóige, An Clochán

Triona McMenamin, S.N. na Foithreach, Dún Fionnachaidh

 

 

Éacht sa Spórt Gairmiúil

Georgie Kelly, Taobh Bán

Martin Harley, Na Tréantacha

Ronan Curtis, Baile Suingean

 

Rámhaíocht

Aidan Green, Club Rámhaíochta Chionn Caslach

Danny Ryan, Cill Mhic Réanáin

Niamh Duggan, Club Rámhaíochta Chionn Caslach

Patrick Boomer, Club Rámhaíochta Pointe Luachrois, Ard an Rátha

 

Rugbaí

Conor McMenamin, Leitir Ceanainn (Cathair Dhoire)

Joe Dunleavy, Leitir Ceanainn (Maigh Lón, Béal Feirste)

Laura Feely, Bealach Féich

Maeve Liston, Béal Átha Seanaidh

Stephen Kelly, Carn Domhnach

 

Spóirt Mheánscoile – Buachaillí

Ciaran Moore, Pobalscoil Loreto, Baile na nGallóglach

Cody Dunnion, Pobalscoil Loreto, Baile na nGallóglach

Conor Campbell, Gairmscoil na Mainistreach, Baile Dhún na nGall

Conor O’Donnell , Pobalscoil Charn Domhnach

Jude Mc Crossan, Coláiste na Daoile, Ráth Bhoth

Oisin Toye, Coláiste na Daoile, Ráth Bhoth

 

Spóirt Mheánscoile – Cailíní

Áine Kerr, Coláiste na Daoile, Ráth Bhoth

Erin McLaughlin, Pobalscoil Charn Domhnach

Julie Trearty, Pobalscoil Loreto, Baile na nGallóglach

Lauren Carr, Pobalscoil Loreto, Baile na nGallóglach

Megan Ryan, Coláiste na Maoile Rua, Baile na nGallóglach

Niamh Moohan, Gairmscoil na Mainistreach, Baile Dhún na nGall

 

Meánscoil

Gairmscoil na Mainistreach, Baile Dhún na nGall

Pobalscoil Charn Domhnach

Coláiste na Maoile Rua, Baile na nGallóglach

 

Múinteoir Spóirt Meánscoile

Conor Doherty, Pobalscoil Charn Domhnach

Evelyn Crampsie, Coláiste na Maoile Rua, Baile na nGallóglach

 

 

Sacar

Amber Barrett, Peamount United

Amy Boyle Carr, Na Gleannta

Darragh Ellison, Cláirseacha na Finne faoi 17bl

Fionnan Coyle, Gaoth Dobhair

Luke Mc Glynn, Cláirseacha na Finne

Ronan McKinley, Foireann Chúltaca Chathair Dhoire

Tyler Toland, Baile Suingean

 

Lúthchleasaí Speisialta

Meg Carr, Leitir Ceanainn

Patrick Quinlivan, Leitir Ceanainn

 

Aitheantas Spóirt

Myles Gallagher, Highland Radio

 

Surfáil

Bea Greenberg, Club Surfála Ros Neamhlach

Cody Dunnion, Leitir Ceanainn  

Eoin Lally, Clármharcaithe Bhun Dobhráin

Jack Scott Club Surfála Ros Neamhlach

Neil McCarthy, Clármharcaithe Bhun Dobhráin

Una Britton, Club Surfála Ros Neamhlach

 

Snámh

Cody Dunnion, Rónta Súilí

Molly Nulty, Rónta Súilí

Paddy Bond, Ráth Mealtain

 

Foireann

C.L.G. Ghaoth Dobhair

Foireann Náisiúnta ‘Nippers’ Dhún na nGall um Tharrtháil Surfála

Foireann Shinsir Chláirseacha na Finne

Cláirseacha na Finne faoi 17bl

Foireann Tréantógála Vikings Ghleannán na Finne

Foireann Shinsir Ban Chlub Cearáité Shotokan an Iarthuaiscirt

Foireann Lúthchleasaíochta Ban na Rosann

Foireann Donegal Oil

Foireann Ghasúr CLG an Tearmainn faoi 16bl

Foireann Sealaíochta Cailíní Chumann Lúthchleasaíochta Thír Chonaill

Cónaidhm Chearáité Uladh

 

Trí-atlan

Christine Russell, Club Trí-atlan 24-7 Leitir Ceanainn

John Connaghan, Club Trí-atlan 24-7 Leitir Ceanainn

Karen Crawford, Club Trí-atlan 24-7 Leitir Ceanainn

Natasha Kelly, Club Trí-atlan 24-7 Leitir Ceanainn

Orlaith Fogarty, Club Trí-atlan 24-7 Leitir Ceanainn

 

Rátáil an leathanach

Déan rogha thíos

Léarscáileanna

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO