Donegal County Council Logo
Baile > An Chomhairle > Na Meáin > An Lárcholún > Seachtain Cuimsiú Sóisialta

An tSeachtain um Ionchuimsiú Sóisialta buailte linn

Social Inclusion week

Ag seoladh an tSeachtain um Ionchuimsiú Sóisialta in Oifigí Seirbhíse Poiblí Leitir Ceanainn Dé Máirt tá Mairead Cranley, Comhairle Contae Dhún na nGall, Claire Campbell, Bus Nasc Áitiúil, Paddy Doherty,Charles Sweeney, Liam Ward, Comhairle Contae Dhún na nGall, An Garda Paul Wallace, Pauric Fingleton DLDC, Anne McAteer FSS, Rebecca Prunty IT Sligeach, Seamus Neely, Feidhmeannach Chomhairle Contae Dhún na nGall, An Comhairleoir Nicholas Crossan, Cathaoirleach Chomhairle Contae Dhún na nGall, Anne Timoney Meehan CYPSC agus an Garda Seamus McMonagle. Pictiúr: Gerard McHugh

 

 

Tá an tSeachtain um Ionchuimsiú Sóisialta buailte linn agus dar le Feidhmeannach Chomhairle Contae Dhún na nGall, Seamus Neely “gur cheart go mbeadh achan seachtain mar sheachtain um ionchuimsiú sóisialta.” 

 

Ag labhairt dó ag an seoladh a bhí ar siúl maidin Dé Máirt in Ionad Seirbhíse Poiblí Leitir Ceanainn, dúirt Seamus Neely go dtugann “An tSeachtain um Chuimsiú Sóisialta an deis dúinn an obair dhearfach a dheánann an pobal agus na hearnálacha pobail le hidirdhealú, bochtaineacht agus cuimsiú sóisialta a laghdú a cur chur cinn chomh maith le machnamh a dhéanamh ar na dúshláin a luíonn roimh bhaill leochaileacha dár bpobal.”

 

 

Reáchtálfar an tSeachtain um Ionchuimsiú Sóisialta ón 4ú -12ú Deireadh Fómhair agus ag an am céanna, reáchtálfar Seachtain Dhomhanda na Meabhairshláinte. Beidh an Chomhdháil bhliantúil Ceangal Chun Beatha ar siúl in Óstán an Central i mBaile Dhún na nGall ar an Aoine 4ú Deireadh Fómhair. Tá an fóram alcóil, FSS, agus Comhairle Contae Dhún na nGall ag tacú leis agus díreofar ar “Ceangal na bponcanna”,  is é sin an gaol atá idir alcól, féindochar agus féinmharú a chur faoi chaibidil. Tá imeachtaí eile beartaithe ar fud an chontae chun aird a dhíriú ar thionscnaimh mheabhairshláinte agus chun iad a chur chun tosaigh.

 

 

 

Beidh oiliúnt dhigiteach ar siúl dóibh siúd a bhfuil spéis acu níos mó a fhoghlaim faoin teicneolaíocht. Reáchtálfaidh BOO Dhún na nGall an ócaid seo agus beidh imeachtaí maidir leis an dóigh gur féidir leat a bheith aireach agus tú i mbun baincéireachta ar siúl ag Banc Uladh.

 

Tabharfaidh Ceol le Chéile, Cór Idirghlúine Dhún na nGall cuairt ar Thithe Altranais ar fud an chontae le linn na seachtaine agus tá seo mar pháirt den Tionscnamh a Thacaíonn le Daoine Breacaosta i nDún na nGall.

 

Thug an seoladh deis do mhac léinn as Dún na nGall Rebecca Prunty atá i mbun staidéir in IT Sligeach torthaí ó thaighde a rinne sí ar thionchar Cheol le Chéile a chur i láthair. Rinne an FSS coimisiúnú ar an taighde seo. D’fhoghlaim sí go bhfuil Ceol le Chéile tar eis tionchar mór a bheith aige ar shláinte agus folláine a mball agus creideann Rebecca Prunty go bhfuil sé ríthábhachtach an méid seo a léiriú chun dul i bhfeidhm ar thodhchaí an chóir agus sa dóigh is go dtiocfadh léi tuilleadh taighde a dhéanamh amach anseo.

 

Mar chuid den tseachtain, reáchtálfaidh Meithealacha Sábháilteacht Bhóithre Dhún na nGall a seó ar shábháilteacht  bhóithre in Ionad Fóillíochta an Aura ar an 8ú agus 9ú Deireadh Fómhair. Tá an seó seo dírithe ar scoláirí na 4ú bliana agus an Idirbhliain chomh maith le BOO agus mic léinn Ógtheagmhála.

 

Ag labhairt dó ag an seoladh, dúirt Cathaoirleach Chomhairle Contae Dhún na nGall, an Comhairleoir Nicholas Crossan go “dtacaíonn Cuimsiú Sóisialta le daoine agus cruthaíonn sé deiseanna daofa le bheith páirteach i ngach gné den saol. Tá réimse leathan imeachtaí i gclár na bliana seo agus níl dabht ach go bhfuil rud inteacht ann d’achan aois agus ábaltacht. Tugann sé an obair shuntasach agus luachmhar atá ag tarlú ar bhonn áitiúil i nDún na nGall chun solais chomh maith leis an réimse imeachtaí atá á reáchtáil ag Aonad um Ionchuimsiú Sóisialta na gComhairlí, Rannóg na Gaeilge, na Leabharlanna agus Músaem an Chontae.”

 

 

Tá tuilleadh eolais maidir le himeachtaí na seachtaine ar fáil i gclár an tSeachtain um Ionchuimsiú Sóisialta.

 

Rátáil an leathanach

Déan rogha thíos

Léarscáileanna

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO