Donegal County Council Logo

Sa Rannóg Seo

Baile > An Chomhairle > Na Meáin > Eanáir 2021 ar aghaidh > Feithiclí Leictreacha úra ag an Chomhairle Contae

30 Samhain 2021 - Comhairle Contae Dhún na nGall i ndiaidh Feithiclí Leictreacha a chur lena Flít Iompair

Donegal County Council adds Electric Vehicles to its Transport Fleet image
Cliodhna Campbell (Innealtóir Sinsearach) Comhairle Contae Dhún na nGall, an Comhairleoir Jack Murray (Cathaoirleach), John McLaughlin (Príomhfheidhmeannach), Brendan O'Donnell (Stiúrthóir Gníomhach Bóthair Seirbhíse agus Iompair), Brian Campbell (Innealtóir Feidhmiúcháin), Cahal Moss (Innealtóir Sinsearach Feidhmiúcháin)

 

 

Chuir Comhairle Contae Dhún na nGall trí fheithicil leictreacha nua (EVanna) lena flít le déanaí mar iarracht chun an inbhuanaitheacht agus gníomhaíocht aeráide a chur chun cinn. Aithníonn an Chomhairle an ról ríthábhachtach atá ag an eagraíocht maidir le fuinneamh a laghdú, maolú ar athrú aeráide agus oiriúnú. Is é ceannach na dtrí EVanna tús le hathrú ar fhlít na Comhairle, agus táimid ag tnúth le leathnú sna blianta amach romhainn. Sheol Cathaoirleach Chomhairle Contae Dhún na nGall, an Comhairleoir Jack Murray na feithiclí an mhí seo caite ag Clós Innealra na Comhairle, Leifear.

 

Dúirt Cahal Moss, Innealtóir Feidhmiúcháin Sinsearach: “Tá na feithiclí nua agus mar chuid de réimse tionscnamh iompair inbhuanaithe, ar a n-áirítear pointí luchtaithe leictreachais tiomnaithe agus áiseanna feabhsaithe a sholáthar do choisithe agus do rothaithe”.

 

Athdheimhníodh Comhairle Contae Dhún na nGall ar na mallaibh don Chaighdeán Idirnáisiúnta um Bainistíocht Fuinnimh - ISO 50001: 2018 agus leanann sí ag déanamh feabhsúcháin in úsáid fuinnimh, in astaíochtaí carbóin agus i gcostais, ag baint úsáid as an chreat seo. Cuidíonn sé seo leis an údarás a spriocanna inmheánacha coigilte fuinnimh féin a bhaint amach chomh maith le spriocanna na hearnála poiblí náisiúnta chun laghdú éifeachtúlachta fuinnimh 50%, agus laghdú 51% ar CO2eq, a bhaint amach faoin bhliain 2030 ”.

 

Dúirt Cahal Moss, Innealtóir Feidhmiúcháin Sinsearach: “Tá Comhairle Contae Dhún na nGall tiomanta do EVanna a chur lenár bhflít iompair de réir a chéile, rud a léiríonn go bhfuil muid tiomanta go láidir chun astaíochtaí a laghdú. Agus níos mó EVanna de chuid na Comhairle ar an bhóthar, táthar ag súil go leanfaidh daoine eile sampla na Comhairle agus go n-athróidh siad go dtí feithiclí leictreacha atá saor ó astaíochtaí ”.

Rátáil an leathanach

Déan rogha thíos

Léarscáileanna

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO