Donegal County Council Logo
Baile > Deontais maidir le Bloic Lochtacha > Céim 1 – Dearbhú Incháilitheachta (Céim 1 – Inchái > Cad é mar a bhíonn a fhios agam go bhfuil damáiste

Céim 1 – Cad é mar a bhíonn a fhios agam go bhfuil damáiste déanta do m’áit chónaithe?

Bíonn tuairisc innealtóra i gcomhréir le IS465:2018 de dhíth lena léiriú gur damáistíodh d’áit chónaithe.

 

Tá dhá chuid le tuairisc an innealtóra:

 

a) Tuairisc deiridh IS465 arna ullmhú ag innealtóir inniúil ó Chlár IS465 (https://www.engineersireland.ie/Registers-and-Panels/10)

agus

 

b) Moladh ón innealtóir inniúil i dtaca le rogha deisiúcháin

 

Beidh an Tuairisc Deiridh IS465 agus an Rogha Mholta Deisiúcháin de dhíth ort sula mbeidh tú in ann cur isteach ar Dhearbhú Incháilitheacha.

 

>> SIAR

AR AGHAIDH >>

Ceisteanna Coitianta – Céim 1 – Cad é mar a bhíonn a fhios agam go bhfuil damáiste déanta do m’áit chónaithe?

  1. Cé a dhéanann an t-imscrúdú, an tástáil agus an tsampláil?

          Déanfaidh an t-innealtóir s’agat é seo a eagrú duit.

 

     2.  An mbeidh orm díol as na seirbhísí innealtóireachta (lena n-áirítear sampláil agus tástáil)? An mbeidh cúnamh deontais ar fáil faoina choinne seo?

  • Beidh ort díol as na seirbhísí innealtóireachta, lena n-áirítear aon chostais samplála agus tástála.
  • Más amhlaidh, áfach, go dtéann d’iarratas níos faide ná Céim 1 agus go bhfaigheann tú Dearbhú Incháilitheachta i scríbhinn ón Chomhairle, tig leat cur isteach ar chúnamh deontais. Is ionann an deontas le haghaidh chostais na seirbhísí a bhaineann leis an Tuairisc Deiridh IS465 a ullmhú agus 90% den chostas faofa nó den chostas iarbhír, pé acu is ísle agus faoi réir uasmhéid de €6,300.
  • Má dhiúltaítear do d’iarratas ag Céim 1, níl tú i dteideal aon chúnaimh deontais.
  • Bheadh sé le do leas féin roinnt meastachán costais a fháil ó innealtóirí cláraithe lena chinntiú go bhfaigheann tú luach ar airgead agus praghas a chomhaontú le pé acu a roghnaíonn tú roimh duit é nó í a cheapadh. Is as do leithdháileachán deontais foriomlán a thiocfaidh aon íocaíocht a gheobhaidh tú i dtaca leis na costais seo.

 

      3.  Cad é a tharlaíonn má deir an t-innealtóir s’agam nach mbaineann an damáiste ar m’áit chónaithe le Míoca? An mbeidh mé in ann na buntáillí gairmiúla agus na costais imscrúdaithe agus measúnaithe a             éileamh ar ais?

           Ní bheidh. Murar dhamáistigh míoca na bloic choincréite san áit chónaithe, ní bheidh tú i dteideal aon chúnaimh deontais.

<< siar  /  ar aghaidh >>

Rátáil an leathanach

Déan rogha thíos

Léarscáileanna