Donegal County Council Logo
Baile > Deontais maidir le Bloic Lochtacha > Céim 1 – Dearbhú Incháilitheachta (Céim 1 – Inchái > Cad é mar a dhéanaim iarratas ar incháilitheacht?

Céim 1 – Cad é mar a dhéanaimse iarratas ar dhearbhú incháilitheachta?

  • Sula dtosaíonn tú, iarrtar ort a chinntiú go bhfuil agat:
    • D’Uimhir PSP
    • D’Uimhir Rochtana Imréitigh Cánach (URIC)
    • Éirchód don áit chónaithe bhainteach

 Agus go bhfuil an méid seo a leanas réidh le huaslódáil agat (i bhformáid PDF):

 a.

 

Cruthúnas gur íocadh an Cháin mhaoine áitiúil

 

b.

 

Cruthúnas Úinéireachta

 

c.

 

Toiliú comhúinéara/comhúinéirí más amhlaidh gur le comhúinéirí an áit chónaithe bhainteach

 

d.

 

Cruthúnas gurb í an áit chónaithe an Phríomháit Chónaithe Phríobháideach s’agat (2 dhoiciméad ar a laghad a léiríonn an seoladh agus é dátaithe tráth nach sine ná 6 mhí ó shin)

 

e.

 

An tuairisc innealtóra s’agat ar a n-áirítear an Tuairisc Deiridh IS465 agus rogha mholta deisiúcháin

 

f.

 

foirm dearbhaithe Chéim 1 an innealtóra s’agat

 

g.

 

Gach sonra(i)sc miondealaithe a bhaineann le táillí i dtaca le hullmhú thuairisc an innealtóra

 

 

Má tá an méid sin thuas uilig agat, tig leat d’iarratas ar Dhearbhú Incháilitheachta a dhéanamh ag an nasc seo.

 

Chomh luath is a bheas an t-iarratas curtha isteach agat, déanfaidh an Chomhairle seiceáil go bhfuil an t-iarratas bailí sula ndéanfar measúnú air agus sula ndéanfar cinneadh.

>> SIAR 

AR AGHAIDH >>

Ceisteanna Coitianta – Céim 1 – Cad é mar a dhéanaim iarratas ar Dhearbhú Incháilitheachta?

 

1.  Níl na doiciméid uilig atá de dhíth agam, an dtig liom iarratas a dhéanamh go fóill féin?

Tig leat tús a chur leis an iarratas agus eolas a chur leis, á shábháil de réir mar a théann tú tríd. Bíonn aon doiciméid a iarrtar ort de dhíth leis an iarratas a mheasúnú. Ní chaithfidh tú iad uilig a sholáthar san aon am amháin. Tig leat logáil amach agus ansin logáil isteach arís le hiad a uaslódáil.  Ní thig leat an t-iarratas a chur isteach lena mheasúnú go dtí go mbeidh na sonraí uilig comhlánaithe agat agus na doiciméid uilig uaslódáilte agat.

 

2.  Níl a fhios agam Éirchód na háite cónaithe s’agam

Tig leat an tÉirchód a chuardach agus a sheiceáil ar www.eircode.ie

 

3.  Seans gur chuir mé rud isteach contráilte – an dtig liom é a cheartú?

Tig leat logáil isteach agus amach as an iarratas le hathruithe a dhéanamh agus le doiciméid a chur leis nó a bhaint de go dtí go socróidh tú ar cuir isteach a chliceáil le d’iarratas a chur isteach. Tosóidh an comhairle ansin ar a mheasúnú agus déanfar teagmháil leat má bhíonn fadhb ann nó má bhíonn níos mó eolais de dhíth. Is fearr achan rud a bheith i gceart agat roimh duit an t-iarratas a chur isteach le moill a sheachaint.

<< siar  /  ar aghaidh >>

Rátáil an leathanach

Déan rogha thíos

Léarscáileanna