Donegal County Council Logo

Sa Rannóg Seo

Baile > Pobal > Líonra Rannpháirtíochta Pobail Dhún na nGall

Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Dhún na nGall (LRP)

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall ag tabhairt cuireadh d'eagraíochtaí pobail agus deonacha clárú ina mball de Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Dhún na nGall (LRPDG). Beidh deis ag earnálacha éagsúla i gContae Dhún na nGall ar nós na timpeallachta, cuimsiú sóisialta, agus an earnáil phobail agus dheonach, ar baill den líonra seo iad, ról foirmeálta gníomhach a bheith acu sa phróiseas cinnteoireachta agus i ngníomhaíochtaí formhaoirseachta mar a bhaineann siad le réimsí freagrachta an Údaráis Áitiúil.

 

Má tá an eagraíocht phobail s'agatsa ag iarraidh clárú mar bhall de LRP Chontae Dhún na nGall

 

Is féidir leat foirm chláraithe a íoslódáil uaidh seo: Foirm LRP (Gaeilge)   í a líonadh agus a sheoladh chuig:

 

 

Christina O'Donnell

Pobal & Fiontraíocht,

Comhairle Contae Dhún na nGall,

ISP Leitir Ceanainn,

Bóthar Neil T Bhléine,

Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall  

Ríomhphost: [email protected]

 

 

roimh: 12 meánlae 25 Lúnasa 2014