Donegal County Council Logo
Baile > Seirbhísí > Pleanáil > Pleananna Forbartha, Oidhreacht Thógtha & Deontais > Comhairliúchán Plean Ceantair Áitiúil

Comhairliúchán ar Ullmhú Dhréachtphlean Ceantair Áitiúil

Imeachtaí Poiblí ‘Buail Isteach’ maidir le Dréacht-Phlean Ceantair Áitiúil a ullmhú do Bhaile in Aicme 2, mar atá;

; Bealach Féich - Srath an Urláir, Béal Átha Seanaidh, Ceann an Droichid, Carn Domhnach, Baile Dhún na nGall, An Clochán Liath agus Na Cealla Beaga.

 

Tá sé i gceist ag Comhairle Contae Dhún na nGall Dréachtphlean Ceantair Áitiúil a ullmhú i dtaca leis na Bailte/lonnaíochtaí seo a leanas i gContae Dhún na nGall:

 • Bealach Féich - Srath an Urláir,
 • Béal Átha Seanaidh,
 • Ceann an Droichid,
 • Carn Domhnach,
 • Baile Dhún na nGall,
 • An Clochán Liath agus
 • Na Cealla Beaga.

 

Ag leanúint ón Réamh-Chomhairliúchán a rinneadh i mí Lúnasa / Meán Fómhair 2015 agus le bonn eolais a chur faoi ullmhú an Dréachtphlean Ceantair Áitiúil, tá ócáid phoiblí buail isteach á reáchtáil in achan bhaile, ag a mbeidh baill foirne ar fáil lena bhfuil i gceist leis an Phlean a phlé agus a mhíniú. Tá cuireadh roimh bhaill den phobal teacht chuig an ócáid chuí idir 4pm – 8pm. Beidh na himeachtaí ar siúl in achan bhaile mór mar seo a leanas:

 

Baile

Ionad

Dáta agus Am

Ceann an Droichid

Scoil Náisiúnta Naomh Aengus, Ceann an Droichid

Dé Luain 8 Feabhra idir 4pm – 8pm

Carn Domhnach

Ionad Seirbhíse Poiblí Charn Domhnach, Bóthar Mhálanna, Carn Domhnach

Dé Máirt 9 Feabhra idir 4pm – 8pm

Bealach Féich / Srath an Urláir

Ionad Fiontraíochta an BASE, Bóthar an Iarnróid, Srath an Urláir

Dé Céadaoin 10 Feabhra 4pm- 8pm

An Clochán Liath

Ionad Seirbhíse Poiblí an Chlocháin Léith, Bóthar Ghaoth Dobhair, An Clochán Liath

Déardaoin 11 Feabhra idir 4pm- 8pm

Béal Átha Seanaidh

Óstán Dorrians, An Phríomhshráid, Béal Átha Seanaidh.

Dé Máirt 16 Feabhra idir 4pm- 8pm

Baile Dhún na nGall

Ionad Seirbhíse Poiblí Bhaile Dhún na nGall, Droim Lonachair, Baile Dhún na nGall

Dé Céadaoin 17 Feabhra idir 4pm – 8pm

Na Cealla Beaga

Óstán Radharc an Chuain, An Phríomhshráid, Na Cealla Beaga

Déardaoin 18 Feabhra idir 4pm – 8pm

 

Fáiltítear roimh aighneachtaí nó tuairimí fosta i dtaca leis an Dréachtphlean Ceantair Áitiúil agus ba chóir iad a dhéanamh chuig:

 • Trí ríomhphost chuig [email protected] nó,
 • Trí phost chuig: An Lár-Aonad Pleanála, Comhairle Contae Dhún na nGall, Teach an Chontae, Leifear, lena fháil faoi 5pm, ar a mhoille, ar an 29 Feabhra 2016.

 

Nóta: Más rud é go ndearna tú aighneacht le linn an Réamh-Chomhairliúcháin i mí Lúnasa / Meán Fómhair 2015, ní gá do chuid pointí a dhéanamh arís, ach más mian leat pointí nó moltaí breise a dhéanamh cuirfear iad sin san áireamh agus an Dréachtphlean á ullmhú againn.

Is féidir tuilleadh eolais ar chuspóir agus ar ábhar an Dréachtphlean Ceantair Áitiúil, chomh maith le bileog eolais, a fháil ar www.donegalcoco.ie nó ag na naisc seo a leanas:

 

Is féidir na Bileoga Eolais a scrúdú fosta in oifigí de chuid Chomhairle Contae Dhún na nGall agus in Ionaid Leabharlainn an Chontae. 

 

 

 

 

ARNA DHÁTÚ INNIU an 16ú DE MHÍ IÚIL 2015

 

 

'ag freastal ar mhuintir Dhún na nGall'

Rátáil an leathanach

Déan rogha thíos

Léarscáileanna

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO