Donegal County Council Logo
Baile > Seirbhísí > Pleanáil > Rialú Tógála > Na Rialacháin agus na Treoircháipéisí Teicniúla

An Bhaint atá ag Pleanáil le Rialú Foirgníochta

Bí ar d’aire, mar ní ionann cead pleanála a fháil faoi choinne foirgneamh a thógáil agus riachtanais na Rialacháin Foirgníochta a chomhlíonadh. Is dhá chóras ar leith iad an córas pleanála agus an córas  rialaithe foirgníochta.  Tá siad bunaithe ar dhá chód reachtaíochta ar leith agus tá siad faoi chúram dhá údarás dhlíthiúla éagsúla. Tá dhá nós imeachta éagsúla ceadaithe faoin reachtaíocht faoi choinne feidhmiú na gcóras pleanála agus rialaithe foirgníochta.  

                                                                                                                                          

 

Tá cead pleanála faighte agat agus teastaíonn uait tús a chur leis an obair