Donegal County Council Logo

Sa Rannóg Seo

Baile > Seirbhísí > Tithíocht > Roghanna Tithíocht Shóisialta > Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta

Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta

‌Tacaíocht tithíochta sóisialaí nua atá á tabhairt isteach ag údaráis áitiúla í an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT). Tiocfaidh ÍCT in áit Forlíonadh Cíosa dóibh siúd a bhfuil riachtanas tithíochta fadtéarmaí acu agus a cháilíonn le haghaidh tacaíocht tithíochta sóisialaí.

 

Má tá tú incháilithe mar iarratasóir faomhaithe tithíochta, caithfidh tú do chóiríocht phríobháideach féin ar cíos a aimsiú (laistigh de theorainneacha ar leith - féach thíos). Íocfaidh an tÚdarás Áitiúil an tiarna talún go díreach, agus íocfaidh an tionónta cíos leis an údarás áitiúil bunaithe ar an scéim dhifrealach cíosa. Beidh an cíos bunaithe ar do theacht isteach seachtainiúil agus oibríonn sé mórán mar an gcéanna leis na cíosanna difrealacha atá á ngearradh ar thithe de chuid an údaráis áitiúil. 

 

Féach na leabhráin do Thionóntaí agus do Thiarnaí Talún thíos fá choinne tuilleadh eolais.

 ‌

 

‌‌‌Leabhrán Tionónta i dtaca le hÍocaíocht Cúnaimh Tithíochta 

 

‌‌‌‌‌‌‌‌Leabhrán Tiarna Talún i dtaca le hÍocaíocht Cúnaimh Tithíochta

Bileog Eolais i dtaca le hÍocaíocht Cúnaimh Tithíochta

 

 

 

Uasteorainneacha Cíosa in aghaidh na Míosa do Chontae Dhún na nGall

 

Singil

ag

Roinnt

 

Lánúin

ag

roinnt

Singil

Lánúin

Beirt / Teaghlach aon Tuismitheora - Páiste amháin

Beirt / Teaghlach aon tuismitheora - 2 pháiste

 

Beirt / Teaghlach Aon tuismitheora - 3+ pháiste

 

 

€175

 

€200

 

€300

 

€325

 

€350

 

€400

 

€450