Donegal County Council Logo

Menu

Home > Services > recruitment > Beach Lifeguard

Beach Lifeguard

Donegal County Council

 

Recruitment Competitions

 

Donegal County Council is seeking applications from qualified candidates for the following positions:

 

 • Temporary Beach Lifeguard (Summer Bathing Season 2022 & 2023)

 

The Council proposes to form a panel of qualified candidates from which it will fill vacancies as they arise.

 

The closing date for receipt of completed application forms is 12 noon on:

 

Monday, 07 Márta 2022

 

Application Forms and Further Details are available at the below links:

 

Application Form

Information Booklet

Details of Beach Lifeguard Experience

Details of Pool Lifeguard Experience

Garda Vetting Form (NVB 1)

Garda Vetting Form (NVB 3)

Vaccination Consent Form

 

No late applications will be accepted

 

Donegal County Council is an Equal Opportunities Employer

 

 

Comhairle Contae Dhún na nGall

 

Comórtais Earcaíochta

 

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall ar lorg iarratas ó iarratasóirí cáilithe do na poist seo a leanas:

 

 • Gardaí Tarrthála Trá Sealadach (Séasúr Snámha le linn Samhradh 2022 & 2023)

 

Tá sé beartaithe ag an Chomhairle painéal d'iarratasóirí cáilithe a chruthú óna líonfaidh muid folúntais de réir mar a thiocfaidh siad aníos.

 

Is é an dáta deiridh choinne foirmeacha iarratais comhlánaithe a bheith linn ná 12 meán lae:

 

Dé Luain, 07 Márta 2022

 

Tá Foirmeacha Iarratais agus Tuilleadh Eolais ar fáil ag na naisc thíos faoi:

 

Foirm Iarrratais

Leabharlan Eolais

Sonraí ar Thaithí mar Gharda Tarrthála Trá

Sonraí ar Thaithí mar Gharda Tarrthála Linne

Foirm Ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána (NVB 1)

Foirm Ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána (NVB 3)

Foirm Toilithe Vacsaínithe

 

Ní ghlacfar le hiarratais a gheofar mall

 

Is fostóir comhionannas deiseanna í Comhairle Contae Dhún na nGall

 

Rate this Page

Select an option below

Map Services

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • NRDO European Project Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO