Donegal County Council Logo
Home > Services > Recruitment > Retained Fire Fighter

Part Time Retained Fire Fighter

 

Donegal County Council

 

Donegal Fire Service – Part-Time Retained Fire Fighters

 

 

Donegal County Council is seeking applications from qualified candidates for the post of Part-Time Retained Fire Fighter, from which it will fill vacancies as they arise in the following Fire Service brigade areas:

 

 • Falcarragh
 • Gweedore
 • Killybegs

 

The Council proposes to form a panel of qualified candidates from which it will fill vacancies as they arise.

 

Candidates must live and work within a maximum distance of 2.5 kilometres of the respective fire station.  ** Exceptional case – Killybegs Fire Station – In the event that there are an insufficient number of suitably qualified candidates for the Killybegs Fire Station, the distance requirement of 2.5km may be extended by the Chief Fire Officer up to an absolute maximum distance of 3km from the candidates residence and place of work to the Killybegs Fire Station. The location of residence and place of work must be acceptable to the Chief Fire Officer.  

 

The closing date for receipt of completed application forms is 12 noon on:

 

Monday 31 January, 2022

 

Application Forms and Further Details are available at the below links:

 

Information Booklet

 

No late applications will be accepted

 

Donegal County Council is an Equal Opportunities Employer

 

 

Comhairle Contae Dhún na nGall

 

Seirbhís Dóiteáin Dhún na nGall – Comhraiceoirí Dóiteáin Páirtaimseartha ar Áirithíocht

 

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall ar lorg iarratas ó iarratasóirí cáilithe don phost Comhraiceoir Dóiteáin Páirtaimseartha ar Áirithíocht, sna ceantairbhriogáide seo a leanasden tSeirbhís Dóiteáin:

 

 • An Fál Carrach
 • Gaoth Dobhair
 • Na Cealla Beaga

 

Tá sé beartaithe ag an Chomhairle painéal d'iarratasóirí cáilithe a chruthú óna líonfaidh sí folúntais de réir mar a thiocfaidh siad aníos.

 

 

Caithfidh iarratasóirí a bheith ina gcónaí agus ag obair laistigh d’uasfhad 2.5 ciliméadar den stáisiún dóiteáin ar leith. ** Cás eisceachtúil – Stáisiún Dóiteáin na gCealla Beaga – I gcás nach mbeidh líon sásúil iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu le haghaidh Stáisiún Dóiteáin na gCealla Beaga, féadfaidh an Príomh-Oifigeach Dóiteáin fad a chur leis an achar riachtanach de 2.5km suas go dtí achar iomlán de 3km ó aonad cónaithe agus ó láthair oibre an iarrthóra go dtí Stáisiún Dóiteáin na gCealla Beaga. Ní mór don áit chónaithe agus don láthair oibre a bheith inghlactha ag an Phríomh-Oifigeach Dóiteáin.

 

 

Is é an spriocdháta faoi choinne foirmeacha iarratais comhlánaithe, 12 meán lae:

 

Dé Luain, 31 Eanáir 2022

 

 

Tá Foirmeacha Iarratais agus Tuilleadh Eolais ar fáil ag na naisc thíos faoi:

 

Leabharlan Eolais

 

Ní ghlacfar le hiarratais a gheofar mall

 

Is fostóir comhionannas deiseanna í Comhairle Contae Dhún na nGall

 

Rate this Page

Select an option below

Map Services

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO