Donegal County Council Logo
Home > Your Council > Communications Office > Press Releases Archive > Press Releases

Fáilte chun na Gaeltachta

Gaeltacht Scholarships

 

Bronnadh scoláireachtaí Gaeltachta ar bhreis agus 30 dalta scoile as achan chearn de Dhún na nGall mar chuid de Scéim Scoláireachta Gaeltachta Chomhairle Contae Dhún na nGall, a reáchtáiltear gach bliain. B’é Cathaoirleach Chomhairle Contae Dhún na nGall, An Cllr. Gerry McMonagle a rinne an bronnadh ag ócáid speisialta a bhí ar siúl i Seomra na Comhairle, Ionad Seirbhíse Poiblí, Letir Ceanainn ar an 25 Aibreán 2018.

I láthair fosta bhí Príomhfheidhmeannach na Comhairle, Seamus Neely, Cathaoirleach Choiste na Gaeilge,Cllr. Micheál Cholm Mac Giolla Easbuig agus an Cllr. John Shéamais Ó Fearraigh. 

 

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall iontach buíoch do na Coláistí Samhraidh i nDún na nGall a thugann tacaíocht don scéim gach bliain, mar chuid de chomhpháirtíocht chomh-mhaoinithe idir an Chomhairle agus na Coláistí sa chontae. Is fiú tuairim is €25,000 san iomlán na scoláireachtaí seo, ag brath ar fhad na gcúrsaí a roghnaíonn na hiarratasóirí óga. Tá an Scéim Scoláireachta i bhfeidhm le breis agus fiche bliain anois agus tá níos mó ná 600 dalta i ndiaidh scoláireacht a fháil síos fríd na blianta.

 

Tá ról an-tábhachtach ag na Coláistí Samhraidh i saol eacnamaíochta an chontae, ó thaobh cruthú postanna, ioncaim, custaiméirí do shiopaí, agus úsáid níos mó as seirbhísí áitiúla. Agus faigheann na scoláirí iad féin blaiseadh de shaibhreas teanga agus cultúir na Gaeltachta, agus de shaol baile agus de shaol an phobail sa Ghaeltacht. Sa bhreis ar na cúrsaí agus na ranganna foghlamtha, bíonn neart imeachtaí sóisialta, gníomhaíochta agus spóirt ar siúl ag na coláistí uilig.

 

Bíonn an chuid is mó de na cúrsaí ar siúl i mí Mheithimh, i mí Iúil agus tús mhí Lúnasa agus ba léir ón aiseolas atá faighte ag an Chomhairle go bhfuil na cúrsaí ag dul ó neart go neart.

 

Liosta ainmneacha thíos faoi seo.

 

 

Over 30 eager and enthusiastic young pupils from all corners of Donegal received full Gaeltacht summer scholarships at the Presentation of Scholarships Ceremony that took place in the Council Chamber, Public Services Centre on Wednesday night, 25 April 2018, as part of the annual Donegal County Council Gaeltacht Scholarship Scheme. The Scholarships were presented by the Cathaoirleach of Donegal County Council, Cllr Gerry McMonagle.  In attendance also was the Chief Executive, Seamus Neely, the Chairperson of Coiste na Gaeilge, Cllr. Micheál Cholm Mac Giolla Easbuig and Cllr John Shéamais Ó Fearraigh. 

 

Donegal County Council is very grateful to the Gaeltacht Colleges of Donegal that support the scheme in a partnership involving joint funding between the Council and the Colleges. The total value of the Scholarships each year can come an estimated €25,000 depending on the duration of the courses selected by the successful applicants. The Scholarship Scheme has been in place for over twenty years now, with more than 600 pupils throughout the county having received full scholarships down through the years.

 

The Summer Colleges play a huge role in the economic life of the Gaeltacht, bringing jobs, income, retail customers, and greater use of services. In return, the pupils get steeped in the rich native language of the Gaeltacht, and get a flavour of community and home life in the Gaeltacht. In addition to the courses and classes, many of the colleges offer a wide range of social events, activities, sports etc.

 

Most of the courses take place throughout the months of June, July and early August and feedback to the Council continues to be extremely positive.

 

List of pupil names below.

 

 

Scéim Scoláireachta 2018 Buaiteoirí –

 

 

Coláiste Bhun an Inbhir, Gaoth Dobhair:

 

Millie Allen

Patrick Mc Nulty

Cealum Mc Nulty

Teresa Sharkey

Fodhla Ní Fhearraigh

 

Coláiste Chara, Cill Charthaigh:

 

Sorcha Nic Aonguasa

Hannah Cunningham

Áine McGing

Donatas Zutautas

Ryan Johnston

Micheala Byrne

Joseph Stewart

Andrew Heward

Karen Harkin

Yusef Djedi

 

Coláiste Aoidh Mhic Bhricne:

 

Kayleigh Ní Bhaoill

Shauna Doherty

Jason Dobyn

Ciara McGee-Spratt

Erin Grant

 

 

Coláiste Árainn Mhóir:

 

Katelyn Sweeney

 

Coláiste Chú Chulainn, Gaoth Dobhair:

 

Jessica Buchanan

Deirdre Brennan

Cait Ní Fhríl

Orlaith Cottrell

 

Coláiste Bhríde, Rann na Feirste:

 

Elle Ward

Sadhbh Ó Neill

 

Coláiste an Phiarsaigh, Dún Lúiche:

 

Lyndsey Mac Tomáis

Lauren Rowsome

Gráinne Coyle

Emma Ní Riain

Kelly McGeehan-Devir

Rate this Page

Select an option below

Map Services

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO