Donegal County Council Logo
Home > Your Council > CommunicationsOffice > Press Releases > Fáilte chun na Gaeltachta!

Fáilte chun na Gaeltachta!

Fáilte chun na Gaeltachta!

 

Bronnfar scoláireachtaí Gaeltachta anocht ar bhreis agus 30 dalta scoile as achan chearn de Dhún na nGall mar chuid de Scéim Scoláireachta Gaeltachta Chomhairle Contae Dhún na nGall, a reáchtáiltear gach bliain. Is é Cathaoirleach Chomhairle Contae Dhún na nGall, An Clr. Toirealach Ó Sluaigh, a bhronnfaidh na scoláireachtaí ar an aos óg anocht, Dé Máirt 30 Bealtaine, in Ionad Seirbhíse Poiblí Leitir Ceanainn.

 

Over 30 eagar and enthusiastic young pupils from all corners of Donegal will receive full Gaeltacht summer scholarships tonight as part of the annual Donegal County Council Gaeltacht Scholarship Scheme. The Scholarships will be presented by Cathaoirleach of Donegal County Council, Cllr Terence Slowey on Tuesday evening 30th May in Letterkenny Public Services Centre.

 

 

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall iontach buíoch do na Coláistí Samhraidh i nDún na nGall a thugann tacaíocht don scéim gach bliain, mar chudi de chomhpháirtíocht chomh-mhaoinithe idir an Chomhairle agus na Coláistí sa chontae. Is fiú breis agus €20,000 san iomlán na scoláireachtaí seo, ag brath ar fhad na gcúrsaí a roghnaíonn na hiarratasóirí óga. Tá an Scéim Scoláireachta i bhfeidhm le breis agus fiche bliain anois agus tá níos mó ná 600 dalta i ndiaidh scoláireacht a fháil síos fríd na blianta.

 

Donegal County Council are very grateful to the Gaeltacht Colleges of Donegal that support the scheme in a partnership involving joint funding between the Council and the Colleges. The total value of the Scholarships each year can come to more than €20,000 depending on the duration of the courses selected by the successful applicants. The Scholarship Scheme has been in place for over twenty years now, with more than 600 pupils throughout the county having received full scholarships down through the years.

 

 

Tá ról an-tábhachtach ag na Coláistí Samhraidh i saol eacnamaíochta an chontae, ó thaobh cruthú postanna, ioncaim, custaiméirí do shiopaí, agus úsáid níos mó as seirbhísí áitiúla. Agus faigheann na scoláirí iad féin blaiseadh de shaibhreas teanga agus cultúir na Gaeltachta, agus de shaol baile agus de shaol an phobail sa Ghaeltacht. Sa bhreis ar na cúrsaí agus na ranganna foghlamtha, bíonn neart imeachtaí sóisialta, gníomhaíochta agus spóirt ar siúl ag na coláistí uilig.

 

The Summer Colleges play a huge role in the economic life of the Gaeltacht, bringing jobs, income, retail customers, and greater use of services. In return, the pupils get steeped in the rich native language of the Gaeltacht, and get a flavour of community and home life in the Gaeltacht. In addition to the courses and classes, many of the colleges offer a wide range of social events, actitivities, sports etc

 

Bíonn an chuid is mó de na cúrsaí ar siúl i mí Mheithimh, i mí Iúil agus tús mhí Lúnasa.

Most of the courses take place throughout the months of June, July and early August.

 

 

(Liosta ainmneacha thíos faoi seo)

List of pupil names below

 

 

 

Ainm an Dalta – Seoladh - Coláiste

 

Caitlín Heraty - Stragar, Na Cealla Beaga -  Cara

Colm Hargan -  Towney, Cill Chartha - Cara

Fynn Moulton -  Machaire,  An Clochán Liath - Cara

Leeza Ní Chuinneagáin - Chapel Gate, Carraig - Cara

Críostóir Ó Maolagáin - Bóthar Fhionntrá - Cara

Thomas Daly - Corrickin, Cill Domhnaigh - Cara

Katie Mc Fadden - Radharc an Locha, Clooney - Cara

Joseph Bradley - Blue Cedars, Bealach Féich, - Cara

Aimee Donaghe - Effishmore, Cluain Maine - Gael Linn

Pearse O’Doherty - Gaelic Park, Bun Dobhráin - Gael Linn

Samaire Grokenberge - Rathfragan, Ros Neamhlach - Gael Linn

Ciara Nic Daibhéid - Cabra, Mín an Lábáin - Gael Linn

Chloe Knox, Seanbhóthar Fhionntrá, Na Cealla Beaga, Teileann

Aisling Gallagher - Bóthar Dhún na nGall, Béal Átha Seanaidh - Teileann

Niamh Byrne - Conlin Rd, Na Cealla Beaga - Teileann

Megan Sarah Mc Grath - Rossdowns, Rossgier, Leifear - Teileann

Matthew McNamee - Bayside, Bóthar an Ghalfchúrsa, Dún na nGall - C / Bhríde

Siobhán Farren - Port Mór, Cionn Mhálanna - C / Bhríde

Aaron Ó Gallchóir - Cloncarney, Tréantacha, Leitir Ceanainn - C / Bhríde

Cathy Healy - Carraig na Mart, Mainéar Uí Chuinneagáin - C / Bhríde

Cian Mac Aoidh, An Mín Mór - An Clochán Liath - An Phiarsaigh

Finín Mac Lochlainn - Cill Ard, Carn Domhnach - An Phiarsaigh

Mary Crumlish, An Tearmann - Cill Mhic Réanáin - An Phiarsaigh

Jack McIntyre – Springhill - An Phiarsaigh

Katie Mai Mooney - Glenmakee, Carn Domhnach - Cú Chulainn

Rónán Ferry - Ráth Mealtain - Cú Chulainn

Dervla Carr - Doran Pk, Bun Dobhráin - Cú Chulainn

Lisa Ní Ghallachóir – Clochán - Cú Chulainn

Nia Murphy - Allendale, Bun Cranncha - Cú Chulainn

Méabh Houston - Baile na nGallóglach - Cú Chulainn

           

 

Rate this Page

Select an option below

-->

Map Services

Map Portal

  • Rennet Image
  • NPPR Logo
  • Donegal Gathering Logo
  • Donegal Tourism Logo
  • Donegal Diaspora Logo
  • Public Art logo
  • Regional Cultural Centre logo
  • Spaceial logo
  • IrishWater
  • LEO