Donegal County Council Logo
Home > Your Council > Communications Office > Press Releases 2023 > March

22/03/2023 - EUROPE DIRECT Letterkenny to host event for Ukrainian families

EUROPE DIRECT Letterkenny to host event for Ukrainian families

 

EUROPE DIRECT Letterkenny, based inCentral Library, will showcase their range of children’s books available in the Ukrainian language on Thursday 23rd March at 6.30pm. The event will be free, and refreshments will be provided. These new books have been catalogued in the Cyrillic alphabet so it will make the books much easier to request on the Donegal Libraries website.

 

Donegal Libraries have been very active in providing high quality services to all of our users. In addition to our existing and new book stock in the Ukrainian language we have sourced DVDs. In association with Donegal County Childcare Committee we host weekly Stay and Play storytime sessions in seven libraries (Central, Buncrana, Carndonagh, Bundoran, Twin Towns, Milford and Leabharlann Phobail na Rosann). We also offer basic English classes in conjunction with Fáilte Isteach on Wednesday mornings at 10.30 am in Central Library, Letterkenny.  Libraries are welcoming, all inclusive spaces where membership and access is free. We have a wide range of services including eBooks, eMagazines, eNewspapers, research with Encyclopaedia Britannica and Oxford University Press. You can also learn online with Universal Class, Transparent Languages and Touch-type Read & Spell.

 

We are delighted to have a working partnership with Joleen Kuyper Machado, New Communities Manager

Donegal Local Development CLG to promote their Supporting our Communities Project. Edel Finn, Old Lion Publishing House and the Universal Reading Foundation in Poland have also supported us to provide these fun and exciting books to children for their pleasure and enjoyment.

 

Supporting Ukrainians is a corner stone objective for the European Commission. EUROPE DIRECT Letterkenny is here to answer your questions on the EU and to provide:

 • Information on the European Union
 • Information about the Erasmus+ and Discover EU travel opportunities for young people
 • Access to publications and brochures from EU institution
 • Access to PCs to search for EU material
 • A freephone link to the Europe Direct Helpdesk
 • Events, talks, exhibitions, and competitions.

 

For more information on Library services please visit or website www.donegallibrary.ie or follow us @DonegalCountyLibrary on Facebook and @DonegalLibrary on Twitter and Instagram.

 

To book this event please email [email protected]  Alternatively, you can telephone 074 91 24950 or call in to Central Library Letterkenny.

 

 

 

 

 

“EUROPE DIRECT” Leitir Ceanainn le himeacht a chur ar siúl do theaghlaigh ón Úcráin

 

Cuirfidh “EUROPE DIRECT” Leitir Ceanainn, atá lonnaithe sa Leabharlann Lárnach, imeacht ar siúl, ar Dhéardaoin 23 Márta ag 6.30 i.n ina mbeidh réimse leabhar do pháistí a bhfuil fáil orthu san Úcráinis ar taispeáint. Tá catalógú déanta ar na leabhair nua seo san aibítir Choireallach a chiallaíonn go mbeidh sé níos fusa iarratas ar leabhar a dhéanamh ar shuíomh idirlín Leabharlanna Dhún na nGall.

 

Tá Leabharlanna Dhún na nGall an-ghníomhach maidir le seirbhísí d’ardchaighdeán a chur ar fáil dár gcuid úsáideoirí. Anuas ar an stoc leabhar reatha agus an stoc leabhar nua atá againn san Úcráinis táimid tar éis teacht ar DVDanna chomh maith. I gcomhpháirt le Coiste Cúram Leanaí Chontae Dhún na nGall, cuirimid seisiúin sheachtainiúla ‘Fan agus Bí ag Súgradh’ ar siúl i seacht leabharlann áitiúla (Leabharlann Lárnach, Bun Cranncha, Carn Domhnach, Bun Dobhráin, Baile na nGallóglach agus Leabharlann Phoiblí na Rosann). Cuirimid ranganna Béarla do thosaitheoirí ar fáil i gcomhpháirt le ‘Fáilte Isteach’ gach maidin Chéadaoin ar 10.30 r.n sa Leabharlann Lárnach Leitir Ceanainn. Is spásanna fáiltiúla ionchuimsitheacha iad leabharlanna ina mbíonn an bhallraíocht agus an rochtain ar a gcuid seirbhísí saor in aisce. Tá raon leathan seirbhísí againn lena n-áirítear e-leabhair, e-irisleabhair, e-nuachtáin anuas ar bheith ábalta ar thaighde a dhéanamh le Ciclipéid Britannica agus ‘Oxford University Press’. Is féidir foghlaim ar líne chomh maith le ‘Universal Class’, ‘Transparent Languages’ agus an córas tadhall-chlóscríofa ‘Léigh agus Scríobh’ a úsáid.

 

Tá an-áthas orainn páirtnéireacht oibre a bheith againn le Joleen Kuyper Machado, Bainisteoir Pobail Nua de chuid Forbairt Áitiúil Dhún na nGall CLG chun a dtionscadal ‘Tacaíocht a thabhairt dár bPobail’ a chur chun cinn. Thacaigh Edel Finn, ‘Old Lion Publishing House’ agus ‘Universal Reading Foundation’ sa Pholainn chun na leabhair spraíúla seo a chur ar fáil do pháistí ar mhaithe lena gcuid pléisiúir agus taitnimh.

 

Bunchloch d’obair an Choimisiúin Eorpaigh é tacaíocht a thabhairt do mhuintir na hÚcráine. Tá EUROPE DIRECT Leitir Ceanainn ar fáil chun do chuid ceisteanna mar gheall ar an AE (Aontas Eorpach) anuas ar an méid seo a leanas a chur ar fáil:

 • Eolas faoin Aontas Eorpach
 • Eolas faoi dheiseanna taistil Erasmus+ agus Discover EU don aos óg
 • Rochtain a chur ar fáil ar fhoilseacháin agus bhróisiúir de chuid an Aontais Eorpaigh
 • Rochtain a chur ar fáil ar ríomhairí chun cuardach a dhéanamh d’ábhair an AE
 • Nasc fóin atá saor in aice chuig an Deasc Cabhrach EUROPE DIRECHT a chur ar fáil
 • Eolas a thabhairt faoi imeachtaí, cainteanna, taispeántais agus comórtais atá ar siúl

 

Chun teacht ar bhreis eolais i dtaobh na seirbhísí Leabharlainne is féidir cuairt a thabhairt orainn nó is féidir dul chuig an suíomh idirlín www.donegallibrary.ie nó lean orainn ag @DonegalCountyLibrary ar Facebook agus @DonegalLibrary ar Twitter agus Instagram.

 

Chun an imeacht seo a chur in áirithe, cuir ríomhphost chuig [email protected]  nó is féidir glaoch orainn ag 074 91 24950 nó bualadh isteach chuig Leabharlann Lárnach Leitir Ceanainn.

 

Rate this Page

Select an option below

Map Services

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • NRDO European Project Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO