Donegal County Council Logo
Home > Your Council > Communications Office > Press Releases 2023 > March

30/03/2023 - Donegal Libraries are proud to celebrate World Autism Awareness Day

Donegal Libraries are proud to celebrate World Autism Awareness Day

Newly installed Sensory Pod in Bundoran Library

 

Donegal Libraries are proud to celebrate World Autism Awareness Day on Sunday April 2nd. This day aims to raise awareness and promote understanding of autism. Autism is a neurodevelopmental difference that affects communication, social interaction, and behaviour. According to the World Health Organization, 1 in 160 children has autism worldwide.

 

Donegal Libraries understands how important it is to provide resources and support to autistic people, their allies and the wider neurodiversity community.

 

Donegal Libraries with funding from The Dormant Accounts Programming Fund have invested in various services that we provide free to all users such as:

 

 • Our newly installed Sensory Pod in Bundoran Library
 • Our Sensory Walls in Buncrana & Twin Towns Library
 • Tovertafel which are available in Central Library, Gweedore & Buncrana Libraries
 • See & Learn Kits
 • Numicon at Home
 • Touch-Type Read and Spell (TTRS) Literacy & Typing Course
 • Sensory Toys and Calming Boxes available to use within the library
 • Sensory Friendly Time at Twin Towns Library that have reduced lighting and noise
 • Social Stories available to take home and help children understand what to expect when they visit the library.
 • And we also have many books that deal with the topic of autism & neurodiversity.

 

Donegal Libraries are committed to promoting diversity and inclusion in all aspects of our work. We encourage everyone to join us in spreading awareness and help build a more inclusive and understanding world for individuals with autism and their families on this special day and every day.

 

Don’t forget it’s free to join the library and use its resources! Joining is simple, either call into your local library with some ID or join online by going to https://www.donegallibrary.ie/

 

 

 

 

 

Tá Seirbhís Leabharlainne Dhún na nGall bródúil An Lá Domhanda um Fheasacht Uathachais a cheiliúradh

 

Tá Seirbhís Leabharlainne Dhún na nGall bródúil An Lá Domhanda um Fheasacht Uathachais a cheiliúradh Dé Domhnaigh 2 Aibreán 2023. Is é aidhm an lae seo feasacht a ardú agus tuiscint ar uathachas a chur chun cinn. Is difríocht néarfhorbartha é an t-uathachas a mbíonn tionchar aige ar chumarsáid, ar iompraíocht agus ar dhéanamh comhluadair. De réir na hEagraíochta Domhanda Sláinte tá uathachas ag duine as gach 160 leanbh ar fud an domhain.

 

Tuigeann muidne i Seirbhís Leabharlainne Dhún na nGall cé chomh tábhachtach agus atá sé acmhainní agus tacaíocht a chur ar fáil do dhaoine uathacha, dá gcomhghuaillithe agus don phobal néara-éagsúil i gcoitinne.

 

Tá infheistíocht déanta ag Seirbhís Leabharlainne Dhún na nGall i seirbhísí éagsúla atá saor in aisce do gach úsáideoir ar nós:

 

 • An Fhaighneog Chéadfaí nuashuiteáilte i Leabharlann Phobail Bhun Dobhráin
 • Balla na gCéadfaí i Leabharlann Phobail Bhun Cranncha agus Leabharlann na mBailte Nasctha
 • Tovertafel atá ar fáil sa Lárleabharlann, i Leabharlann Phobail Ghaoth Dobhair agus i Leabharlann Phobail Bhun Cranncha.
 • Pacáistí Féach agus Foghlaim
 • Numicon sa Bhaile
 • Cúrsa Litearthachta agus Clóscríobh TTRS
 • Bréagáin Chéadfacha agus Boscaí Suaimhnithe ar fáil le húsáid sa leabharlann
 • Am Níos Báúla do na Céadfaí ag Leabharlann na mBailte Nasctha ina bhfuil laghdú ar an solas agus ar an torann
 • Scéalta Sóisialta ar fáil le tabhairt abhaile le cuidiú le páistí tuiscint a fháil ar cad é a dtig leo a bheith ag súil leis nuair a thugann siad cuairt ar an leabharlann
 • Tá rogha leabhar againn a phléann le huathachas agus le néara-éagsúlacht fosta.

 

Tá Seirbhís Leabharlainne Dhún na nGall tiomanta don éagsúlacht agus don chuimsiú sóisialta a chur chun cinn i ngach gné dár gcuid oibre. Is mian linn gach duine a spreagadh le bheith linn chun feasacht a scaipeadh agus chun cuidiú le domhan cuimsitheach agus tuisceanach a chruthú do dhaoine a bhfuil uathachas orthu agus dá dteaghlaigh ar an lá speisialta seo agus gach lá.

 

Ná déan dearmad go bhfuil sé saor in aisce a bheith i do bhall den leabharlann nó úsáid a bhaint as an leabharlann. Tá sé simplí ballraíocht a ghlacadh amach, buail isteach i do leabharlann áitiúil le comhartha aitheantais éigin nó faigh ballraíocht ar líne ar https://www.donegallibrary.ie/

Rate this Page

Select an option below

Map Services

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • NRDO European Project Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO