Donegal County Council Logo
Home > Your Council > Communications Office > Press Releases 2022 > Colmcille 1500th Celebrations Coming to a Close

20/06/22 Colmcille 1500th Celebrations Coming to a Close

 

An informal event is being held in St. Colmcille’s birthplace to mark the end of Colmcille 1500 – a programme that has been commemorating 1500 years since the birth of the 6th century saint.  The programme has been jointly delivered by Donegal County Council and Derry City & Strabane District Council - supported by the North West Development Fund as well as a range of other partners and funders. 

 

The event will take place on Monday 27th June at 2.30pm in the Colmcille Heritage Centre in Gartan, County Donegal, and will include the launch of a small souvenir booklet to mark the celebrations. Dr. Brian Lacey, historian and Colmcille expert, will also share some reflections of the year as a very fitting wrapping up of the programme.

 

Places are limited so booking is essential. If you are interesting in attending please check availability by emailing [email protected] or phoning Deirdre Harte on (00 353) 087 246 7424.

 

Further information on the Colmcille 1500 programme is available on the Facebook page at www.facebook.com/Colmcille1500NW or website at www.colmcille1500.com with further resources to be uploaded after the event. 

 

Ceiliúradh Cholmcille 1500tag Teacht chun Deiridh

 

Beidh imeacht neamhfhoirmiúil ar siúl san áit ar rugadh Colm Cille mar chomóradh ar dheireadh chlár Cholmcille 1500– clár a rinne ceiliúradh ar 1500 bliain ó tháinig an naomh ar an tsaol sa 6ú céad. Is iad Comhairle Contae Dhún na nGall agus Comhairle Chathair Dhoire & Cheantar an tSratha Báin a chomhstiúir an clár  - le tacaiocht ó Chiste Forbartha an Iarthuaiscirt chomh mait le réimse de chomhpháirtithe agus maoinitheoirí eile. 

 

Beidh an t-imeacht ar siúl Dé Luain an 27tú Meitheamh in Ionad Oidhreachta Cholm Cille i nGartán, Contae Dhún na nGall, agus mar chuid de seolfar leabhrán beag cuimhneacháin le comóradh a dhéanamh ar na himeachtaí ceiliúrtha. Chomh maith leis sin roinnfidh an Dr. Brian Lacey, staraí agus saineolaí ar Cholm Cille, cuid dá thuairimí faoin bhiliain, rud a bheidh iontach fóirsteanach le deireadh a chur leis an chlár.

 

Tá áiteanna teoranta, mar sin de tá sé riachtanach áit a chur in áirithe. Más spéis leat freastal ar an ócaid seiceáil an bhfuil áiteanna ar fáil trí ríomhphost a chur chuig [email protected] nó scairt ghutháin a chur ar Dheirdre Harte ar (00 353) 087 246 7424.

 

Tá tuilleadh eolais le fáil faoi Cholmcille 1500 ar an tsuíomh gréasáin s’againn ag www.colmcille1500.com nó ar Facebook ag www.facebook.com/Colmcille1500NW”.

Rate this Page

Select an option below

Map Services

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO