Donegal County Council Logo
Home > Your Council > Communications Office > Press Releases 2022 > Europe Day at Letterkenny Central Library

58/04/2022 - Europe Day at Letterkenny Central Library

Europe Day at Letterkenny Central Library image

 

EUROPE DIRECT Letterkenny will celebrate Europe Day on Monday 9th May at 11.00am in Central Library. The event will be free and refreshments will be provided. Presentations will be given on behalf of the The European Commission including:

 • An Economy that works for people.
 • Next Generation EU: Irelands recovery and resilience plan.

 

Speakers will include Joy Harron from the Strategic Funding Unit and Economic Development of Donegal County Council. This is an opportunity for you to gain a better understanding and overview of the latest news and calls on The Northern Periphery and Arctic Programme, Atlantic Area Programme, NW Europe and Peace Plus. You will also gain an insight into what EU funding is available and some examples of recent projects.

Toni Forrester, CEO of the Letterkenny Chamber of Commerce, will also give a talk on the role of the European Union in creating and fostering a strong economy in Donegal and Ireland.

Europe Day commemorates the signing of Schuman Declaration. This ambitious plan aimed to secure long-term peace in post-war Europe that is considered the beginning of what is now the European Union.

EUROPE DIRECT Letterkenny is here to answer your questions on the EU and to provide:

 • Information on the European Union
 • Access to publications and brochures from EU institution
 • Access to PCs to search for EU material
 • A freephone link to the Europe Direct Helpdesk
 • Events, including talks, exhibitions and competitions

To book this event please email [email protected]. Alternatively, you can telephone 074 91 24950 or call in to Central Library Letterkenny.

 

 

 

 

 

Déanfaidh Ionad Díreach Eorpach Leitir Ceanainn Lá na hEorpa a cheiliúradh Dé Luain 9 Bealtaine ag 11.00rn sa Lárleabharlann. Beidh an ócáid ​​saor in aisce agus beidh sólaistí ar fáil. Tabharfar cur i láthair don Choimisiún Eorpach iad seo a leanas ina measc :

 • Eacnamaíocht  a oibríonn do dhaoine
 • An AE don Chéad Ghlúin Eile: plean téarnaimh agus athléimneachta na hÉireann.

 

I measc na gcainteoirí beidh Joy Harron ón Aonad Maoinithe Straitéisigh agus Forbairt Eacnamaíochta Chomhairle Chontae Dhún na nGall. Is deis é seo daoibh tuiscint agus forbhreathnú níos fearr a fháil ar an nuacht is déanaí agus glaonna ar an gClár Forimeall Thuaidh agus Artach, Clár an Limistéir Atlantaigh, Iarthuaisceart na hEorpa agus Peace Plus. Gheobhaidh tú léargas fosta ar an maoiniú AE atá ar fáil agus roinnt samplaí de thionscadail a rinneadh le déanaí.

Labhróidh Toni Forrester, Príomhfheidhmeannach Chomhlachas Tráchtála Leitir Ceanainn, fosta faoin ról atá ag an Aontas Eorpach i gcruthú agus i gcothú geilleagar láidir i nDún na nGall agus in Éirinn.

Déanann Lá na hEorpa comóradh ar shíniú Dhearbhú Schuman. Bhí sé mar aidhm ag an bplean uaillmhianach seo síocháin fhadtéarmach a chinntiú san Eoraip i ndiaidh an chogaidh a mheastar anois mar thús leis an Aontas Eorpach.

 Tá Ionad Díreach Eorpach Leitir Ceanainn anseo le do cheisteanna ar an AE a fhreagairt agus do na nithe seo a leanas a sholáthar:

 • Eolas faoin Aontas Eorpach
 • Rochtain ar fhoilseacháin agus ar bhróisiúir ó institiúidí an AE
 • Rochtain ar ríomhairí pearsanta chun ábhar AE a chuardach
 • Nasc teileafóin saor in aisce chuig Deasc Chabhrach Ionad Díreach Eorpach
 • Imeachtaí, ina measc cainteanna, taispeántais agus comórtais

 

Leis  an imeacht seo a chur in áirithe seol ríomhphost chuig [email protected] , nó is féidir leat scairt a chur ar 0749124950 nó bualadh isteach go dtí an Lárleabharlann i Leitir Ceanainn.

 

Rate this Page

Select an option below

Map Services

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO