Donegal County Council Logo
Home > Your Council > Communications Office > Press Releases 2022 > Free books for children starting school

12/04/2022 - Leabhair saor in aisce ar fáil ón leabharlann áitiúil do pháistí ag tosú scoile i Meán Fómhair.

Leabhair saor in aisce ar fáil ón leabharlann áitiúil do pháistí ag tosú scoile i Meán Fómhair.

 

Leabhair saor in aisce ar fáil ón leabharlann áitiúil do pháistí ag tosú scoile i Meán Fómhair.

 

D’fhógair An tAire Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige, Roderic O’Gorman an tioncsnaíocht “Na Chéad 5 – An Leabharlann Bheag” ar an 4 Aibreán. Gheobhaidh gach pháiste a bheidh ag tosú scoile i Meán Fómhair mála leabhar “An Leabharlann Bheag” saor in aisce ón leabharlann.

 

Beidh leabharlanna ar fud Contae Dhún na nGall ag glacadh páirte san fheachtas iontach seo.

 

Gheobhaidh tuismitheoirí cuireadh dul chun na leabharlainne fá choinne na leabhair seo ó naíonra na bpáistí ón 11 Aibreán.

 

Ní mór do thuismitheoirí ach dul isteach chuig an leabharlann áitiúil chun na leabhair seo a fháil. Iarrfar orthu ballraíocht leabharlainne a ghlacadh agus gheobhaidh na páistí sparán “An Leabharlann Bheag” do chárta leabharlainne.

Tá málaí leabhar ar fáil i mBéarla agus Gaeilge.

 

Is comhshaothar í an tioncsnaíocht seo idir An Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige, An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail, na húdaráis áitiúla agus an Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil.

Tá na leabhair ar fáil anois ó leabharlanna ar fud an chontae.

 

Tabhair cuairt ar www.donegallibrary.ie fá choinne uaireanta oscailte.

 

Le haghaidh tuilleadh eolais faoi “Na Chéad 5 - An Leabharlann Bheag” i nDún na nGall agus go leor eolais eile tabhair cuairt ar www.donegallibrary.ie nó lean @DonegalCountyLibrary ar Facebook agus @DonegalLibrary ar Twitter.

 

 

 

 

 

Free books for all children starting school in September available from their local library.

 

Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth, Roderic O’Gorman, T.D. announced the roll-out of the “First 5 - My Little Library” initiative from the 4th April. Each child starting school in September will receive a free bag of books from their local library.

 

Libraries throughout Donegal will be taking part in this fantastic campaign.

 

Parents will be receiving invitations from the 11th April from their child’s ELC to collect the books from their local library.

 

All parents have to do is call into their local library to receive the bag of books. Children will be asked to join the library and each will receive a “My Little Library” card wallet for the library card.

 

Bags of English and Irish language books are available.

 

The project is a collaboration between the Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth (DCEDIY), the Department of Rural and Community Development (DRCD), local authorities and the Local Government Management Agency (LGMA).

 

The books are available now from libraries throughout the county. Please check www.donegallibrary.ie for opening times.

 

For more information about “First 5 - My Little Library” initiative and lots of other information visit www.donegallibrary.ie or follow @DonegalCountyLibrary on Facebook and @DonegalLibrary on Twitter.  

 

Rate this Page

Select an option below

Map Services

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO