Donegal County Council Logo
Home > Your Council > Communications Office > Press Releases 2022 > New and improved online system for Library Service

30/03/2022 - New and improved online system for Donegal County Library Service members

It’s simple to use the self service machines for quick and easy issues and returns. Photo Credit: Clive Wasson Photography

It’s simple to use the self service machines for quick and easy issues and returns. Photo Credit: Clive Wasson Photography

Donegal County Library Service has introduced a new online library system for members.

 

Members can manage their library accounts online, browse a catalogue of 12 million items, and reserve items to borrow.

 

Launched on March 29th, the new system has many improved features.

 • Members can easily manage their reading lists and order items to borrow.
 • The catalogue offers recommendations to readers as well as themed bookshelves and links to useful resources.
 • Members can reserve eBooks and eAudiobooks as well as physical books in one searchable catalogue.
 • Library membership can be renewed online for the first time. 
 • The new system has a new look and works great on mobile phones and tablets.

Library members can access the new system at www.donegallibrary.ie

 

Launching the new online service for Donegal readers, Rita Chapman, Senior Executive Librarian with Donegal County Library Service said: “We’re delighted to be able to offer this new and improved online library system to our members. Our aim is to provide the very best services we can, both in our branches and online. The new online service is a huge improvement and reflects what libraries are all about - offering a modern efficient service that looks great and makes it easier than ever to find the items you want to borrow.”

 

If you’re not already a library member, you can join online or in a library branch and you’ll have access to your new online account straight away.

 

All library members can borrow up to 12 items at a time, and choose from a catalogue of 12 million items.

 

Library members can also instantly borrow and download eBooks and eAudiobooks using the library’s Borrowbox app.

 

Access to online newspapers and magazines is also available through the PressReader and Libby apps.

 

There’s always a lot going on in your library too, check out www.donegallibrary.ie or follow @DonegalCountyLibrary on Facebook or @Donegallibrary on Twitter to keep updated.

 

 

 

 

 

Córas úr ar líne agus feabhsaithe do bhaill Sheirbhís Leabharlainne Chontae Dhún na nGall

 

Tá córas úr leabharlainne ar líne tugtha isteach ag Seirbhís Leabharlainne Chontae Dhún na nGall do bhaill.

 

Thig le baill a gcuntais leabharlainne a bhainistiú ar líne, brabhsáil ar chatalóg de 12 mhilliún mír, agus míreanna a chur in áirithe le hiasacht a fháil.

 

Seolta ar 29 Márta, tá go leor gnéithe feabhsaithe ag an gcóras nua.

 • Is féidir le baill a liostaí léitheoireachta a bhainistiú go héasca agus míreanna a ordú le fáil ar iasacht.
 • Tugann an chatalóg moltaí do léitheoirí chomh maith le seilfeanna leabhar le téamaí agus naisc chuig acmhainní úsáideacha.
 • Is féidir le baill r-leabhair agus r-leabhair chlosleabhair chomh maith le leabhair fhisiciúla a chur in áirithe in aon chatalóg amháin inchuardaithe
 • Is féidir ballraíocht leabharlainne a athnuachan ar líne den chéad uair.
 • Tá cuma nua ar an gcóras nua agus oibríonn sé go han-mhaith ar fhóin phóca agus táibléad.
 •  

Is féidir le baill na leabharlainne rochtain a fháil ar an gcóras nua ag www.donegallibrary.ie

 

Agus í ag seoladh na seirbhíse nua ar líne do léitheoirí Dhún na nGall, dúirt Rita Chapman, Leabharlannaí Feidhmiúcháin Sinsearach le Seirbhís Leabharlainne Chontae Dhún na nGall: “Tá lúcháir orainn a bheith in ann an córas nua leabharlainne ar líne agus feabhsaithe seo a thairiscint dár mbaill. Tá sé mar aidhm againn na seirbhísí is fearr is féidir linn a sholáthar, inár mbrainsí agus ar líne araon. Is feabhas ollmhór é an tseirbhís nua ar líne agus léiríonn sé cad atá i gceist leis na leabharlanna - ag tairiscint seirbhís éifeachtach nua-aimseartha a bhfuil cuma iontach uirthi agus a éascaíonn duit na hearraí atá uait a fháil ar iasacht.”

 

Mura bhfuil tú i do bhall leabharlainne cheana féin, is féidir leat dul isteach ar líne nó i mbrainse leabharlainne agus beidh rochtain agat láithreach ar do chuntas nua ar líne.

 

Is féidir le gach ball leabharlainne suas le 12 mhír a fháil ar iasacht ag an am, agus rogha a dhéanamh ó chatalóg de 12 mhilliún mír.

 

Is féidir le baill na leabharlainne ríomhleabhair agus Closleabhair a fháil ar iasacht agus a íoslódáil láithreach agus úsáid á baint as aip Borrowbox na leabharlainne.

 

Tá rochtain ar nuachtáin agus irisí ar líne ar fáil freisin trí na haipeanna PressReader agus Libby.

 

Bíonn i gconaí go leor ar siúl i do leabharlann, féach ar www.donegallibrary.ie nó lean @DonegalCountyLibrary ar Facebook nó @Donegalibrary ar Twitter le coinneáil suas chun dáta

 

Rate this Page

Select an option below

Map Services

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO