Donegal County Council Logo
Home > Your Council > Communications Office > Press Releases 2022 > Spring into Storytime 2022

25/03/2022 - Spring into Storytime 2022

Spring into Storytime 2022 image

 

Throughout the month of April Donegal County Library Service will deliver an exciting programme of  events aimed at children aged 0-10 and their families.  The programme will reinforce the importance of reading and sharing stories and will focus especially on reading together within the family.  Reading or listening to stories with your family is a wonderful way to relax and have fun and also supports the child’s communication and concentration skills.

We are delighted that you will be able to join us physically in the library for Spring into Storytime 2022 with author visits, clay modeling workshops, yoga , movement  workshops and lots more.  We also have a range of events to offer you online, from author readings, creative writing to music and drama workshops. 

 

The information and schedule for all the events can be found on our library website www.donegallibrary.ie ‘What’s on’  or you can follow Donegal County Library on Facebook & Twitter.

 

Studies show that regular reading for pleasure at a young age leads to a happier, more fulfilling future. Reading to children at age 4-5 every day has a significant positive effect on their reading and cognitive abilities and helps to develop language and literacy skills.

 

We have tips and advice to help parents and guardians develop their child’s love of reading. For more information on these support services and much more please see the Love Books section on our website available at the following. 

 

http://www.donegallibrary.ie/mainnavigation/lovebooks/inspiringyoungreaders/

 

 

 

 

 

Léim Isteach san Am Scéalaíochta 2022 

 

 

Cuirfidh Seirbhís Leabharlainne Contae Dhún na nGall clár spreagúil imeachtaí ar fáil i rith mhí Aibreáin a bheas dírithe ar pháistí idir 0-10 mbliana d’aois agus a dteaghlaigh. Neartóidh an clár an tábhacht a bhaineann le scéalta a léamh agus a roinnt agus díreofar ar an léitheoireacht le chéile taobh istigh den teaghlach ach go háirithe. Is dóigh iontach é scéalta a léamh nó a bheith ag éisteacht leofa, le do theaghlach chun scíth a ligint agus spraoi a bheith agat. Tacaíonn sé le scileanna cumarsáide agus airde an linbh fosta.

Tá lúcháir orainn go mbeidh tú in ann a bheith linn ar an láthair sa leabharlann fá choinne Léim Isteach san Am Scéalaíochta 2022 le cuairteanna údair, ceardlanna múnlaithe cré, ióga, ceardlanna gluaiseachta agus go leor eile. Tá réimse imeachtaí á gcur ar fáil againn ar líne, idir léamha údair, scríbhneoireacht chruthaitheach agus ceardlanna ceoil agus drámaíochta.

 

Is féidir an t - eolas agus sceideal do na himeachtaí ar fad a fháil ar shuíomh gréasáin ár leabharlainne www.donegallibrary.ie ‘What's on' nó is féidir Leabharlann Contae Dhún na nGall a leanstan ar Facebook & Twitter.

 

Léiríonn an staidéar go mbíonn todhchaí níos sona agus sásúla mar thoradh ar léamh rialta don phléisiúir ag aois óg. Bíonn tionchar dearfach suntasach ag léamh do pháistí idir 4-5 bliana d’aois gach lá ar a gcumas léitheoireachta agus cognaíocha, agus cuidíonn sé le scileanna teanga agus litearthachta a fhorbairt.

Tá leideanna agus comhairle againn le cuidiú le tuismitheoirí agus caomhnóirí an grá atá ag a bpáistí don léitheoireacht a chothú. Le haghaidh tuilleadh eolais ar na seirbhísí tacaíochta seo agus go leor eile, féach ar an rannán 'Love Books' ar ár suíomh gréasáin atá ar fáil ag an nasc seo:  http://www.donegallibrary.ie/mainnaochki/lovebooks/inspiringyoungreaders/

 

 

Rate this Page

Select an option below

Map Services

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO