Donegal County Council Logo
Home > Your Council > Communications Office > Press Releases 2022 > Work Matters at the Library event

04/03/2022 - Work Matters at the Library event for Local Enterprise Week

 Work Matters at the Library event for Local Enterprise Week image

 

As part of Work Matters at Your Library and Local Enterprise Week, Central Library Letterkenny will present a free Marketing Workshop with Evelyn McGlynn on Thursday 10th March from 6.30pm to 7.30pm.

 

Evelyn Mc Glynn is a trainer, author, and business and life coach. She is the Marketing and Communications Officer with Donegal Women in Business Network, and blogger at Donegal Mammy. Evelyn will share tips for digital and practical marketing and show how creativity, innovation and networking is key to business growth. You can book a place for Evelyn’s workshop by emailing [email protected] or by phone on 074 9124950.

 

The Work Matters Service is available in Central Library Letterkenny, Buncrana Library, Bundoran Library, Twin Towns Library and Leabharlann Phobail Ghoath Dobhair. The service is free and includes direction and help with your research, journals, reports, wirefeeds, eBooks, eAudio and eMagazines. Space for meetings, study, and research is also available, as well as access to over 500 e-learning courses.

 

In addition you can explore career information, learn about support available for jobseekers, and
develop new skills to boost your CV and job applications. You can search and apply for jobs in Ireland and abroad, research companies and potential suppliers, and develop new skills to start and grow your own business. You have the opportunity to research funding sources for small businesses, explore the market and identify potential customers.

 

Why not come along and see how marketing can improve your business?

 

 

 

 

 

Imeacht do Chúrsaí Oibre sa leabharlann don tSeachtain Fiontraíochta Áitiúil

 

Mar pháirt de Chúrsaí Oibre sa Leabharlann agus an tSeachtain Fiontair Áitiúil cuireann Lárleabharlann Leitir Ceanainn Ceardlann Margaíochta saor in aisce i láthair le Evelyn McGlynn ar an Déardaoin 10 Márta ón 6.30 i.n. - 7.30 i.n.

 

Is traenálaí, údar agus cóitseálaí gnó agus saoil í Evelyn Mc Glynn. Is í an t-Oifigeach Margaíochta agus Cumarsáide le Líonra Mná i nGnó Dhún na nGall agus blagálaí le Donegal Mammy. Roinnfidh Evelyn leideanna maidir le margaíocht dhigiteach agus phraiticiúil agus léireoidh sí an dóigh a bhfuil cruthaitheacht, nuálaíocht agus líonrú rí-thábhachtach d’fhás gnó. Chun d’áit a chur in áirithe seol ríomhphost chuig [email protected] nó glaoigh ar 074 9124950.

 

Tá an tSeirbhís Chúrsaí Oibre ar fáil sa Lár-leabharlann i Leitir Ceanainn, i Leabharlann Bhun Cranncha, i Leabharlann Bhun Dobhráin, i Leabharlann an Dá Bhaile agus i Leabharlann Phobail Ghaoth Dobhair. Tá an tseirbhís saor in aisce agus cuimsítear treoir agus cabhair le do thaighde, irisí, tuarascálacha, ríomhleabhar, ríomh-chlosleabhar agus ríomhirisí. Ta spás ar fáil fós do chruinnithe, staidéar agus thaighde, agus seirbhísí le rochtain ar bhreis is 500 cúrsaí ríomhfhoghlama.

 

Lena chois sin is féidir leat eolas faoi ghairmeacha a iniúchadh, foghlaim faoin tacaíocht atá ar fáil do chuardaitheoirí poist, scileanna nua a fhorbairt chun do CV agus d’iarratas poist a threisiú. Thig cuardach agus cur isteach ar phoist in Éirinn agus thar lear, taighde a dhéanamh ar chomhlachtaí agus soláthraithe ionchasacha. Thig forbairt a dhéanamh ar scileanna nua chun do ghnó féin a phleanáil, a thosú agus a fhás. Tá deis agat taighde a dhéanamh ar fhoinsí chistiúcháin do ghnólachtaí beaga, iniúchadh a dhéanamh ar an margadh agus custaiméirí úra a aithint

 

Tar isteach agus foghlaim conas is féidir le margaíocht feabhas a chur le do ghnó?

Rate this Page

Select an option below

Map Services

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO