Donegal County Council Logo
Home > Your Council > Communications Office > Press Release from Jan 2021 > Children and Young people; Prepare to unleash your

25/05/21 - Children and Young people; Prepare to unleash your Creative Spirit

 

 

 

Cruinniú na nÓg,the annual day of free creativity for children and young people, is taking place on Saturday 12th June. The day aims to provide children and young people free creative opportunities for making and doing. This year in Donegal, we have a great line up of events including some creative hands-on opportunities.

 

Again this year, in-line with public health advice, creative opportunities will take place online and at home. However, we have added a selection of activities where materials for taking part will be delivered to your home in advance of the day. This includes exciting opportunities to make a lockdown stool, a botanical clay print, a scribble bot, a storybook and musical instruments from the comfort of your own home. From June 1st there will be “Activity Packs” available for collection in Culture Division Venues which will equip children and young people with something to encourage them to explore the outdoors creatively.

 

In addition, building on last year’s success there is an array of online events taking place on the day as well as a showcase of projects created by children and young people in the run up to it. There are also some fantastic nationwide events taking place. All events are entirely FREE OF CHARGE.

 

Speaking on behalf of the Culture and Creativity Team, Donegal Culture Division Manager with Donegal County Council, Eileen Burgess, said:

 

“We are delighted to have adapted this year’s programme to offer hands-on opportunities in the home. In March we asked children and young people across the county to let us know what they’d like to do or try this Cruinniú and activity packs featured strongly in the requests. There were lots of amazing suggestions and we’ve tried to incorporate as much as possible into this year’s programme.” 

 

 

Highlights on the day include online workshops in art, creative writing, environment, cooking, dance, and digital media. We have some very exciting workshops from Kids Own Publishing including Feli Speaks, for young people aged over 14 years. The Alone Together Festival will make a welcome return again showcasing young musical talent and curated by young people. There are also some great events being produced across the county which will be aired online on June 12th.

 

There is such an array of activity taking place locally and nationally there is sure to be something for everyone. Registration is essential for most activities and places are limited.   

 

Cruinniú na nÓg is an initiative of the Creative Ireland Programme at the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media and is presented in partnership with RTÉ and the Local Authorities.

 

All information on Donegal events, including booking details, are available at wainfest.ie/family-events.html and national events and initiatives can be viewed at cruinniu.creativeireland.gov.ie/. For updates follow us on social media at @DonegalCountyLibrary on Facebook and @Donegallibrary on Twitter.

 

 

 

A pháistí agus a Daoine Óga; Deán réidh chun do Spiorad Cruthaitheach a scaoileadh saor.

 

Tá Cruinniú na nÓg an lá bliantúil de chruthaitheacht saor in aisce do pháistí agus do dhaoine óga, ar siúl Dé Sathairn 12 Meitheamh. Is é an aidhm ar an lá deiseanna cruthaitheacha saor in aisce a chur ar fáil  do pháistí agus do dhaoine óga. I nDún na nGall i mbliana, tá líon mór imeachtaí againn agus ina measc tá roinnt imeachtaí atá breá praiticiúil.

 

Arís i mbliana, agus ag claoi le comhairle sláinte poiblí, beidh deiseanna cruthaitheacha ar siúl ar líne agus sa bhaile. Mar sin féin, tá rogha gníomhaíochtaí curtha leis againn ina seachadfar ábhair chuig do theach roimh an lá  chun páirt a ghlacadh.


Ar na imeachtaí a bheidh ar siúl beidh deiseanna spreagúla chun stól dianghlasála, cló cré luibheolaíoch, róbat scrioblála, leabhar scéalta agus uirlis cheoil a dhéanamh ar do shuaimhneas i do bhaile féin.


Ón 1 Meitheamh ar aghaidh beidh Pacáistí Gníomhaíochta ar fáil le bailiú in ionaid na Rannóige Cultúir a thabharfaidh rud éigin do pháistí agus do dhaoine óga chun iad a spreagadh chun dul i nglec leis an timpeallacht  amuigh faoin spéir go cruthaitheach.


Lena  chois sin, ag leanstan ar rath na bliana seo caite tá sraith imeachtaí ar líne ar siúl ar an lá chomh maith le sárthaispeántas de thionscadail a chruthaigh páistí agus daoine óga sa tréimhse roimh é. Tá roinnt imeachtaí iontacha ar fud na tíre ar siúl fosta. Tá gach imeacht SAOR IN AISCE.

 

Ag labhairt thar ceann na Foirne Cultúir agus Cruthaitheachta di, dúirt Eileen Burgess, Bainisteoir Rannán Cultúir Dhún na nGall le Comhairle Contae Dhún na nGall:

 

“Tá áthas iontach orainn clár na bliana seo a oiriúnú chun deiseanna praiticiúla a chur ar fáil sa bhaile.
I mí an Mhárta d’iarr muid ar pháistí  agus ar dhaoine óga ar fud an Chontae a chur in iúl dúinn cad ba mhaith leo a dhéanamh nó triail a bhaint as ar lá Cruinniú na nÓg i mbliana agus bhí pacáistí gníomhaíochta le feiceáil go láidir sna hiarrataí. Bhí go leor moltaí iontacha ann agus rinne muid iarracht an oiread agus is féidir a chur le chéile i gclár na bliana seo.

 

I measc bhuaicphointí an lae tá ceardlanna ar líne san ealaín, sa scríbhneoireacht chruthaitheach, sa timpeallacht, sa chócaireacht, sa damhsa agus sna meáin dhigiteacha. Tá roinnt ceardlann an-spreagúil againn ó Kids Own Publishing le Feli Speaks ina measc, do dhaoine óga atá os cionn 14 bliana.


Beidh fáilte mhór roimh Féile ‘Alone Together’ ar ais arís ag taispeáint tallann ceoil óg agus á choimeád ag daoine óga.  Tá roinnt imeachtaí iontacha á dtáirgeadh ar fud an Chontae fosta a chraolfar ar líne ar an 12 Meitheamh.


Tá an oiread sin de ghníomhaíochtaí ar siúl go háitiúil agus go náisiúnta is cinnte go mbeidh rud éigin ann do achan duine. Tá clárú riachtanach d’fhormhór na ngníomhaíochtaí agus tá áiteanna teoranta.


Is tionscnamh de chuid Chlár Éire Ildánach, sa Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus na Meán é Cruinniú na nÓg agus cuirtear i láthair é i gcomhpháirtíocht le RTE agus leis na hÚdaráis Áitiúla.


Tá an t-eolas uilig faoi  na imeachtaí i nDún na nGall, le cois sonraí áirithinte, ar fáil ag www.wainfest.ie/family-events.html agus is féidir imeachtaí agus tionscnaimh náisiúnta a fheiceáil ag www.crunniu.creativeireland.gov.ie Le haghaidh an t-eolas is deireanaí lean linn ar  na meáin shóisialta ag @DonegalCountyLibrary ar Facebook agus @DonegalLibrary ar Twitter.

Rate this Page

Select an option below

Map Services

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO