Donegal County Council Logo
Home > Your Council > Communications Office > Press Release from Jan 2021 > Would you like your culture building to become

01/11/21 - Would you like your culture building to become more accessible?

 

 

EXPRESSION OF INTEREST IN PARTCIPATING IN ACCESSIBILITY AUDITS (CULTURE VENUES)

 

We would like to assist you in making your culture buildings more accessible, which can increase footfall and participation in culture by older people. The Cultural departments of Donegal County Council (DCC) and Derry City & Strabane District Council (DCSDC) came together to commission an audience development baseline survey and programme across the North West to understand and increase the engagement of citizens in the area in arts, culture and heritage.

 

The research phase of the project was not only to provide baseline information on cultural engagement across the North West, but to identify specific audience targets. One identified target group was older people and one of the issues demonstrated was accessibility to culture venues.

 

In County Donegal we plan to conduct an accessibility audit on culture venues before the end of February 2022. We are inviting culture venues to complete an Expression of Interest Form in having an accessibility audit at their venue.  They can do so by contacting Rita Chapman, Donegal County Library. Please email [email protected] or call 087 127 4955 or 074 91 61818 for further details. Closing date for receipt of Expressions of Interest is 10/11/2021.

 

Demand may exceed our resources and therefore applications may be shortlisted on the basis of those who engaged with the initial survey.

 

In conjunction with and supported by The Executive Office and The Irish Government

 

 

 

 

 

Ar mhaith leat go mbeadh d’fhoirgneamh cultúir níos inrochtana?

 

 

GLAO AR LÉIRITHE SPÉISE LE hAGHAIDH PÁIRT A GHLACADH ANN INIÚCHTAÍ ROCHTANA
(IONAID CHULTÚRTHA)

 

Ba mhaith linn cabhrú leat d’fhoirgnimh chultúir a dhéanamh níos inrochtana, rud a d’fhéadfadh cur le líon na ndaoine breacaosta agus á rannpháirtíocht i gcultúr. Tháinig ranna cultúrtha Chomhairle Ceantair Strabane Chathair Dhoire (DCSDC) agus Comhairle Contae Dhún na nGall (DCC) le chéile chun suirbhé agus clár bunlíne um fhorbairt lucht féachana a choimisiúnú ar fud an Iarthuaiscirt chun rannpháirtíocht na saoránach i réimse sna healaíona, sa chultúr agus sa chultúr agus san oidhreacht a thuiscint agus a mhéadú.

 

Ní amháin go raibh céim taighde an tionscadail chun faisnéis bhunlíne a sholáthar ar rannpháirtíocht chultúrtha ar fud an Iarthuaiscirt, ach chun spriocanna sonracha lucht féachana a aithint. Spriocghrúpa aitheanta amháin ba ea daoine scothaosta agus ceann de na saincheisteanna a léiríodh ná inrochtaineacht ar ionaid chultúir.

 

Tá sé beartaithe againn i gContae Dhún na nGall iniúchadh inrochtaineachta a dhéanamh ar ionaid chultúir roimh dheireadh mhí Feabhra 2022. Táimid ag tabhairt cuireadh d’ionaid chultúir Foirm Léirithe Spéise a chomhlánú agus iniúchadh inrochtaineachta á dhéanamh acu ag a n-ionad.


Is féidir leo é sin a dhéanamh ach teagmháil a dhéanamh le Rita Chapman, Leabharlann Chontae Dhún na nGall. Seol ríomhphost chuig [email protected]nó glaoigh ar 087 127 4955 nó
074 91 61818 le haghaidh tuilleadh eolais. Is é an dáta deiridh chun Léirithe Spéise a fháil ná 10/11/2021.

 

Féadfaidh an t-éileamh dul thar ár n-acmhainní agus dá bhrí sin féadfar iarratais a chur ar ghearrliosta ar bhonn na ndaoine a rinne teagmháil leis an suirbhé tosaigh.

 

I gcomhar leis an Oifig Feidhmiúcháin agus Rialtas na hÉireann agus le tacaíocht uathu

 

AR SCAOILEADH LÁITHREACH

 

 

Rate this Page

Select an option below

Map Services

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO