Donegal County Council Logo
Home > Your Council > Communications Office > Press Releases 2023 > January

24/01/2023 - Make Your Voice Heard for Cruinniú na nÓg 2023

Young bakers hard at work at a baking workshop, Letterkenny organised as a result of Voice of the Child survey responses 2022. Photo credit John Soffe

 

A free day of creativity is taking place on Saturday June 10th, 2023 and Donegal County Council want the children and young people of Donegal to help us shape the events that take place locally for this year’s Cruinniú na nÓg. Have you ever wanted to try something creative? Are you passionate about something and want to explore it in a creative way? Parents, is there something creative you would like your baby or toddler to try? We want to hear ideas from anyone aged 0-18 years across Donegal.

 

Cruinniú na nÓg, a national day of creativity, will celebrate its sixth year on June 10th, 2023. It enables young people aged 0-18 to explore their creative potential by offering free opportunities to do, see, make, or try.

 

Cruinniú na nÓg simply means 'The gathering of young people' and is a highly engaging initiative of the Creative Ireland programme in partnership with Local Authorities. Ireland is the only country in the world to have a national day of free creativity for children and young people. The initiative is led out locally by Donegal County Council’s Culture and Creativity Team which includes members of Donegal Youth Council.  

 

Speaking on behalf of the team, Karen Sheehy A/Senior Executive Librarian encourages children and young people to put forward their suggestions either by calling into their local library, Donegal County Museum or Regional Cultural Centre or submit their suggestions online. ‘We are looking for children and young people to help shape some of the creative activities that will take place on the day by telling us what they’d like to take part in or explore. There’s no suggestion too big or too small… Every suggestion counts!’

 

‘Once suggestions are gathered, we will explore how the activities can be delivered on June 10th. It’s about designing a programme for young people, by young people while also providing new and exciting opportunities in Donegal.’

 

If you are or know a young person under the age of 18, please ask them to submit their suggestions. It’s completely anonymous and will help shape a meaningful creative day for young people throughout the county.

 

Simply submit ideas at www.wainfest.ie or call in to your local library, Donegal County Museum or the Regional Cultural Centre, Letterkenny. Parents and guardians of younger children are invited to submit suggestions on their behalf.

 

 

 

 

 

Cur do chuid tuairimí  chun tosaigh do Chruinniú na nÓg 2023

 

Tá lá cruthaitheachta saor in aisce ar siúl Dé Sathairn 10 Meitheamh, 2023 agus tá Comhairle Contae Dhún na nGall ag iarraidh ar leanaí agus ar dhaoine óga Dhún na nGall cuidiú linn na himeachtaí a tharlaíonn go háitiúil do Chruinniú na nÓg a chur le chéile don bhliain seo.
Ar theastaigh uait rud éigin cruthaitheach a thriail am ar bith? An bhfuil dúil as cuimhse agat ann rud éigin agus ag iarraidh é a iniúchadh ar bhealach cruthaitheach? Tuismitheoirí, an bhfuil rud éigin cruthaitheach ar mhaith leat do pháiste nó do lapadán triail a bhaint as? Ba mhaith linn smaointe a chloisteáil ó dhuine ar bith atá 0-18 mbliana d'aois ar fud Dhún na nGall.

 

Is lá náisiúnta cruthaitheachta é lá Chruinniú na nÓg, déanfaidh sé ceiliúradh ar a séú bliain ar an 10 Meitheamh, 2023. Cuireann sé ar chumas daoine óga 0-18 bliain tástail a dhéanamh ar a gcuid buanna  chruthaitheach trí dheiseanna saor in aisce a thairiscint, a fheiceáil, a dhéanamh nó a thriail.

 

Is éard atá i gceist le Cruinniú na nÓg ná 'bailiú daoine óga' agus is tionscnamh an -tarraingteach é de chuid Chlár Éire Ildánach i gcomhpháirtíocht le hÚdaráis Áitiúla. Is í Éire an t -aon tír ar domhan a bhfuil lá náisiúnta de chruthaitheacht saor in aisce aici do leanaí agus do dhaoine óga. Is é foireann chultúir agus cruthaitheachta Chomhairle Contae Dhún na nGall a dhéanann an tionscnamh a stiúradh go háitiúil, le cuidiú ó baill de Chomhairle Óige Dhún na nGall.

 

Ag labhairt dí ar son na foirne, tá  Karen Sheehy, atá ag gníomhú faoi láthair mar Leabharlannaí Feidhmiúcháin Sinsearach  ag iarraidh leanaí agus daoine óga a spreagadh lena gcuid moltaí a chur ar aghaidh trí buaileadh isteach ina leabharlann áitiúil, Músaem Contae Dhún na nGall nó Ionad Cultúrtha Réigiúnach nó a gcuid moltaí a chur isteach ar líne. ‘Táimid ag lorg leanaí agus daoine óga chun cuidiú le cuid de na gníomhaíochtaí cruthaitheacha a bheidh ar siúl ar an lá a mhúnlú trí insint dúinn cad ba mhaith leo páirt a ghlacadh i nó iniúchadh a dhéanamh orthu. Tá na moltaí uilig a gheobhann muid tábhachtach dúinn.

 

‘Chomh luath agus a bhailítear moltaí, dhéanfar iniúchadh ar an dóigh is féidir leis na gníomhaíochtaí a sheachadadh ar 10 Meitheamh. Dhéanfaidh daoine óga  clár ar leith a dhearadh do dhaoine óga, agus beidh deiseanna úra agus spreagúla á gcur ar fáil i nDún na nGall.

 

Má tá tú fhéin, nó má tá aithne agat ar dhuine óg faoi 18 mbliana d'aois, iarr orthu a gcuid moltaí a chur isteach. Tá sé go h-uile agus go hiomlán gan ainm agus cuideoidh sé linn lá cruthaitheach bríomhar a chur le chéile do dhaoine óga ar fud an chontae.

 

Thig leat do chuid  smaointe a chur isteach ag www.wainfest.ie nó scairt a chur ar do leabharlann áitiúil, Músaem Chontae Dhún na nGall nó ar an Ionad Cultúrtha Réigiúnach, Leitir Ceanainn.
Tugtar cuireadh do thuismitheoirí agus do chaomhnóirí leanaí níos óige moltaí a chur isteach thar a gceann.

 

Rate this Page

Select an option below

Map Services

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • NRDO European Project Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO