Donegal County Council Logo

Sa Rannóg Seo

Baile > Cultúr

Seirbhísí Cultúrtha

 Donegal County Libraries 80 x 80

An tSeirbhís Leabharlainne

Leabharlanna áitiúla, Cad é atá ar siúl, Cuardaigh an Chatalóg, Stair Áitiúil agus Stair Mhuintire, Acmhainní ar líne

 Arts Service 80 x 80

An Oifig Ealaíne

Ag obair le healaíontóirí, eagraíochtaí ealaíne, seirbhísí oideachais agus coistí pobail

 Donegal County Museum 80 x 80

Iarsmalann Chontae Dhún na nGall

Faigh amach faoi stair agus oidhreacht shaibhir Dhún na nGall

 Archives Service 80 x 80

An tSeirbhís Cartlainne

Oidhreacht thaifeadta Dhún na nGall a chaomhnú, a shealbhú agus a chur ar fáil don phobal

 Donegal Heritage Office 80 x 80

Oifig Oidhreachta Dhún na nGall

Oidhreacht thógtha, chultúrtha agus nádúrtha Dhún na nGall agus Plean Oidhreachta Chontae Dhún na nGall

 Regional Cultural Centre 80 x 80

Ionad Ealaíne d'ardchaighdeán ina mbíonn taispeántais, ceol, scannáin agus ealaíona pobail

 Donegal Public Art 80 x 80

Ealaín Phoiblí i nDún na nGall

Saothair ealaíne poiblí d'ardchaighdeán atá úrnua agus ardaidhmeannach

IrishLanguage

An Ghaeilge


Eolas fá sheirbhísí Gaeilge ón Chomhairle Contae agus eolas ginearálta eile fán Ghaeilge sa chontae