Donegal County Council Logo

Sa Rannóg Seo

Baile > An Chomhairle > Na Meáin

  06 Deireadh Fómhair 2023    Ócáid Chuimhneacháin an Chraoslaigh

  06 Deireadh Fómhair 2023     Ócáid Chuimhneacháin an Chraoslaigh

  Beidh seirbhís chomórtha agus chuimhneacháin ar siúl, cothrom bliana ó tharla an pléascadh ar an Chraoslach inar cailleadh deichniúr go tragóideach, ar 3pm Dé Sathairn 7 Deireadh Fómhair, ag láthair na tragóide. Léigh leat

  03 Deireadh Fómhair 2023    Gradam Athnuachana Oidhreachta do Bhéal Átha Seanaidh

  Bhuaigh Comhairle Contae Dhún na nGall agus a comhpháirtithe an Gradam le haghaidh Athnuachan agus Oidhreacht Uirbeach do Thionscnamh Bailte Stairiúla Bhéal Átha Seanaidh ag Gradaim Phleanála na hÉireann de chuid Institiúid Pleanála na hÉireann ag Caisleán Chluain Tarbh tráthnóna Déardaoin seo caite Léigh leat

  04 Deireadh Fómhair 2023    Wainfest 2023 ag toiseacht

  04 Deireadh Fómhair 2023     Wainfest 2023 ag toiseacht

  Pilleann Wainfest, an Fhéile bhliantúil Ealaíona agus Léitheoireachta do pháistí i mbliana idir an 7 agus an 15 Deireadh Fómhair le raon leathan d’imeachtaí iontacha atá abálta spéiseanna agus cúlraí éagsúla na n-intinní óga ar fud an chontae a shásamh Léigh leat

  30 Meán Fómhair 2023    Forbairt Bheartaithe ar Chonair Chultúrtha Leitir Ceanainn

  Tá áthas ar Chomhairle Contae Dhún na nGall tús a chur le próiseas comhairliúcháin maidir leis an fhorbairt atá beartaithe a dhéanamh ar Chonair Chultúrtha Leitir Ceanainn Léigh leat

Preas-Ráitis 2023

Ról na hOifige Cumarsáidí

Is é an ról atá ag Oifig Cumarsáide Chomhairle Contae Dhún na nGall ná a bheith i dteagmháil leis na meáin chumarsáide lena chinntiú go bhfuil cumarsáid éifeachtach á déanamh leis an phobal.  

 

Cad é a dhéanann muid?

 

 • Soláthraíonn muid seirbhís fiosrúcháin ó Chomhairle Contae Dhún na nGall do na meáin chumarsáide.
 • Cuireann muid eolas oifigiúil ar fáil do na meáin thar ceann Chomhairle Contae Dhún na nGall.
 • Dréachtann muid, agus eisíonn muid, preas-ráitis agus cuireann muid scéalta chun tosaigh a bhaineann le Comhairle Contae Dhún na nGall.
 • Tarraingímid aird ar na seirbhísí, tacaíochtaí agus gníomhaíochtaí atá ar fáil ó Chomhairle Contae Dhún na nGall.
 • Éascaíonn muid an caidreamh agus an teagmháil idir an eagraíocht seo agus na meáin.
 • Déanann muid maoirseacht ar sheirbhísí idirlín Chomhairle Contae Dhún na nGall, ar a n-áirítear a cuid suíomhanna gréasáin agus leathanaigh meáin shóisialta.

Ag déanamh fiosrúchán preasa

 

Le fiosrúchán preasa nó fiosrúchán meáin a dhéanamh, déan teagmháil lenár nOifig Cumarsáidí ag [email protected] nó cuir scairt ar 074 91 72206.

 

Ba chóir gach ceist eile a dhíriú chuig Comhairle Contae Dhún na nGall