Donegal County Council Logo

Sa Rannóg Seo

Baile > An Chomhairle > Na Meáin

  30 Bealtaine 2023    Fógra Baol Tinte - Stádas Oráiste

  30 Bealtaine 2023     Fógra Baol Tinte - Stádas Oráiste

  Tá Fógra Baol Tinte, Coinníoll Oráiste, eisithe ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara do gach ceantar ina bhfuil breoslaí contúirteacha amhail aiteann, fraoch, féara triomaithe, agus fásra eile. Beidh an fógra i bhfeidhm go dtí 6pm ar an 6 Meitheamh 2023. Léigh leat

  31 Bealtaine 2023    Múirín saor in aisce ón Chomhairle

  31 Bealtaine 2023     Múirín saor in aisce ón Chomhairle

  Mar chuid den tseachtain athchúrsála dramhbhia tá socraithe ag Comhairle Contae Dhún na nGall roinnt imeachtaí a reáchtáil chun múirín a sholáthar saor in aisce ó na sé Ionad Athchúrsála sa chontae Léigh leat

  31 Bealtaine 2023    Bróisiúr úr don Chuairteoir go Bun Dobhráin

  Tá Comhpháirtíocht Turasóireachta Bhun Dobhráin i ndiaidh a bróisiúr bliantúil agus treoir imeachtaí a sheoladh le haghaidh 2023. Tá eolas sa bhróisiúr 44 leathanaigh seo faoin réimse leathan gníomhaíochtaí, ar tír agus ar farraige... Léigh leat

  02 Meitheamh 2023    Cruinniú na nÓg ar an 10 Meitheamh

  02 Meitheamh 2023     Cruinniú na nÓg ar an 10 Meitheamh

  Beidh Cruinniú na nÓg, lá bliantúil cruthaitheachta saor in aisce do pháistí agus daoine óga, ar siúl Dé Sathairn 10 Meitheamh. Léigh leat

Preas-Ráitis 2023

Ról na hOifige Cumarsáidí

Is é an ról atá ag Oifig Cumarsáide Chomhairle Contae Dhún na nGall ná a bheith i dteagmháil leis na meáin chumarsáide lena chinntiú go bhfuil cumarsáid éifeachtach á déanamh leis an phobal.  

 

Cad é a dhéanann muid?

 

 • Soláthraíonn muid seirbhís fiosrúcháin ó Chomhairle Contae Dhún na nGall do na meáin chumarsáide.
 • Cuireann muid eolas oifigiúil ar fáil do na meáin thar ceann Chomhairle Contae Dhún na nGall.
 • Dréachtann muid, agus eisíonn muid, preas-ráitis agus cuireann muid scéalta chun tosaigh a bhaineann le Comhairle Contae Dhún na nGall.
 • Tarraingímid aird ar na seirbhísí, tacaíochtaí agus gníomhaíochtaí atá ar fáil ó Chomhairle Contae Dhún na nGall.
 • Éascaíonn muid an caidreamh agus an teagmháil idir an eagraíocht seo agus na meáin.
 • Déanann muid maoirseacht ar sheirbhísí idirlín Chomhairle Contae Dhún na nGall, ar a n-áirítear a cuid suíomhanna gréasáin agus leathanaigh meáin shóisialta.

Ag déanamh fiosrúchán preasa

 

Le fiosrúchán preasa nó fiosrúchán meáin a dhéanamh, déan teagmháil lenár nOifig Cumarsáidí ag [email protected] nó cuir scairt ar 074 91 72206.

 

Ba chóir gach ceist eile a dhíriú chuig Comhairle Contae Dhún na nGall