Donegal County Council Logo
Baile > An Chomhairle > Na Meáin

  16 Feabhra 2022    Rabhaidh Aimsire roimh Stoirm Dudley agus Stoirm Eunice

  Tá Comhairle Contae Dhún na nGall ag iarraidh ar bhaill den phobal a bheith faichilleach sna laethanta amach romhainn, i bhfianaise na rabhadh aimsire atá eisithe ag Met Éireann. Léigh leat

  09 Feabhra 2022    Socruithe le haghaidh Peataí ar Thránna in 2022

  Is gradam idirnáisiúnta comhshaoil é an Brat Gorm a bhronntar ar thránna ar fud an domhain a léiríonn caighdeáin mhaithe chomhshaoil agus a bhfuil áiseanna maithe sláintíochta agus sábháilteachta acu. Léigh leat

  04 Feabhra 2022    Feachtas léitheoireachta i nDún na nGall

  Beidh leabharlanna ar fud Contae Dhún na nGall ag glacadh páirte san fheachtas Éire ag Léamh. Beidh iarrachtaí ar bun daoine a mhealladh chun na léitheoireachta ar fud an chontae i mí Feabhra Léigh leat

  02 Feabhra 2022    An Scríbhneoireacht Chruthaitheach - Fighting Words

  Tá Leabharlann Lárnach Leitir Ceanainn ag lorg oibrithe deonacha le haghaidh a gcuid ceardlanna ar an scríbhneoireacht chruthaitheach, Fighting Words, a thosóidh i mí Feabhra 2022. Léigh leat

Tuilleadh nuachta ón Chomhairle

 

Meitheamh 2021

 
Domhan an Uisce i mBun Dobhráin le fanacht druidte le linn 2021 24 Meitheamh 21
Straitéis Chianoibre le haghaidh Gnó seolta 24 Meitheamh 21
Bíodh guth agat maidir le ráta an Cháin Mhaoine Áitiúil 23 Meitheamh 21
Maoiniú fógartha le cúig shéadchomhartha seandálaíochta a chaomhnú 23 Meitheamh 21
Clár Imeachtaí do Cholmcille 1500 22 Meitheamh 21
Ócáid Dheireanach de chuid Thogra Idirghlúine YOURS 22 Meitheamh 21

Droichead Mhín na Mallachán oscailte go hoifigiúil

17 Meitheamh 21

Sraith Léachtaí Digiteacha mar chuid de Dheich mBliana na gCuimhneachán

16 Meitheamh 21

Taispeántas Cócaireachta Samhraidh - Dramhaíl Bhia a laghdú

16 Meitheamh 21
Dréachtstraitéis Athnuachana do Bhealach Féich agus Srath an Urláir 15 Meitheamh 21

Réamhshuirbhéanna Timpeallachta i dtaca le Scéimeanna Faoisimh Tuilte i mBealach Féich agus 

Srath an Urláir, Bun Cranncha agus Ráth Mealtain

 14 Meitheamh 21

Comhairle Contae DnaG ar sprioc le hiarratas pleanála le haghaidh Ghlasbhealach Bhun Cranncha

in 2021

 14 Meitheamh 21

Joseph McCallion fógartha ina bhuaiteoir sa Chomórtas Ailtireachta chun Cearnóg an Mhargaidh

i Leitir Ceanainn a athshamhlú

 14 Meitheamh 21
Aerfort Dhún na nGall  12 Meitheamh 21
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Iúil 2020  
Fáiltíonn an Chomhairle roimh mhaoiniú breise le haghaidh trí Ghlasbhealach úra 31 Iúil 20
Tairiscintí á lorg le haghaidh tionscadal athnuachana lár baile sna Cealla Beaga 30 Iúil 20

Buíochas ó Choiste Gradaim Spóirt Dhún na nGall do Shéamus Mac Conghaola

28 Iúil 20

Táillí Rátaí Tráchtála tarscaoilte de barr Covid-19

28 Iúil 20

Searmanas Bronnta do Shéamus Mac Conghaola

28 Iúil 20

Cearnóg an Mhargaidh, Leitir Ceanainn - Spás le haghaidh Daoine 

27 Iúil 20

Fáiltíonn an Cathaoirleach roimh phacáiste airgid

24 Iúil 20
Comhairleoirí ceaptha ar scéimeanna faoisimh tuilte i nDún na nGall 24 Iúil 20

 Iarratais á lorg don Chlár le haghaidh Feabhsú Pobail 2020

21 Iúil 20

Seirbhísí cló agus idirlín tosaithe arís i Leabharlanna

17 Iúil 20

Tailte agus Réadmhaoine á lorg do Thithíocht Shóisialta

16 Iúil 20
Oscailt Oifigí na Comhairle 15 Iúil 20

Dún na nGall - Féach a bhfuil ar Leac an Dorais agat

14 Iúil 20

Bíodh do ghuth agat maidir le hathrú ar an ráta don Cháin Mhaoine Áitiúil i nDún na nGall

13 Iúil 20

Imeachtaí ar líne ar na bacáin leis an Dr Mary O’Kane

09 Iúil 20

Tionscnamh Mór Bailte Stairiúla do Ráth Mealtain

08 Iúil 20
Ceannasaí Misin na hAstráile ar cuairt go Dún na nGall 07 Iúil '20
Tús le Pleanáil do na Gradaim Laochra Spóirt 2020 03 Iúil '20
Plean Gníomhaíochta Ráth Mealtain seolta 03 Iúil '20
Réaltaí Léitheoireachta an tSamhraidh seolta 2020 02 Iúil '20
Tionscadal Trail Gazers ag dul chun cinn le fonn agus le fuinneamh 02 Iúil '20
   

Meitheamh 2020

 

Deis Leathchostais ar Earraí Téagartha ag Ionaid Athchúrsála

30 Meitheamh '20

Tairiscintí á lorg maidir le Tithíocht Shóisialta lándéanta i Leitir Ceanainn

30 Meitheamh '20

Molta d'Úinéirí Tí a gcuid umar ola a sheiceáil

29 Meitheamh '20

Leabharlanna ag athoscailt de réir a chéile ar bhonn Féachaint agus Iasacht

29 Meitheamh '20

Scéim Deontais maidir le Bloic Choincréite Lochtacha - Iarratais ar oscailt ón Luan 29

25 Meitheamh '20

Tús leis an Séasúr Snámha i nDún na nGall

24 Meitheamh '20

Cláraigh do chuid tograí le Seachtain na hOidhreachta

24 Meitheamh '20

Fáiltíonn an Cathaoirleach roimh mhaoiniú d'Ionad Nuálaíochta Alpha

22 Meitheamh '20

Seirbhís úr ePháirceála seolta ag Comhairle Contae Dhún na nGall

22 Meitheamh '20

Maoiniú €167,553 ó Leader fá choinne 5 thogra úra

19 Meitheamh '20

Cistineacha agus seomraí suí lán le brí ar an lá náisiúnta cruthaitheachta don óige

17 Meitheamh '20

Dreideáil ar Ché Bhun Cranncha

17 Meitheamh '20

An líon is mó brat gorm sa tír ag Dún na nGall

 

11 Meitheamh '20

Pleananna le haghaidh Spás Breise Lasmuigh don Scaradh Sóisialta fógartha ag an Chomhairle

 

11 Meitheamh '20

An Scéim Athnuachana Baile agus Sráidbhaile 2020 agus CLÁR 2020

10 Meitheamh '20

Suíomh gréasáin nua seolta ag Trail Gazers

08 Meitheamh '20

Síneadh ama go dtí 22 Meitheamh leis an Chealú ar Íoc agus Taispeáin

08 Meitheamh '20

Nuachtlitir maidir le Scéim Faoisimh Tuilte Leifir

04 Meitheamh '20

Níl teorainn le Cruthaitheacht ag Cruinniú na nÓg 2020

04 Meitheamh '20

Macalla na Staire - Togra Staire ón Bhaile

03 Meitheamh '20

Ceol le Chéile – Ní féidir iad a stopadh

02 Meitheamh '20

Ceisteanna Coitianta Pleanála le linn Covid 19 i dTeach an Chontae, Leifear

02 Meitheamh '20

Dreideáil ar Ché Mhachaire Rabhartaigh ón 3 Meitheamh

02 Meitheamh  '20

   

Bealtaine 2020 

 

Bonn Airgid buaite ag Bun Dobhráin i gcomórtas idirnáisiúnta timpeallachta

28 Bealtaine '20

Tuigeann CLG gur ‘maith an rud an chaint’

19 Bealtaine '20

An mbéarfar ort ag léamh?

15 Bealtaine '20

Maoir Thráchta Chomhairle Contae Dhún na nGall le pilleadh chun oibre ón Luan 18 Bealtaine

15 Bealtaine '20

Tionscadal Feabhsúcháin Bóthair ar an N56 – An Clochán Liath go dtí An Chlochbhuaile

13 Bealtaine  '20

Cruthaigh Tearmann i do ghairdín le haghaidh fiadhúlra

12 Bealtaine '20

Réitíonn teicneolaiocht deacrachtaí d’úinéirí Theach an Bháid

12 Bealtaine '20

Stair an Lae Inniu – Ag bailiú scéalta faoi shaol na ndaoine le linn COVID-19

07 Bealtaine '20

Sceálaíocht an Earraigh ar líne i mí na Bealtaine

07 Bealtaine '20

Ciste Éigeandála Covid-19

06 Bealtaine '20

10k an Iarthuaiscirt ar ceal don chéad uair in 24 bliain

05 Bealtaine '20

Driogairí Shliabh Liag agus Cosaint Shibhialta ag comhoibriú lena chéile

01 Bealtaine '20

Músaem Fíorúil d’Oileán na hInse

01 Bealtaine '20

   

Aibreán 2020

 

Ráiteas ó Chathaoirleach Chomhairle Contae Dhún na nGall, An Clr Nicholas Crossan

30 Aibreán '20

Téarnamh Pobail Bheaga Tuaithe agus Trail Gazers

30 Aibreán '20

Bealtaine 2020 ar ceal

30 Aibreán '20

Taighde ar na Labhrais de chuid Brian Friel

28 Aibreán '20

COVID-19 Briseadh Aisíocaíochta d’Iasachtaí Tithíochta

16 Aibreán '20

Iarratais á lorg faoi Chiste Éigeandála COVID-19

16 Aibreán '20

Macallaí na Staire 1912 - 1923

14 Aibreán '20

Srianta ar Thránna i nDún na nGall

9 Aibreán '20

Dreidireacht Bhun Cranncha

6 Aibreán '20

Togra Leabharlainne an Earraigh

3 Aibreán '20
   

Márta 2020

 

Achainí déanta ag Seirbhís Dóiteáin Dhún na nGall ar úinéirí talún agus ar bhaill den phobal

31 Márta '20

Seirbhís Farantóireachta idir An Caisleán Nua agus Aird Mhic Giolagáin (An Feabhal) 2020

31 Márta '20

Covid 19 Láithreacha Fóntas Poiblí

31 Márta '20

COVID-19 Sonraí Teagmhála le haghaidh Cuidiú don Phobal

30 Márta  '20

Cruinnithe de chuid na Comhairle

26 Márta '20

Meitheal Sábháilteachta ag moladh do thiománaithe bheith cúramach

26 Márta '20

County Council Update on COVID-19

25 Márta '20

Thatch Repair Grant Scheme Announced

25 Márta  '20

Temporary closure - Sliabh Liag visitor facilities

24 Márta '20

Loc Auth support for business- Comm Rates deferral

23 Márta  '20

Irish Water - hallenges facing public water infrastructure during Engineers Week

 

05 Márta '20

Seirbhís úr Concierge Gnó na Comhairle seolta inniu

04 Márta '20

Irish Planning Institute Award for Church Lane Historic Towns Initiative

03 Márta '20
Ballintra residents & businesses set to benefit from more reliable water supply 02 Márta '20
   
Feabhra 2020  
Hedge-cutting season comes to an end 26 Feabhra '20
2020 North West 10k Run & Walk launch 26 Feabhra '20
Take A Closer Look at Your Library on National Library Open Day, February 29 26 Feabhra '20
Civic Reception honouring Tug of War International Federation (TWIF) 26 Feabhra '20
Dragon’s Den presenter Richard Curran to speak at Business Breakfast event in Le 24 Feabhra '20
Donegal County Council remains in a heightened state of readiness 21 Feabhra '20
Bundoran and nine partner towns going green for St Patricks Day 21 Feabhra '20
Further Yellow Rainfall Warning for Donegal for Friday 21 Feb 20 Feabhra '20
Regenerating Letterkenny Town Centre to 2040 20 Feabhra  '20
Donegal Connect Wins Gold at the All Ireland Community & Council Awards Ceremony 20 Feabhra '20
Status Yellow Rain Alert for Donegal 18 Feabhra '20
Donegal Garda Youth Awards celebrates Outstanding Young People at ceremony 17 Feabhra '20
Ella’s entry highlights need for everyone to `Be Seen` in Road Safety Art Compet 17 Feabhra '20
Lifford Flood Relief Scheme Public Consultation Event 17 Feabhra '20
Two National Heritage Week Awards for County Donegal 12 Feabhra '20
Nominations Now Open for Tip O’Neill Irish Diaspora Awards 2020 12 Feabhra '20
Riverine Environmental Project Taster Event 11 Feabhra '20
North West Greenway Network’s ‘Light Your Bike’ campaign returns 10 Feabhra  '20
National day of youthful creativity- Do you have a proposal? 10 Feabhra '20
Storm Ciara Update - Status Orange Wind Warning for Donegal tomorrow 10 February 09 Feabhra '20
Status yellow wind warning for Storm Ciara and Status yellow snow/ice warning 09 Feabhra '20
Storm Ciara - Ongoing vigilance needed 08 Feabhra '20
Wind Alert upgraded to Status Orange for Donegal 07 Feabhra '20
Status yellow weather warnings for Donegal as Storm Ciara approaches 05 Feabhra '20
Buncrana’s Brown Bins to become the focus of new Pilot Project 05 Feabhra '20
Read DL is poetry in motion this spring 05 Feabhra '20
New ‘Your Life Your Choice’ Road Safety Programme official launched 05 Feabhra '20
Malin Head Visitor Experience & Management Plan 05 Feabhra '20
Highlighting Road Safety in a Premier position at Finn Park 04 Feabhra '20
Statement regarding the Mica Redress Scheme 03 Feabhra  '20
'Welcome' theme for Bundoran St Patrick’s Day Parade 03 Feabhra '20
Grants for farmers to conserve traditional farm buildings 03 Feabhra '20
   
Eanáir 2020  
New Commercial Rates Incentive Scheme 31 Eanáir '20
Your Library - Take a Closer Look 28 Eanáir '20
Full house again for Donegal Sports Star Awards 27 Eanáir '20
Malin Head Visitor Management Plan - Joint Statement by Donegal County Council and Fáilte Ireland 24 Eanáir '20
Donegal to be represented at Holiday World Show 2020 in Dublin 23 Eanáir '20
Donegal Sports Star Awards win very special - Sommer Lecky 21 Eanáir '20
Road Safety appeal for mindful erection of election posters 21 Eanáir '20
Children and Young people – Have your say for creative day 20 Eanáir  '20
Older Persons Council Annual General Meeting 20 Eanáir '20
Important information regarding the forthcoming General Election 17 Eanáir '20
New Bundoran brochure and visitor map launched 16 Eanáir '20
Funding opportunities available under the Donegal Culture & Creativity Grants Scheme 15 Eanáir '20
Donegal Sports Star Hall of Fame Honour for Sean Ferriter 14 Eanáir '20
Storm Brendan – Ongoing vigilance needed 13 Eanáir '20
Option Selection Report for the Donegal TEN-T Priority Route Improvement Project 13 Eanáir '20

Donegal County Council in heightened state of readiness for Storm Brendan

12 Eanáir '20

Primary School children to get road safety message across through art competition

09 Eanáir '20

Water mains project progressing to improve supply to Donegal customers

07 Eanáir  '20

Myles Gallagher to launch Donegal Sports Star Awards

06 Eanáir '20

 

 

 

 

  

 

Lúnasa 2018   

 

Bainistiú Tráchta ag Oibreacha Bóthair i mBealach Féich

 

3 Lún 18

 

Clár Imeachtaí Sheachtain na hOidhreachta le seoladh

 

2 Lún 18

 

Fógra maidir le hoibreacha bóthair i mBaile Dhún na nGall

 

1 Lún 18

 

Fógra maidir le hoibreacha bóthair fá Bhaile Dhún na nGall

 

1 Lún 18

   
Iúil 2018  

 

Oibreach Bóthair i mBealach Féich - Bainistiú Tráchta

 

31 Iúil 18

 

Doiciméid stairiúla ó Choláiste Uladh bronnta ar an Chartlann

 

30 Iúil 18

 

Síneadh ama d'aighneachtaí maidir le Glasbhealach

 

30 Iúil 18

 

An cúrsóir is mó riamh sna Cealla Beaga

 

26 Iúil 18

 

Oibreacha dromchla ar an N13 idir An Beart agus Ceann an Droichid

 

25 Iúil 18

 

Ceol le Chéile ar an ardán Oíche Dé hAoine

 

24 Iúil 18

 

Gradaim Tip Ó Néill 2018 

 

23 Iúil 18

 

Físeáin feachtasaíochta turasóireachta le Monty Halls

 

23 Iúil 18

 

Comhghairdeas le Jason Black

 

23 Iúil 18

 

Srianta Uisce i bPaiteagó agus i Loch Moirne

 

20 Iúil 18

 

Ag iarraidh ar thiománaithe a bheith cúramach ar na bóithre

 

18 Iúil 18

 

Glan suas é! In aon mhála, in aon bhosca bruscair!

 

18 Iúil 18

 

Ardmholadh do Neil Martin ina ról mar Chathaoirleach

 

13 Iúil 18

 

Daltaí Scoil Mhuire ag foghlaim faoin Athchúrsáil

 

11 Iúil 18

 

Iarratais á lorg ar mhaoiniú faoi Éire Ildánacha Dhún na nGall 2018

 

12 Iúil 18

 

Ádh Mór leis an Ath. Tony ar a shiúlóid fhada 

 

11 Iúil 18

 

Cuir do thuairimí in iúl faoin ráta Cáin Mhaoine Áitiúil

 

11 Iúil 18

 

Bí i do réalta léitheoireachta le linn an tsamhraidh

 

09 Iúil 18

 

Ag feabhsú píopaí uisce i nGort an Choirce agus ar an Fhál Carrach

 

09 Iúil 18

 

Comórtas Gailf ina chor cinniúna do Dhún na nGall

 

 

09 Iúil 18

 

Síniú ama leis an fhógra maidir le baol tine

06 Iúil 18

 

Dún na nGall ar bharr na dtonnta ag Féile na Mara

06 Iúil 18

 

Ordú Caomhnaithe Uisce eisithe ag Uisce Éireann

 

05 Iúil 18

 

R238 ó Bhun na hAbhann go Bun Cranncha ar oscailt arís ar maidin

 

04 Iúil 18

 

Éuirithe thar barr leis an chéad Chruinniú na nÓg i nDún na nGall

 

04 Iúil 18

 

An tosach siopa is fearr buaite ag Ceardaíocht Ghleann Domhain

 

 

04 Juil 18

 

Iarrtar ar Eastáit Tithíochta páirt a ghlacadh i gcomórtas

 

 

04 Iúil 18

 

Misean Trádála ón Iarthuaisceart go Philadelphia

 

 

04 Iúil 18

 

Irish Water makes urgent appeal to Donegal customers

 

03 Iúil 18

 

Council houses available for long term letting

03 Iúil 18

 

Irish Water call to continue to conserve water

 

02 Iúil 18

 

 

02 Iúil 18

 

Free parking at Ballyliffin Golf Club for DDFIO

 

02 Iúil 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

  

News Archive 2016

News Archive 2015

News Archive 2014

Tús le Pleanáil le haghaidh Ghradaim Laochra Spóirt

Rátáil an leathanach

Déan rogha thíos

Léarscáileanna

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO