Donegal County Council Logo
Baile > Seirbhísí > Pleanáil

Seirbhísí Pleanála

 

Cáin ar Thalamh Criosaithe Cónaithe (RZLT)

 

Athrú do Phlean Forbartha Contae Dhún na nGall 2018-2024 (arna leasú) maidir le Creat Beartais don Fhuinneamh Gaoithe

 

Athrú ar Phlean Forbartha Contae Dhún na nGall 2018-2024 maidir le Tionscadal Feabhsúcháin Bhealach Tosaíochta TEN-T Dhún na nGall (Athrú Uimh. 1) (Glactha ar an 31 Bealtaine 2021)

 

Planning Development Image

Polasaí Pleanála

Ranníocaíocht airgid ó na forbróirí le haghaidh chostas na seirbhísí, rud a chuidíonn le forbraíocht a dhéanamh.

Pre Planning Img

Seirbhís Iarratais Réamhphleanála

Is féidir cruinniú comhairliúcháin a lorg roimh iarratas pleanála a dhéanamh

Apply Planning image

Déan Iarratas ar Chead Pleanála

Gach eolas atá de dhíth ort lena chinntiú go mbeidh d'Iarratas Pleanála déanta i gceart agus go bailí

Weekly Lists Image

Amharc ar na Liostaí Pleanála Seachtainiúla

Liosta de na hIarratais Phleanála a tugadh, a diúltaíodh etc le tamall anuas 

Building Control image

Rialú Tógála

Na riachtanais dhlíthiúla a bhaineann le foirgnimh úra, síntí ar fhoirgnimh etc a dhearadh agus a thógáil.

illegal Planning Image

Forbairt Phleanála Mhídhleathach

Rialacháin a bhaineann le forbairtí agus le bheith ag cloí le ceadanna Pleanála.

Listed Building image

 

Eolas faoi cad is foirgneamh liostaithe ann agus ceisteanna gaolmhara caomhnaithe

Natural Heritage img

An Oidhreacht Nádúrtha laistigh den Phleanáil

Eolas ar an chaidreamh agus ar na freagrachtaí atá ann idir an Próiseas Pleanála agus an oidhreacht nádúrtha s'againne

Unfinished_Housing_img

Eastáit Tithíochta Neamhchríochnaithe

Forbairtí Tithíochta Neamhchríochnaithe i nDún na nGall atá i dteideal tarscaoilte ón Cháin Mhaoine in 2013