Donegal County Council Logo
Baile > An Chomhairle > Na Meáin > Preas-Ráitis 2023 > Eanáir 2023

24-01-2023 – Comórtas Ealaíne Bunscoile – ‘Bóithre Sábháilte do Gach Duine’

The Donegal Road Safety Working Group and Finn Harps Football Club at the launch of the Primary School Road Safety Art Competition at St.Eunan’s NS, Raphoe.

 

Tá Meitheal Sábháilteachta Bóthair Dhún na nGall agus Cláirseacha na Finne FC i ndiaidh dul i gcomhpháirt lena chéile arís leis an tsábháilteacht bóthair a chur chun cinn trí Chomórtas Ealaíne Bunscoile i dtaca le Sábháilteacht Bóthair a reáchtáil. Tá an Comórtas Ealaíne ar Shábháilteacht Bóthair ag tabhairt cuireadh d’ealaíontóirí óga i mbunscoileanna i nDún na nGall píosa ealaíne a chruthú a chuideoidh le daoine fanacht slán sábháilte ar na bóithre.

 

Is é téama an chomórtais i mbliana ná ‘Bóithre Sábháilte do Gach Duine – tá tábhacht agus luach le beatha gach duine ar na bealtaí móra’. An saothar a bhainfidh an chéad áit, beidh sé ar taispeáint ag Páirc na Finne le linn shéasúr 2023 agus ag Ollmhargaí Kernan ar an Bhaile Nua agus i nDroim Caoin. Beidh duaiseanna aonaracha ann fosta chomh maith le duais speisialta don scoil as a dtiocfaidh an buaiteoir. Rinne Dave Rogers, Bainisteoir Chláirseacha na Finne FC, Brian Ó Domhnaill, Oifigeach Sábháilteachta Bóthair, Comhairle Contae Dhún na nGall, Kevin McHugh, Acadamh Chláirseacha na Finne agus Anita Keeve, Príomhoide, SN Naomh Adhamhnán, an comórtas a sheoladh i Scoil Náisiúnta Naomh Adhamhnán, Ráth Bhoth.

 

Dúirt Brian Ó Domhnaill, Oifigeach Sábháilteachta Bóthair: “Tá lúcháir ar Mheitheal Sábháilteachta Bóthair faoi na hiarrachtaí leanúnacha atá ar siúl ag Cumann Sacair Chláirseacha na Finne feasacht a ardú agus aird an phobail a dhíriú ar na contúirtí atá ar na bóithre. Tá páistí ar na húsáideoirí bóthair is leochailí dá bhfuil ann, agus tá freagracht orainn uilig a chinntiú go bhfoghlaimeoidh siad nósánna sábháilteachta bóthair ag aois an-óg. Cuideoidh an Comórtas Ealaíne Bunscoile ar Shábháilteacht Bóthair chun feasacht a ardú agus iompar a athrú agus tionchar a imirt ar gach úsáideoir bóthair maidir le sábháilteacht bóthair. Tá ról agus páirt le déanamh ag achan duine a úsáideann na bóithre le hiad a choinneáil slán sábháilte’.

 

Dúirt Dave Rogers, Bainisteoir, Cumann Sacair Chláirseacha na Finne: ‘Tá lúcháir orainn a bheith bainte leis an fheachtas seo i dtaca le feasacht sábháilteachta bóthair. Tá a fhios go maith ag achan duine againn i gCumann Sacair Chláirseacha na Finne go bhfuil freagracht orainn uilig, mar atá ar dhaoine eile, chun leanúint ar aghaidh ag cur chun cinn na sábháilteachta bóthair. Is mian linn aitheantas a thabhairt don chuidiú agus don chúnamh a thugann Múinteoirí a oibríonn go dicheallach lena chinntiú go bhfuil páistí de gach aois eolach go maith ar na contúirtí atá ar na bóithre’.

 

Dúirt Kevin McHugh, Acadamh Chláirseacha na Finne: ‘Is deis é an comórtas seo, atá ag gabháil leis an teachtaireacht ‘Bóithre Sábháilte do Gach Duine’, do dhaoine óga píosa ealaíne a dhearadh chun an tsábháilteacht bóithre a chur chun cinn, agus a chur in iúl cé chomh tábhachtach agus atá sé aire agus cúram a thabhairt do gach úsáideoir bóthair. Spreagtar páistí lena samhlaíocht chruthaitheach agus a scileanna ealaíne a úsáid chun cuidiú leofa féin agus le daoine eile níos mó a fhoghlaim faoin tsábháilteacht bóthair.

 

Is é an dáta druidte don chomórtas ná Dé Céadaoin 15 Feabhra 2023 agus ba chóir iarratais a chur chuig:

 

 

Comórtas Ealaíne Bunscoile ar an tSábháilteacht Bóthair

(Road Safety Primary School Art Competition), 

An tOifigeach Sábháilteachta Bóthair,

Comhairle Contae Dhún na nGall,

Ionad Seirbhísí Poiblí Leitir Ceanainn,

Bóthar Neil T Bléine,

Leitir Ceanainn,

Contae Dhún na nGall.

 

Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil roimh ré le gach scoil a bheas páirteach, agus tá muid ag súil go mór leis na hiarratais uilig a fháil.

Rátáil an leathanach

Déan rogha thíos

Léarscáileanna

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • NRDO European Project Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO