Donegal County Council Logo

Sa Rannóg Seo

Baile > Cultúr > Oidhreacht > Nuacht Oidhreachta > Scéim Deontais Colmcille 1500

Scéim Deontais Colmcille 1500

Is comóradh bliana é Colmcille 1500 a cheiliúrann 1500 bliain ó rugadh Cholm Cille. 

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall agus Comhairle Chathair Dhoire & Cheantair an tSratha Báin ag comhordú clár don bhliain.  Cuireann Ciste Forbartha an Iarthuaiscirt, i gcomhar leis an Oifig Feidhmiúcháin agus Rialtas na hÉireann an tacaíocht ar fáil don scéim deontais seo. 

Mar pháirt de chlár na bliana beidh réimse tionscadal, imeachtaí agus gníomhaíochtaí, chomh maith le scéim bheag deontais chun deiseanna a thabhairt do phobail áitiúla páirt a ghlacadh san chomóradh. Tá deontais de 
€ 2,000 nó £ 1,800 ar fáil chun tacú le gníomhaíochtaí Colmcille ar leith a chuireann leis na cuimhneacháin nó a chuireann moltaí chun tosaigh ar Iniúchadh ar Oidhreacht Chultúrtha Columban.


Thig teaghmháil a dhéanamh le Deirdre Harte, Colmcille 1500 Bainisteoir Tionscadail  ag:
R-phost: [email protected]
Fón: (00353) 087 246 7424.

 

Nótaí Treorach le haghaidh Scéim Deontais Colmcille 1500 

Foirm Iarratais le haghaidh Scéim Deontais Colmcille 1500

 

Spriocdáta chun iarratais a chur isteach ná 3i.n, Dé hAoine 19ú Feabhra, 2021.