Donegal County Council Logo

Menu

Home > Culture > Arts Office > Artist Bursary Scheme

Artist Bursary Scheme

Donegal County Council Artists Bursaries Scheme 2024 

The Donegal County Council Artists Bursaries Scheme welcomes applications from individual professional artists of all disciplines for assistance towards arts projects and activities which are on-going or proposed. The scheme is designed to support individual artists at any stage of their career to sustain and further their practice. Bursaries of up to €1000 each may be offered under the Scheme.

 

An objective of the Scheme is to facilitate artists in the development or the completion of specific bodies or programmes of work. The Scheme will also support artists to sustain and develop their practice through the research, design, creation and presentation of events, performances, exhibitions, publications and other artistic projects.

 

The Artists Bursaries Scheme is funded by Donegal County Council and The Arts Council. Guidelines and an Application Form are available to download here: Artists Bursaries Scheme 2024 Guidelines and Application Form‌ Or by email from E: [email protected]

 

The Closing Date for receipt of completed applications is 4.30pm on Friday, August 16th, 2024. Applications received after that deadline will not be considered.

 

 

Scéim Sparánachtaí d’Ealaíontóirí de chuid Comhairle Contae Dhún na nGall 2024 

Cuireann Comhairle Contae Dhún na nGall fáilte roimh iarrataisí chuig a Scéim Sparánachtaí d'Ealaíontóirí, ó ealaíontóirí proifisiúnta de ghach cineál cleachtas, atá i mbun toghraí éagsúla i láthair na huaire, nó atá pleananna acu tabhairt faoi toghra ar leith amach anseo. Beidh luach suas go €1000 a gceann ar na sparánachtaí seo.

 

Tá sé mar phríomhaidhm na Scéime ná tacú le ealaíontóirí proifisiúnta uilig, a gcuid cleachtas ealaíona a choinniú agus a chur chun cinn. Tá an scéim ann chun cabhair a thabhairt d'ealaíontóirí, toghraí nó cláracha oibre a fhorbairt nó a chríochnú. Tacóidh sí le ealaíontóirí a gcleachtais a choinneáil agus a fhorbairt trí imeachtaí, taispeántaisí agus tionscnaimh ealaíona eile a thaighdiú, a dhearadh agus a chruthú.

 

Tá an scéim seo maoinithe ag Comhairle Contae Dhún na nGall agus ag An gComhairle Ealaíon.  Is féidir cóip de na Treoireacha agus an Fhoirm Iarratais cuí a íoslódáil anseo: Scéim Sparánachtaí d'Ealaíontóirí Dún na nGall 2024 Foirm Iarratas agus Treoirea‌  nó tré ríomphost a sheoladh chuig R: [email protected] 

 

Tabhair fá deara gur é an Dáta Dheireadh le haghaidh iarrataisí comhlíonta a bheith istigh ná - An Aoine, 16ú Lúnasa, 2024, ag 4.30pm. Ní chuirfear san áireamh aon iarratas a thagann isteach i ndé an spriocdáta sin. 

 

 

Donegal County Council Artists Bursaries Scheme 2023

Bursaries of €1000 each under the Scheme were offered to the following Artists in 2023:

Bronnadh sparánachtaí ar luach €1000 ar na healaíontóirí seo leanas le linn 2023:

 

- Ann Quinn, Visual Artist / Fís Ealaíontóir                                             

- Emily Cooper, Writer  / Scríobhneóir                                              

- Johnny Boyle, Visual Artist  / Fís Ealaíontóir                                                                                     

- Karen Quinn, Writer / Scríbhneoir                                                                                               

- Lorna McLaughlin, Musician / Ceoltóir                                     

- Philip Moss, Visual Artist  / Fís Ealaíontóir                                                                                      

- Shannon Welby, Film Maker  /  Scannánaí   

 

Bursaries of €900 each under the Scheme were offered to the following Artists in 2023:

Bronnadh sparánachtaí ar luach €900 ar na healaíontóirí seo leanas, le linn 2023:

 

- Áine McBride, Visual Artist  / Fís Ealaíontóir                                                                                   

- Aodhán McArdle, Writer / Scríbhneoir                                           

- Bernadette Hopkins, Visual Artist  / Fís Ealaíontóir                                                                       

- Brian Sweeney, Musician / Ceoltóir                                                                                  

- Caitlín Ní Ghallchóir, Visual Artist / Fís Ealaíontóir                                                                       

- Cara Donaghey, Visual Artist  / Fís Ealaíontóir                                                                                 

- Cathal Ó Curráin, Musician / Ceoltóir                                                                             

- Celina Muldoon, Visual Artist  / Fís Ealaíontóir                                                                                  

- Conor Murray, Musician / Ceoltóir                                                                                     

- Daniel Lipstein, Visual Artist  / Fís Ealaíontóir                                                                              

- Danny McCafferty, Film Maker / Scannánaí                                

- Deborah Middleton, Writer / Scríbhneoir                                                                               

- Declan McClafferty, Musician  / Ceoltóir                                                                       

- Denise Boyle, Musician / Ceoltóir                                                                                  

- Ed Devane, Visual Artist / Fís Ealaíontóir                                                                                        

- Emily Waszak, Visual Artist  / Fís Ealaíontóir                                                                                   

- Fiona Mulholland, Visual Artist  / Fís Ealaíontóir                                                                        

- Grace Toland, Traditional Singer / Amhránaí Traidisiúnta                            

- Iarflaith Ó Dómhnaill, Musician / Ceoltóir                                                                      

- Jessica McKinney, Writer  /  Scríbhneoir                                                                                       

- Keith Mannion, Musician  / Ceoltóir                                                                                

- Laura McCafferty, Visual Artist   / Fís Ealaíontóir                                                                             

- Leanne McLaughlin, Visual Artist  / Fís Ealaíontóir                                                                            

- Mantas Poderys, Visual Artist  / Fís Ealaíontóir                                                   

- Marc Littler, Film Maker / Scannánaí                                           

- Maria Gasol, Visual Artist  / Fís Ealaíontóir                                                                                 

- Marie Barrett, Visual Artist  / Fís Ealaíontóir                                                                              

- Maura Logue, Theatre Maker / Drámadóir                                   

- Megan Grehan, Writer / Scríbhneoir                                                                                        

- Melissa Culhane, Visual Artist  / Fís Ealaíontóir                                                                             

- Nina Fern, Visual Artist  / Fís Ealaíontóir                                                                                        

- Orri McBrearty, Musician / Ceoltóir                                                                                   

- Orson Sterritt, Circus Performer / Cleasaí Sorcais                               

- Paul McCarroll, Film Maker / Scannánaí                                         

- Peadar McDaid, Visual Artist  / Fís Ealaíontóir                                                                                

- Peter Howard, Musician  / Ceoltóir                                                                                   

- Peter O’Doherty, Musician  / Ceoltóir                                                                              

- Rebecca Strain, Visual Artist  / Fís Ealaíontóir                                                                              

- Roisin McGrory, Musician   / Ceoltóir                                                                              

- Ruairí Friel, Musician  / Ceoltóir                                                                                        

- Sarah Cullen Friel, Musician / Ceoltóir                                                                             

- Sarah Louise Conaghan, Theatre Maker  / Drámadóir                 

- Sean Donegan, Theatre Maker  / Drámadóir                                

- Seán Fitzgerald, Visual Artist  / Fís Ealaíontóir                                                                                  

- Selena Mowatt, Visual Artist  / Fís Ealaíontóir                                                                         

- Sinéad O’Donnell Carey, Theatre Maker / Drámadóir                

- Theresa Kavanagh, Musician  / Ceoltóir                                                                          

- Thomas Putt, Visual Artist   / Fís Ealaíontóir                                                                                        

- Veronica Buchannan, Visual Artist  / Fís Ealaíontóir                                                                      

- Winifred McNulty, Writer / Scríbhneoir