Donegal County Council Logo

Sa Rannóg Seo

Baile > Seirbhísí > Bailiú Ioncaim

An tAonad um Bailiú Ioncaim

 

 

Rátaí Tráchtála  

Treoir i dtaca le rátaí tráchtála le haghaidh tiarnaí talún, sealbhóirí agus léasóirí etc.

 

Cíosanna Tithíochta

Cad é mar a oibrítear amach mo chíos? Cad é mar a thig liom mo chíos a íoc? 

 

Táille ar Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha (ÁCPN)

Cad é an rud é ÁCPN?, Ag íoc as an táille ÁCPN, táillí de bharr íocaíochtaí a bheith mall.

 

Ag déanamh íocaíochta leis an Chomhairle

An dóigh le híocaíocht a dhéanamh leis an Chomhairle, trí Dhochar Díreach, Ordú Seasta, Seic, Ordú Poist nó Dréacht Bainc, nó tríd an phost nó i bpearsa.