Donegal County Council Logo
Home > Your Council > Communications Office > Press Release from Jan 2021 > Seachtain na Gaeilge

Seachtain na Gaeilge from Donegal County Council and the North West District 2021

The launch of Seachtain na Gaeilge in the North West District 2021 got off to an exciting start on Friday, 26 February 2021 at 7pm.  First up was the launch video in which Dónalll Mac Ruairí, Seachtain na Gaeilge Ambassador, brought viewers on a virtual tour to some of our most scenic spots in Donegal and in the North West region generally.  Dónall spoke passionately about his first language and for the Seachtain na Gaeilge event.  Officially launching  Seachtain na Gaeilge, Dónall appealed to everyone to actively participate in the comprehensive range of events that are planned to run online until St. Patrick’s Day, 17 March.  In his own words Dónall invites everyone to ‘call in (online) and we will keep each other in chat and company’.

 

 (Dónall Mac Ruairí, Ambasadóir do Sheachtain na Gaeilge agus Cheantar an Iarthuaisceart 2021)

 

Donegal County Council is extremely proud that Dónall Mac Ruairí, a native of Rann na Feirste is this year’s Seachtain na Gaeilge ambassador for Donegal and the North West District.  ‘We are privileged to have Dónall on board with us this year’ said Róise Ní Laifeartaigh, Oifigeach Gaeilge Pobail with Donegal County Council.

 

Full details of the programme of events can be found on the Council’s website – www.donegalcoco.ie/ie/cultur/anghaeilge

 

 

The launch video was followed by the Opening Concert  - a first class concert of traditional Irish music provided by the renowned duo - Ciarán Ó Maonaigh and Caitlín Nic Gabhann.  You can still hear the concert online – check our website - www.donegalcoco.ie/ie/cultur/anghaeilge

 

On the subject of Seachtain na Gaeilge:

 

The Cathaoirleach of the Council, An Clr Rena Donaghey speaking from her own native Buncrana said that she ‘is delighted to endorse the Seachtain na Gaeilge festival that is taking place throughout the county, the country and much further afield.  It is a wonderful opportunity for us to celebrate our Gaelic traditions and to strengthen our Irish language in our daily lives’.

 

 (Cathaoirleach Chomhairleach Contae Dhún na nGall, An Clr Rena Donaghey)

 

Speaking from the Council Chamber in Lifford, Liam Mac a’ Bhaird, Director of Community Development and Planning Services spoke of the Council’s commitment to run Seachtain na Gaeilge this year despite the challenges being posed by the COVID-19 pandemic on the Council generally.  He said that ‘as a native of Gleann Fhinne in the Gaeltacht Láir’, that he understands how important it is to protect our language and identity and that every effort must be made to protect, promote and preserve same.

 

Erin Hamilton, Irish Language Officer with Derry City & Strabane District Council, stated that she believes that the promotion of the Irish language on a regional basis in this way is of strategic importance and praised the partnership work being undertaken between the two Councils.

 

Clíona Ní Ghallachóir, the ambassador for Seachtain na Gaeilge 2020, spoke of her excitement and enjoyment of her role as last year’s ambassador when she attended various festival events, that is, before the lockout came into effect. She said there were events for young and old and she encouraged people to get involved this year and use as much Irish as they possibly can. 

 

 ‘Beatha teanga í a labhairt’!

 

For links to view the Launch Video, Concert and Programme of Events, please visit the Council’s website – www.donegalcoco.ie/ie/cultur/anghaeilge

 

 

 

Preasráiteas:

 

Seachtain na Gaeilge ó Chomhairle Contae Dhún na nGall agus Cheantar an Iarthuaiscirt 2021

 

Cuireadh tús breá bríomhar le seoladh Sheachtain na Gaeilge i gCeantar an Iarthuaiscirt 2021 Dé hAoine, 26 Feabhra 2021 ag 7pm. Ar dtús, taispeánadh an físeán seolta inár thug Dónal Mac Ruairí, Ambasadóir Sheachtain na Gaeilge, an lucht féachana ar thuras fíorúil chuig cuid de na láithreacha is áille atá againn i nDún na nGall agus i réigiún an Iarthuaiscirt i gcoitinne. Labhair Dónall go paiseanta faoin Ghaeilge, a chéad teanga agus ar son na féile.  Agus Seachtain na Gaeilge á sheoladh go hoifigiúil aige, d’impigh sé ar gach duine páirt ghníomhach a ghlacadh sa réimse cuimsitheach imeachtaí ar line atá beartaithe go dtí Lá Fhéile Pádraig, 17 Márta. Mar a dúirt sé féin ‘buail isteach agus beidh craic agus cuideachta againn le chéile’.

 

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall thar a bheith bródúil go bhfuil Dónall Mac Ruairí, de bhunadh Rann na Feirste, ag feidhmiú mar ambasadóir do Sheachtain na Gaeilge 2021 do Dhún na nGall agus Cheantar an Iarthuaiscirt.  Tá lúcháir orainn go bhfuil Dónall ar bord linn i mbliana’ a dúirt

Róise Ní Laifeartaigh, Oifigeach Gaeilge, Comhairle Contae Dhún na nGall.

 

Is féidir sonraí iomlána chlár na n-imeachtaí a fháil ar shuíomh Gréasáin na Comhairle – www.donegalcoco.ie/ie/cultur/anghaeilge

 

Sna sála ar an fhíseán seolta, tháinig an Ceolchoirm Oscailte á cuireadh ar fáil ag an dís iomráiteach – Ciarán Ó Maonaigh agus Caitlin Nic Gabhann.  Ceol traidisiúnta den scoth a bhí le cloisteáil ón bheirt acu agus is féidir éisteacht leo go fóill ar líne.  Seiceáil www.donegalcoco.ie/ie/cultur/anghaeilge

 

 

Agus Seachtain na Gaeilge faoi chaibidil: 

 

Dúirt Cathaoirleach na Comhairle, An Clr Rena Donaghey, agus í ag labhairt óna tairseach féin i mBun Cranncha, go bhfuil lúcháir uirthi a ‘bheannacht a thabhairt don fhéile seo atá ar siúl ar fud an chontae, ar fud na tíre agus i bhfad ó bhaile. Is deis iontach dúinn ár gcultúr traidisiúnta a chomóradh agus ár dteanga labhartha a neartú inár saol laethúil’ a dúirt sí.

 

 

As Seomra na Comhairle i Leifear, chuir Liam Mac a’ Bhaird, Stiúrthóir Forbartha Pobail agus Seirbhisí Pleanála, in iúl cé chomh tiomanta is atá an Chomhairle do Sheachtain na Gaeilge a reáchtáil i mbliana in ainneoin na

ndeacrachtaí atá an phaindéim COVID-19 ag cothú i saol oibre na Comhairle.  Dúirt sé go dtuigeann sé mar dhuine ón Ghaeltacht Láir cé chomh tábhachtach is atá sé gan ár dteanga agus ár bhféiniúlacht a ligean le sruth.

 

Luaigh Erin Hamilton, Oifigeach Gaeilge le Comhairle Chathair Dhoire & Cheantar an tSratha Báin, go gcreideann sí go bhfuil tábhacht straitéiseach ag baint leis an Ghaeilge a chur chun cinn ar bhonn réigiúnach mar seo agus mhol sí go mór an obair chomhpháirtíochta atá ar siúl idir an dá Chomhairle.

 

Rinne Clíona Ní Ghallachóir, ambasadóir Sheachtain na Gaeilge 2020 cuir síos ar an sult agus taitneamh a bhain sí as a ról mar ambasadóir anuraidh nuair a rinne sí freastal ar imeachtaí éagsúla de chuid na féile, sin sula dtáinig an dianghlasáil i bhfeidhm.  Dúirt sí go raibh imeachtaí ann d’óg agus d’aosta agus mhol sí do dhaoine a bheith páirteach i mbliana agus an Ghaeilge a úsáid cibé méid atá ar chumas an duine a labhairt.

 

‘Beatha teanga í a labhairt’!

 

Chun teacht ar an fhíseán seolta, an ceolchoirm agus clár na n-imeachtaí, seiceáil ár suíomh greasáin  www.donegalcoco.ie/ie/cultur/anghaeilge

Rate this Page

Select an option below

Map Services

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO