Donegal County Council Logo
Home > Your Council > Communications Office > Press Releases from Jan 2020 > Donegal County Council Artists’ Bursary Scheme 202

09/10/20 - Donegal County Council Artists’ Bursary Scheme 2020

 

The Donegal County Council Artists‘ Bursary Scheme welcomes applications from individual professional artists of all disciplines for assistance towards arts projects which are on-going or proposed. The scheme is designed to support individual artists at any stage of their career to sustain and further their practice.

 

The objective of the Scheme is to facilitate artists in the development or the completion of specific bodies or programmes of work. It will support artists to sustain and develop their practice through the research, design, creation and presentation of events, performances, exhibitions and other artistic projects. In particular, and with regard the current restrictive Covid-19 environment, the scheme aims to support artists who may be thinking about new ways of working and of reaching the public with their work. It is designed to assist artists to stabilize their existing activity while looking to the future.

 

Scheme Guidelines and Application Forms is now available to download at the below link or by emailing [email protected].

 

Artists Bursary Scheme 2020 Guidelines Application Form

 

The Closing Date for  the receipt of completed applications is Close of Business, 4.30pm, Friday, October 23, 2020.

 

Applications received after that deadline cannot be accepted. 


 

 

Scéim Sparánachtaí d’Ealaíontóirí de chuid Comhairle Contae Dhún na nGall 2020 - Treoireacha

 

Cuireann Comhairle Contae Dhún na nGall fáilte roimh iarrataisí chuig a Scéim Sparánachtaí d'Ealaíontóirí, ó ealaíontóirí de ghach cineál cleachtas, atá i mbun toghraí éagsúla i láthair na huaire, nó atá pleananna acu tabhairt faoi toghra ar leith amach anseo. Tá sé mar phríomhaidhm na Scéime ná tacú le ealaíontóirí proifisiúnta uilig, a gcuid cleachtas ealaíona a choinniú agus a chur chun cinn.

 

Tá an scéim ann chun cabhair a thabhairt d'ealaíontóirí, toghraí nó cláracha oibre a fhorbairt nó a chríochnú. Tacóidh sí le ealaíontóirí a gcleachtais a choinneáil agus a fhorbairt trí imeachtaí, taispeántaisí agus tionscnaimh ealaíona eile a thaighdiú, a dhearadh agus a chruthú.  I gcomhthéacs na bacannaí éagsúla a bhaineann l'éigeandáil an vírus Chorónach 19 ach go háirithe, ba mhian leis an Scéim tacú  le ealaíontóirí atá ag plé le módhanna nua oibre agus le bealaí nua lena gcuid ealaíon a thabhairt os comhar an pobal. Ba mhian léi ligint le ealaíontóirí a gcleachtas a choinneál beo le linn an dtréimhse thar a bheith neamhcoitianta seo, agus ag an am céanna pleanáil le haghaidh an todhcaí. 

 

Tá Treoireacha agus Foirmeacha Iarratais fá coinne an Scéime ar fáil anoisá le ioslódáil ag an nasc seo thios, ná trí ríomhphost a sheoladh chuig [email protected].

 

Scéim Sparánacht d'Ealaíontóirí 2020 Treoireacha agus Foirm Iarratais

 

Is í an Dáta Dheireadh fá coinne le glacadh le Foirmeacha Iarratais Comhlíonta ná, Deireadh am Ghnó, 4.30pm, ar An Aoine, 23ú Deireadh Fómhair, 2020.

 

Ní ghlacfar le aon iarratas a thagann isteach i ndiaidh an spriocama sin.

 

Rate this Page

Select an option below

Map Services

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO